Operatorzy i podmioty eksploatujące e-ładowarki masowo legalizują urządzenia

Pojemność bazy PERN w Debogórzu wzrośnie do 260 tys.m.sześc.
14 października 2020
Bardzo szybko zbliżamy się do poziomu 100 e-ładowarek – mówi Michał Baranowski, prezes Elocity.
14 października 2020

Operatorzy i podmioty eksploatujące stacje ładowania baterii pojazdów elektrycznych i hybrydowych potraktowali serio akcję Urzędu Dozoru Technicznego, ramach której informował o konieczności przeprowadzenia badań technicznych takich urządzeń. Groźba wysokich kar poskutkowała, bo liczba wniosków o certyfikację e-ładowarek znacznie wzrosła.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych stacje i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego pod względem eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają obowiązkowym badaniom technicznym przeprowadzanym przez inspektorów Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeprowadza się je przed oddaniem stacji ładowania do eksploatacji oraz po naprawie lub modernizacji takiej stacji, w tym polegającej na zwiększeniu liczby punktów ładowania, lub zmiany miejsca zainstalowania punktu ładowania.

Okres przejściowy umożliwiający eksploatowanie stacji i punktów ładowania bez certyfikacji przez UDT, przewidziany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych minął 30 lipca br. Oznacza to, że jeśli któryś z operatorów lub podmiotów eksploatujących stacje i punkty ładowania nie dostosował ich do wymagań i nie złożył w UDT wniosku o przeprowadzenie badania technicznego, nie mogą one być dalej eksploatowane i powinny być wyłączone z użytkowania. Pod koniec sierpnia UDT ruszył z akcją informacyjną, w której przypominał o obowiązkowych badaniach, i przestrzegał przed konsekwencjami dalszego użytkowania stacji bez certyfikacji. Zgodnie z art. 45 ust. 1 punkt 4 ustawy kara wynosi od 1000 zł do nawet 100 000 zł. Straszak najwyraźniej zadziałał.

– „Potwierdzam, że działania podjęte ze strony UDT w zakresie obowiązku badań stacji ładowania i rejestracji ich w EIPA, przynoszą zauważalny efekt. Do naszych oddziałów wpływa dużo więcej wniosków. Na dzień dzisiejszy UDT nie ukarał żadnego z operatorów lub podmiotów eksploatujących stacje” mówi Maciej Zagrobelny, rzecznik prasowy Urzędu Dozoru Technicznego.

Do prowadzonej przez UDT Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych na koniec września br. zostało zgłoszonych 880 ogólnodostępnych urządzeń, z czego 861 to ładowarki baterii pojazdów w pełni elektrycznych (BEV) i hybryd plug-in (PHEV), a 19 z nich to stacje napełniania gazem CNG lub LNG. W EIPA należy rejestrować wyłącznie stacje, które są dostępne na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza samochodu, więc tej obowiązkowej rejestracji nie podlegają urządzenia zamontowane na parkingach hoteli, czy biurowców, udostępnianie ich klientom. Szacuje się, że takich e-ładowarek może być drugie tyle, co oznacza, że publiczna infrastruktura dla e-mobility liczy ok. 1500 stacji (według Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych na koniec sierpnia było 1253 ładowarek).

Widać, że spora część działających w Polsce stacji ładowania pojazdów nie została zgłoszona do badania technicznego. Ile? Nie wiadomo. UDT w ostatnich miesiącach „czyścił” EIPA z urządzeń niespełniających kryterium ogólnodostępności. We wrześniu ze statystyk ubyło 115 punktów ładowania, w sierpniu 182. W efekcie z bazy zniknęło ok. 150 urządzeń (jedna ładowarka ma średnio dwa punkty). Można zakładać, że wszystkie urządzenia zgłoszone przez operatorów do EIPA, również zostały zgłoszone do badania technicznego. Zidentyfikowanych jest więc ok. 1000 stacji. Do przebadania jest nawet 250-500 stacji.

Liczba urządzeń dopuszczonych oficjalnie do użytkowania z rośnie z miesiąca na miesiąc. Na koniec I półrocza 2020 r. badanie wstępne przeszło 259 urządzenia, miesiąc później dopuszczonych było już 484, na koniec sierpnia wzrosła do 552, a na koniec września było ich 656. Ale oznaczałoby to także, że 224 stacje znajdujące się EIPA nie mają badania technicznego.

„Jeśli chodzi o liczbę stacji zarejestrowanych w EIPA do przebadanych, to różnica wynika również z tego, że stacje rejestrowane są w EIPA jeszcze przed zgłoszeniem do badania. Wymagamy w opisie technicznym stacji podania m.in. identyfikatora nadanego w EIPA. Część z tych stacji ma w rejestrze (i na mapie) status „nieczynna”. Rozważamy również dokonanie zmian w systemie, tak aby stacje, które zostały dopuszczone do eksploatacji były specjalnie oznaczone” – wyjaśnia Maciej Zagrobelny.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu