E-ładowarki: na polskim rynku przybywa nowych graczy

Columbus został członkiem European Clean Hydrogen Alliance
19 listopada 2020
Licznik OZE: odbicie produkcji zielonej energii we wrześniu 2020 r.
19 listopada 2020

1 771 punktów ładowania baterii samochodów elektrycznych zgłosili na koniec października 2020 r. operatorzy ogólnodostępnych e-ładowarek do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego. To o 73 punkty więcej, niż miesiąc wcześniej. Mimo, że czołówka zestawienia pozostała stabilna: GreenWay Polska, TAURON Nowe Technologie oraz PKN Orlen, to w branży sporo się dzieje. W rankingu rosną niezależni operatorzy Arinea i NOXO Energy.

W zestawieniu przygotowanym dla Cleanerenergy.pl przez Urząd Dozoru Technicznego na koniec października br. znajdowało się 1 835 punktów ładowania, z czego 1 771 dla samochodów elektrycznych (BEV – Battery Electric Vehicle) i hybrydowych typu Plug-in (P-HEV – Plug-in Hybrid Electric Vehicle), a 64 niezmiennie dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym CNG i LNG.

Od początku 2020 r. infrastruktura paliw alternatywnych zwiększyła o 469 punkty, czyli o 34,3%, z czego o 467 punkty ładowania samochodów elektrycznych i hybryd oraz tylko o 2 punkty napełniania skroplonego gazu ziemnego LNG. W porównaniu z końcem września br. infrastruktura techniczna na potrzeby e-mobility zwiększyła się łącznie o 73 (tj. o 4,3%) punkty ładowania w ogólnodostępnych urządzeniach.

W październiku 2020 r., według danych UDT posiadanie ogólnodostępnych punktów ładowania baterii samochodów elektrycznych i hybrydowych zgłosiło już 45 operatorów, o 5 więcej niż miesiąc wcześniej. Na liście są w sumie 84 podmioty, ale choć 39 nie zgłosiła jeszcze żadnego urządzenia, to pokazuje, że oprócz obowiązku dokonania zgłoszenia, wynikającego z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, firmy widzą też, drzemiący na razie, spory potencjał polskiego rynku.

Spośród 45 operatorów posiadających infrastrukturę 12 z nich rozwijało ją w ostatnim miesiącu i dzięki nim przybyło 174 punkty ładowania. 28 nie zgłosiło nowych urządzeń, a 6 zmniejszyło stan posiadania (łącznie ubyło im 101 punktów). Miesięczne saldo wyniosło +73 punkty (choć co do tego można mieć wątpliwości). Mimo, że nadal trwa czyszczenie bazy przez UDT, to nie można powiedzieć, że w branży nic się nie dzieje. Wprawdzie czołówka zestawienia pozostała stabilna, także w pierwszej 10. nie ma nowych graczy, ale w rankingu rosną niezależni operatorzy Arinea Sp. z o.o. i NOXO Energy Sp. z o.o. W EIPA pojawił się kolejny koncern paliwowy: Shell Polska Sp. z o.o.

W październiku pierwsza pozycja, z 46 „nowo” zgłoszonymi punktami do EIPA przypadła LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Według UDT, operator ma obecnie 50 punktów ładowania, w 25 urządzeniach znajdujących się w 12 lokalizacjach, co daje mu 11 pozycję na rynku. Szkopuł w tym, że faktyczny stan posiadania LOTOS Paliwa nie zmienia się od ponad 2 lat, kiedy firma uruchomiła pilotażowy projekt tzw. Niebieskiego Szlaku, czyli sieci ładowarek na wybranych swoich MOP-ach wzdłuż trasy z Warszawa-Trójmiasto-Warszawa, w tym przy odcinkach autostrad A1 i A2 (będących częścią sieci TEN-T). LOTOS Paliwa po raz pierwszy pojawił się w zestawieniu w lipcu, kiedy UDT przypisał firmie 50 punktów, by w sierpniu zredukować je do 2, a we wrześniu dodać 2 punkty. W październiku przywrócono wszystkie utracone punkty. Tylko, że jest to odbicie wyłącznie na papierze. Z tego wynikałoby, że w październiku przybyło tylko 27 nowych punktów.

Drugą lokatę pod względem liczby nowych punktów zgłoszonych zajęła poznańska EV PLUS Sp. z o.o., która w październiku zgłosiła do rejestru UDT 29 punktów. EV PLUS, niezależny operator sieci ładowarek, ale też dystrybutor urządzeń fińskiego koncernu Ensto i szwedzkiego producenta Garo był wiceliderem rynku od marca do końca sierpnia 2020 r., ale w wyniku czyszczenia baz (jeszcze w lipcu miał, według UDT zgłoszone 202 punkty), spadł na ósmą pozycję. W październiku – dzięki nowy zgłoszeniom – awansował na czwarte miejsce ogólnym w rankingu operatorów.

Trzecie miejsce, z 20 nowo zgłoszonymi do EIPA punktami ładowania zajęła gdyńska GreenWay Polska Sp. z o.o., lider polskiego rynku ładowarek do samochodów elektrycznych i hybrydowych typu Plug-in.

Spadek liczby ogólnodostępnych punktów w październiku to głównie „zasługa” dwóch niezależnych operatorów, mających siedziby w Krakowie: Elocity Sp. z o.o., której ubyło 74 punkty (jeszcze we wrześniu z 81 punktami zajmowała 8. miejsce, teraz 21) oraz GO+ EAuto sp. z o.o., której ubyło 15 punktów ładowania (od szczytu w czerwcu i lipcu, kiedy wykazywała 147 punktów, i zajmowała 3 pozycję, spadła na 8.). Zmniejszenie stanu posiadania przez te firmy może być pokłosiem porządków, jakie operatorom w sierpniu zalecił UDT. Od tego czasu w EIPA można rejestrować wyłącznie stacje, które są dostępne na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza samochodu.

Na koniec października pierwszą pozycję w ogólnym rankingu, z 453 punktami ładowania, w 211 stacjach ładowania (w 182 bazach, czyli lokalizacjach), zajmuje GreenWay Polska. Gdyński operator montuje ogólnodostępne ładowarki na stacjach paliw przy uczęszczanych trasach, na parkingach przy centrach handlowych, hotelach, restauracjach, kompleksach biurowych, jest liderem polskiego rynku od lat, obecnie z 24,7-proc. udziałem (działa również na Słowacji).

Na drugim miejscu, za sprawą 6 nowych punktów, umocniła się wrocławska TAURON Nowe Technologie S.A. (wcześniej TAURON Dystrybucja Serwis S.A.), która ma obecnie 189 punktów ładowania w 85 stacjach, i w 73 lokalizacjach. Jej sieć ładowarek pokrywa się z obszarem koncesyjnym TAURON Dystrybucja S.A., operatora systemu dystrybucyjnego z Grupy TAURON Polska Energia, a więc zlokalizowana jest głównie w województwach: śląskim, małopolski, dolnośląskim i opolskim.

Na trzecim miejscu znajduje się narodowy champion PKN ORLEN S.A. Płocki koncern ma obecnie, według UDT, 151 punktów ładowania w 61 urządzeniach, w 61 lokalizacjach (bazach), a więc na swoich stacjach paliwowych.

W budowę infrastruktury dla e-aut w Polsce zaangażowały się trzy główne grupy inwestorów: niezależni operatorzy, koncerny paliwowe oraz firmy energetyczne. Z czasem dołączyły do nich samorządy, choć nadal na niewielką skalę oraz firmy, które chciały stworzyć wartość dodaną do swojej podstawowej oferty, jak dealerzy samochodowi, przewoźnicy (PKP), czy sieci handlowe (Kaufland, Lidl).

W tej pierwszej grupie znajduje się ponad 10 podmiotów, które, według UDT dysponują łącznie blisko 1 000 ogólnodostępnymi punktami ładowania. Najwięksi niezależni operatorzy to obecnie: gdyński GreenWay Polska, poznański EV Plus i łabiszyński RAWICOM Sp. z o.o., który buduje własną sieć ogólnodostępnych ładowarek Revnet (zajmuje 5. pozycję w zestawieniu UDT) i jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń DBT CEV.

Spośród koncernów paliwowych działających w Polsce na razie w budowę infrastruktury dla e-mobilności zaangażowały się trzy firmy: PKN ORLEN S.A., Grupa LOTOS, a od października w zestawieniu UDT pojawił się Shell Polska. Najwięcej punktów ładowania samochodów PHEV i BEV, bo 151 w 61 stacjach ma PKN ORLEN S.A., lider branży paliwowej w Polsce. Druga pozycja w segmencie koncernów paliwowych, z 50 punktami ładowania na przypadła LOTOS Paliwa. Grupa LOTOS to trzeci największy sprzedawca paliw w Polsce. Shell Polska, które jest czwartym graczem na rynku paliwowym w Polsce, zadebiutowało skromnie, bo z 2 punktami ładowania samochodów elektrycznych w jej stacji ładowania, i lokalizacji.

Na koniec października 2020 r. w segmencie firm energetycznych liderem był TAURON Nowe Technologie (189 punktów ładowania), który umacnia się na tej pozycji z miesiąca na miesiąc. Drugie miejsce przypadło PGE Nowa Energia Sp. z o.o. (100 punktów) z PGE Polskiej Grupy Energetycznej, a trzecie Energa Obrót S.A. (93 punkty), spółce-córce gdańskiej Energa S.A., będącej teraz częścią Grupy PKN ORLEN. Stan posiadania obu firm nie zmienił się. Czwarte miejsce przypadło niemieckiej innogy Polska S.A., której działalność skupia się na Warszawie i okolicach. Firma na koniec października zgłosiła 74 punkty ładowania, o 4 więcej niż miesiąc wcześniej. Piąte miejsce wśród firm energetycznych ma, z 6 punktami ładowania poznańska Enea S.A.

W segmencie gazu ziemnego kolejny miesiąc z rzędu panuje zastój. Liderem jest firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która ma 59 punktów tankowania na 17 stacjach CNG. Jej znacznie mniejszy konkurent – CNGvitall Polska Sp. z o.o.  ma tylko jedną stację z trzema dystrybutorami. Trzecią pozycję w tym segmencie ma BISEK LNG Sp. z o.o. z Kostomłotów, która ma 1 stację skroplonego gazu ziemnego LNG (ang. Liquefied Natural Gas) z 2 punktami tankowania.

Najwięksi operatorzy punktów ładowania e-aut w Polsce*

*według zgłoszonych do EIPA punktów ładowania, stan na 30.09.2020
Źródło: UDT, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu