PKN Orlen przeznaczy 2,3 mld zł na inwestycje w energetyce

Spółka Erbudu wybuduje elektrownie fotowoltaiczne
4 lutego 2021
Spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną
4 lutego 2021

PKN Orlen planuje zainwestować w 2021 r. 9,5 mld zł z czego 2,3 mld zł na energetykę, przede wszystkim na modernizację obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców i budowę farm fotowoltaicznych w Grupie Energa, na projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku i powiększenie liczby sieci ładowania samochodów elektrycznych o 70 nowych stacji – poinformowali przedstawiciele koncernu podczas prezentacji rocznych wyników koncernu.

W 2020 r. koncern zainwestował 9,0 mld zł z czego 1,7 mld zł na sektor energetyczny głównie na modernizację turbozespołu TG1 EC w Płocku, projekty w Grupie Energa ukierunkowane na wytwarzanie i dystrybucję oraz przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Orlenu wzrosła w minionym roku o 10 proc. (r/r), a jak informuje koncern głównie w wyniku korzystnych warunków makro dla bloków gazowych, elektrowni wodnych (lepsze warunki hydrometeorologiczne), wiatru (lepsze warunki wietrzności i oddana w czerwcu 2020 nowa farma wiatrowa o mocy ok. 31 MW). W energetyce konwencjonalnej koncern zanotował wzrost produkcji (r/r) w Ostrołęce z powodu wyższego zapotrzebowania ze strony PSE.

Jak mówił Janusz Szewczak, członek zarządu ds. finansowych, koncern chciałby zamknąć transakcję przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) najpóźniej na przełomie tego roku i następnego.

„Wniosek do Komisji Europejskiej, w sprawie przejęcia PGNiG, planujemy złożyć do końca marca. Komisja może go przenieść do UOKiK, ma taką możliwość i wtedy ta droga jest szybsza. Wtedy transakcja ta jest możliwa do końca 2021 lub przełomie roku 2021 i 2020” – mówił Szewczak.

Mówił także, że prowadzone są negocjacje z potencjalnymi partnerami w celu realizacji środków zaradczych narzuconych przez KE w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos.

„Aktywnie poszukujemy partnerów i mamy obiecujące sygnały. Mamy nadzieję, że do końca tego roku uda nam się te kwestie rozwiązać” – dodał Szewczak.

Zapowiedział także, że koncern pracuje nad emisją zielonych obligacji.

„Myślimy również o zielonych obligacjach, pracujemy nad tym i dostrzegamy duże zainteresowanie także zagranicą” – mówił Szewczak.

Podsumowując ubiegłoroczne wyniki dodał, że segment detalu i energetyki zanotowały historyczne wyniki. Koncern zamknął 2020 rok zyskiem netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa. Na inwestycje, zgodnie z planem, przeznaczono łącznie 9 mld zł. Rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny i segment energetyka. Czytaj więcej:

Jak dodał Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju liczba stacji benzynowych koncernu w minionym roku wzrosła o 19 na każdym rynku poza niemieckim. Łącznie koncern posiada 2 855 stacji z czego w Polsce 1 811 (wzrost o 11), w Niemczech 583 (spadek o 2), w Czechach 419 (wzrost o 3), na Litwie 29 stacji (wzrost o 4) i na Słowacji 13 (wzrost o 3).

Koncern ma 212 punkty alternatywnego tankowania (wzrost o 95) z czego 137 w Polsce (wzrost o 104), 66 w Czechach (wzrost o 6) i 9 w Niemczech (wzrost o 3).

„Planujemy, żeby w naszej sieci znalazło się 3 500 stacji benzynowych, głównie chcemy rozwijać ten segment na rynkach zagranicznych. Chcemy aby udział ten wyniósł ok. 45 proc.” – dodał Leszczyński.  

Dodał, że PKN Orlen planuje zwiększyć liczbę stacji benzynowych w tym roku o 50 w tym 30 własnych. Koncern chce także zainwestować w  budowę 70 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu