Cleaner Energy

PKN Orlen przeznaczy 2,3 mld zł na inwestycje w energetyce

Źródło: Energa

PKN Orlen planuje zainwestować w 2021 r. 9,5 mld zł z czego 2,3 mld zł na energetykę, przede wszystkim na modernizację obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców i budowę farm fotowoltaicznych w Grupie Energa, na projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku i powiększenie liczby sieci ładowania samochodów elektrycznych o 70 nowych stacji – poinformowali przedstawiciele koncernu podczas prezentacji rocznych wyników koncernu.

W 2020 r. koncern zainwestował 9,0 mld zł z czego 1,7 mld zł na sektor energetyczny głównie na modernizację turbozespołu TG1 EC w Płocku, projekty w Grupie Energa ukierunkowane na wytwarzanie i dystrybucję oraz przygotowania do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku.

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Orlenu wzrosła w minionym roku o 10 proc. (r/r), a jak informuje koncern głównie w wyniku korzystnych warunków makro dla bloków gazowych, elektrowni wodnych (lepsze warunki hydrometeorologiczne), wiatru (lepsze warunki wietrzności i oddana w czerwcu 2020 nowa farma wiatrowa o mocy ok. 31 MW). W energetyce konwencjonalnej koncern zanotował wzrost produkcji (r/r) w Ostrołęce z powodu wyższego zapotrzebowania ze strony PSE.

Jak mówił Janusz Szewczak, członek zarządu ds. finansowych, koncern chciałby zamknąć transakcję przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) najpóźniej na przełomie tego roku i następnego.

„Wniosek do Komisji Europejskiej, w sprawie przejęcia PGNiG, planujemy złożyć do końca marca. Komisja może go przenieść do UOKiK, ma taką możliwość i wtedy ta droga jest szybsza. Wtedy transakcja ta jest możliwa do końca 2021 lub przełomie roku 2021 i 2020” – mówił Szewczak.

Mówił także, że prowadzone są negocjacje z potencjalnymi partnerami w celu realizacji środków zaradczych narzuconych przez KE w związku z procesem przejęcia Grupy Lotos.

„Aktywnie poszukujemy partnerów i mamy obiecujące sygnały. Mamy nadzieję, że do końca tego roku uda nam się te kwestie rozwiązać” – dodał Szewczak.

Zapowiedział także, że koncern pracuje nad emisją zielonych obligacji.

„Myślimy również o zielonych obligacjach, pracujemy nad tym i dostrzegamy duże zainteresowanie także zagranicą” – mówił Szewczak.

Podsumowując ubiegłoroczne wyniki dodał, że segment detalu i energetyki zanotowały historyczne wyniki. Koncern zamknął 2020 rok zyskiem netto w wysokości 3,4 mld zł, uwzględniając zysk na nabyciu akcji spółki Energa. Na inwestycje, zgodnie z planem, przeznaczono łącznie 9 mld zł. Rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny i segment energetyka. Czytaj więcej:

Jak dodał Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju liczba stacji benzynowych koncernu w minionym roku wzrosła o 19 na każdym rynku poza niemieckim. Łącznie koncern posiada 2 855 stacji z czego w Polsce 1 811 (wzrost o 11), w Niemczech 583 (spadek o 2), w Czechach 419 (wzrost o 3), na Litwie 29 stacji (wzrost o 4) i na Słowacji 13 (wzrost o 3).

Koncern ma 212 punkty alternatywnego tankowania (wzrost o 95) z czego 137 w Polsce (wzrost o 104), 66 w Czechach (wzrost o 6) i 9 w Niemczech (wzrost o 3).

„Planujemy, żeby w naszej sieci znalazło się 3 500 stacji benzynowych, głównie chcemy rozwijać ten segment na rynkach zagranicznych. Chcemy aby udział ten wyniósł ok. 45 proc.” – dodał Leszczyński.  

Dodał, że PKN Orlen planuje zwiększyć liczbę stacji benzynowych w tym roku o 50 w tym 30 własnych. Koncern chce także zainwestować w  budowę 70 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

rb

Exit mobile version