Na Europower o Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.

Ceny uprawnień do emisji CO2 coraz bliżej 50 euro
28 kwietnia 2021
Fotowoltaika: padł godzinowy rekord, będzie kolejny
28 kwietnia 2021

Źródło: Konferencja Energetyczna Europower & OZE Power

O urynkowieniu prosumentów, rozwoju OZE, gazie, jako paliwie przejściowym, znaczeniu TGE w rozwoju sektora energetycznego i inwestycjach w morską energetykę wiatrową mówili uczestnicy debaty Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – dążenie do zeroemisyjności. Co, kiedy i dlaczego? Jak długo i jakim kosztem? podczas konferencji Europower i OZE Power.

„Przynajmniej w niektórych elementach szczegółowych, ten dokument w momencie samego przyjęcia był nie do końca aktualny. Szczególnie w części dotyczącej energetyki prosumenckiej. Przypomnę, że na koniec 2020 r. osiągnęliśmy poziom ponad 450 tys. prosumentów, to ponad 4 GW mocy. W prowadzonych pracach legislacyjnych, które są w toku w maju przewidujemy, że stanie projekt nowelizacji ustawy o OZE i tam chcemy określić system aukcyjny do 2027 r.” – mówił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska i pełnomocnik rządu ds. OZE.

Dodał, że duże zainteresowanie energetyką rozproszoną spowodowało, że prosumentom trzeba „nadać charakter profesjonalny”.

„Cały czas prowadzimy ewaluacje systemu aukcyjnego, wprowadzamy implementację dyrektywy RED II, pracujemy nad zmianą ustawy w kierunku urynkowienia prosumentów, żeby mogli być znaczącym uczestnikiem rynku. Chcemy nadać prosumentom charakter profesjonalny” – mówił Zyska.

Jak przypomniał, od 26 maja do 11 czerwca odbędą się aukcje OZE.

„Spodziewamy się dużego zainteresowania, patrząc na poprzednie aukcje. Była duża konkurencja miedzy instalacjami wiatrowymi i fotowoltaicznymi, szczególnie konkurencja cenowa” – mówił Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki(URE).

Zyska zapowiedział, że w planach jest zwiększenie roli magazynów energii, „pracujemy nad nową definicją hybrydowego magazynowania energii z OZE. Chcemy m.in. wykorzystać wodór jako magazyn energii”.

Piotr Listwoń, wiceprezes TGE ds. operacyjnych mówił o znaczeniu giełdy w rozwoju OZE, ale także dla całego rynku energetycznego.

„O znaczeniu i roli giełdy można mówić zarówno w kontekście rozwoju sektora OZE jak i w kontekście całego rozwoju sektora energetycznego. Rynek giełdowy ma już 20 lat. Nasz główny rynek jest już doświadczony, chociać jest pod ciągłą presją zmian. Jako rynek wspieramy rozwój zmian, jako przykład można podać stworzenie rynku gazu ziemnego, co wskazuje jak dużą rolę pełni TGE w rozwoju tego sektora. Tutaj mamy kolejne wyzwania, jesteśmy pod presją zmian rozwoju sektora OZE i rynek giełdowy również musi ulegać zmianie” – mówił Listwoń.

Dodał także, że TGE nawiązała współpracę z PGNiG w celu rozwoju biogazu i biometanu w Polsce.

„Również jesteśmy otwarci na inne rozwiązania np. dla rynku wodoru, pracujemy z PGNiG, aby przygotować regulacje prawne w ten sposób, aby ten rynek mógł funkcjonować w jak najkorzystniejszy sposób” – mówił wiceprezes TGE.

Mówił także, że model XBID na rynku dnia bieżącego jest rozwiązaniem umożliwiającym bilansowanie dla mniej stabilnego sektora OZE. Dodał, że TGE zamierza wprowadzić instrumenty do bilansowania w okresach 15-minutowych, które pozwolą OZE lepiej bilansować pozycje na rynku dnia bieżącego.

Czytaj także: TGE uruchomiła paneuropejski Rynek Dnia Bieżącego energii elektrycznej

Szef PGE zapewniał, że w krótkim czasie nie ma możliwości zastąpienia źródeł konwencjonalnych źródłami odnawialnymi i w najbliższych dekadach trzeba będzie korzystać przejściowo z gazu, jako paliwa niskoemisyjnego.

„Popyt na gaz do roku 2030 wzrośnie ponad 50 proc. Przejściowa rola gazu ziemnego wiąże się z istotnym udziałem węgla w wytwarzaniu energii, a moim zdaniem niemożliwe jest w krótkim czasie zastąpienie tego zeroemisyjnymi źródłami. Siłą rzeczy w ciągu kilku dekad będziemy musieli korzystać przejściowo z gazu ziemnego” – mówił Paweł Majewski, prezes, PGNiG

Prezes PGNiG wyliczał jaka wielkość gazu będzie musiała trafiać z importu. Obecnie zużywamy ponad 20 mld m.sześc. gazu ziemnego, koncern z własnego wydobycia w Polsce zabezpiecza ok. 4 mld m.sześc. rocznie, z wydobycia z szelfu norweskiego ok. 2,5 mld, (pod koniec dekady – zgodnie z zapowiedzią) ok. 4 mld m.sześc.

„W dużej mierze trzeba będzie gaz sprowadzić i tak np. LNG już stanowi 25 proc. naszego importu, ale także trzeba będzie importować gaz za pośrednictwem gazociągów” – mówił Majewski.

Dodał, że brak gazu ziemnego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie oznacza, że nie zostanie on uwzględniony.

„W opublikowanym tydzień temu rozporządzeniu Komisji znalazł się biogaz i wodór, ale decyzje dotyczące gazu ziemnego, zostały odłożone na później. Ten dodatkowy akt ma być opublikowany w lecie tego roku. Dla nas istotne jest to, że gaz ziemny będzie uwzględniony, to że nie ma go w obecnym rozporządzeniu, nie oznacza, że nie będzie on uwzględniony” – dodał prezes PGNiG.

Dodał, że koncern pracuje nad rozwijaniem rozwiązań przede wszystkim dla dystrybucji, magazynowania i przesyłu zarówno zielonego wodoru i biometanu.

„Będziemy się starali w tych dekadach w jak największym stopniu zastępować gaz ziemny tymi zielonymi gazami. To jest proces, który zajmie nam trochę czasu, w najbliższej dekadzie zatem udział gazu będzie znaczący” – zapewnił Majewski.

Podczas debaty mówiono m.in. o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która, jak mówił Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych, będzie jednym z głównych filarów w miksie energetycznym.

„W przypadku morskiej energetyki wiatrowej chodzi o inwestycje przekraczające 100 mld zł i potrzebujemy odciążenia spółek energetycznych od aktywów węglowych. Wobec tego, że mamy do czynienia z coraz bardziej restrykcyjną polityką klimatyczną w UE, to jest ten moment, w którym państwo musi reagować, poprzez rozumny interwencjonizm. Musi wpływać na sytuacje w kraju, starając się zabezpieczyć dostawy energii. Po roku 2025 nie będziemy już wspierać bloków węglowych i OZE stają się coraz bardziej atrakcyjne” – mówił Gryglas.

Jak dodał, co piąta kilowatogodzina będzie pochodzić właśnie z morza.

„Transformacja energetyczna w duchu unijnym, została opisana w niedawno przyjętej strategii, którą już intensywnie realizujemy. Kierunek OZE to osiągnięcie w naszym miksie energetycznym 50 proc. z OZE w 2030 r. Sztandarowym projektem jest projekt offshore czyli przenosimy energetykę na Morze Bałtyckie. W 2030 r. chcielibyśmy osiągnąć 2,5 GW mocy na Bałtyku. Inwestujemy w farmy fotowoltaiczne, chcemy w ciągu tej dekady osiągnąć 3 GW mocy i 1 GW w energetyce wiatrowej na lądzie” – mówił Paweł Cioch, wiceprezes PGE ds. korporacyjnych.

Dodał, że ogłoszony niedawno projekt NABE z punktu widzenia koncernu jest niezbędny szczególnie w kontekście rosnących cen uprawnień do emisji CO2.

„Te pieniądze są nam potrzebne właśnie na inwestycje w OZE” – dodał wiceprezes PGE

Prezes URE mówiąc o cenach uprawnień do emisji CO2 wskazywał na możliwość działań spekulacyjnych.

„To jak wyglądają ceny energii, jest konsekwencją struktury naszego rynku, szczególnie w części dotyczącej źródeł wysokoemisyjnych, a wszyscy wiemy, że uprawnienia do emisji CO2 są bardzo drogie i nie widać perspektyw, żeby te ceny malały. Są też pewne podejrzenia, że jest to efekt działań spekulacyjnych, ale są także opracowania różnych instytucji, które to przewidywały” – mówił Gawin.

Rafał Soja, prezes Tauronu Sprzedaży, zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój prosumentów. Jak wyliczał Tauron przyłączył 150 tys. mikroinstalacji, a wraz z tym zmieniają się wyzwania dla koncernów energetycznych.

„Za taką liczbą prosumentów stoją konkretne wyzwania, związane ze współpracą mikroinstalacji z siecią dystrybucyjną. Jesteśmy m.in. w trakcie zmian, zapewniających sterowalność sieci, pracujemy z ośrodkami naukowymi przy bilansowaniu mikroinstalacji, pracujemy także nad małoskalowymi magazynami energii. Jednym z istotnych problemów jest profil produkcji energii w odniesieniu do wielkości produkcji. Jedynie 30 proc. produkowanej energii jest od razu konsumowana przez prosumentów, pozostała część trafia do wirtualnego magazynu” – mówił wiceprezes Tauronu Sprzedaży.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu