Energa Obrót nowym liderem operatorów publicznych ładowarek w Polsce

Lubelska elektrownia ma decyzję środowiskową dla nowej inwestycji
30 kwietnia 2021
PKN Orlen ma kolejnych partnerów do współpracy w dziedzinie wodoru
30 kwietnia 2021

Energa Obrót, spółka zależna od Energa S.A., będącej częścią multienergetycznego koncernu PKN Orlen zgłosiła do Urzędu Dozoru Technicznego 329 stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybryd PHEV. Tym samym detronizuje Green Way Polska, wieloletniego lidera.

Gdańska grupa Energa to jedna z czterech największych firm energetycznych w Polsce, a od września została przejęta przez PKN Orlen, potentata na rynku paliw, który kupując aktywa z pokrewnych branż przekształca się w koncern multinergetyczny. Energa interesuje się mobilnością od dobrych kilku lat, od kiedy w 2013 roku wdrożyła projekt „eMobility”, pilotażową infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych wraz systemami IT zarządzającymi terminalami ładowania i flotą samochodów elektrycznych. Ale choć Energa jest pionierem rozwiązań na rzecz elektromobilności w Polsce, to jej spółka Energa Obrót, która odpowiada za sprzedaż energii, ale też obsługę infrastruktury e-mobility, do niedawna grała poza strefą medalową na rynku ogólnodostępnych stacji ładowania.  

Doskonale widać to na danych Urzędu Dozoru Technicznego, który zgodnie z ustawą o elektromobilności prowadzi Ewidencję Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Według UDT, na koniec 2019 r. Energa Obrót zgłosiła do EIPA 32 ogólnodostępne stacje z 61 złączami do ładowania pojazdów elektrycznych i hybryd PHEV, co dawało jej dziewiąte miejsce na polskim rynku. Jej urządzenia są zlokalizowane przede wszystkim w północnej Polsce, na terenie działania koncesji Energa Operator, jako operatora systemu dystrybucyjnego. Na koniec 2020 r. firma miała zgłoszonych 50 stacji z 100 punktami ładowania. Dawało to Enerdze Obrót szóste miejsce.

Dopiero w tym roku rozbudowa infrastruktury przyspieszyła, i to znacząco. W styczniu Energa Obrót zgłosiła do EIPA 29 ładowarek z 58 punktami. W lutym kolejne 134 urządzenia, dysponujące 268 punktami. W marcu przybyło 116 ładowarek z 232 punktami. W sumie na koniec I kwartału br. firma zadeklarowała posiadanie 329 ogólnodostępnych stacji ładowania i  658 punktów. Dla porównania GreenWay Polska, dotychczasowy największy operator publicznych ładowarek zgłosił do EIPA 269 stacji, wyposażonych w 550 złączy.

15 marca Grupa Energa informowała, że jej sieć własna obejmuje 53 ogólnodostępne ładowarki, z czego blisko połowa to stacje szybkiego ładowania DC. Reszta to więc urządzenia, które na zlecenie Urzędu Regulacji Energetyki w miastach północnej i środkowej Polski stawia Energa Operator, jako OSD, aby zapewnić ich mieszkańcom odpowiedni dostęp do infrastruktury e-mobility. Operatorem ogólnodostępnych stacji ładowania wyznaczono Energę Obrót. Będzie to w sumie 271 ładowarek AC o mocy 2x22kW, wyposażonych w dwa punkty ładowania oraz osiem urządzeń DC/AC o mocy 50kW (DC) i 22 kW (AC), które zostaną wybudowane w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Olsztynie, Płocku, Toruniu i Włocławku.

Energa Obrót, dzięki doładowaniu od URE jest więc nowym liderem. Z jednym zastrzeżeniem dane, które przekazał nam Urząd Dozoru Technicznego dotyczą wszystkich wprowadzonych do prowadzonej przez niego Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych stacji i punktów ładowania (również takich, które nie są jeszcze dostępne dla użytkowników i są niewidoczne na mapie https://eipa.udt.gov.pl/). Dopóki zgłoszone urządzenia nie zostaną dopuszczone przez inspektorów UDT do użytkowania, co może zająć pół roku, Energa Obrót będzie liderem na papierze. Chyba, że odbiory znacząco przyspieszą, czemu sprzyja wygasająca trzecia fala pandemii chińskiego koronawirusa COVID-19.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Liczba punktów ładowania Energa-Operator S.A.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu