Kilka kroków bliżej do megamagazynu energii PGE

Famur zwiększy wydatki na rozwój segmentu fotowoltaiki
19 lipca 2021
Wyniki Tauronu
Klienci Taurona załatwili zdalnie ponad milion spraw
19 lipca 2021

Magazyn energii Rzepedź. Źródło: PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna, lider polskiego rynku planuje budowę magazynu energii elektrycznej w Żarnowcu o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh. Prace nad projektem postępują. Została zawarta umowa na prawo do gruntu pod inwestycję. Projekt został wpisany do rejestru rynku mocy, co umożliwi mu udział w aukcji. Uruchomienie magazynu energii ma nastąpić w 2025 roku. Będzie to jedna z największych takich jednostek na świecie.

Program Magazynowania Energii jest jednym z filarów strategii Grupy PGE do 2030 roku. Lider polskiego rynku elektroenergetyki planuje budowę co najmniej 800 MW magazynów energii do 2030 roku. Największa jednostka o mocy 205 MW i pojemności 820 MWh ma powstać w Żarnowcu w powiecie puckim, w woj. pomorskim.

– „Projekt magazynu energii elektrycznej w Żarnowcu posiada znaczny potencjał biznesowy i jest odpowiedzią na ambitne zamierzenia krajowe i unijne, dotyczące obniżenia emisyjności sektora energetyki oraz dynamicznego wzrostu udziału energii odnawialnej w produkowanej energii. Zarządzanie przepływami energii w tej jednostce będzie złożonym zadaniem optymalizacyjnym, na szczycie którego mamy takie kryteria, jak rentowność i bezpieczeństwo energetyczne, zjawiska pogodowe i możliwość udziału w arbitrażu cenowym z wykorzystaniem energii produkowanej w morskich farmach wiatrowych oraz lądowych farmach wiatrowych, które funkcjonują lub w niedługiej przyszłości będą funkcjonowały w tym obszarze – mówi Sylwia Całus, Dyrektor Pionu Energetyki Morskiej i Niskoemisyjnej w PGE S.A.

Prace nad projektem postępują. Została zawarta umowa na prawo do gruntu pod inwestycję. Pozwoli to na wydanie warunków przyłączenia magazynu do sieci przesyłowej. Grupa PGE przygotowuje się do tego od kilku miesięcy, prowadząc w tej sprawie konsultacje z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, operatorem krajowego systemu elektroenergetycznego.

Projekt wziął udział w certyfikacji ogólnej do rynku mocy i został wpisany do rejestru rynku mocy, co umożliwi mu udział w aukcji. Uruchomienie magazynu energii jest planowane w 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zamknięcia finansowego na przełomie 2021 i 2022 r. PGE wystąpiła już do Komisji Europejskiej o udzielenie wsparcia finansowego dla swojego mega magazynu energii, który ma być jedną z sześciu takich jednostek zlokalizowanych w krajach członkowskich UE.

Wszystko wskazuje na to, że PGE zdecyduje się na wybór technologii litowo-jonowej. Przeprowadzone analizy, wykazały bowiem, że jest ona optymalna dla tego projektu zarówno z punktu widzenia parametrów technicznych i żywotności, jak i zarządzania ryzykiem.

PGE w grudniu 2020 r. uruchomiła w Rzepedzi na Podkarpaciu pierwszy w Polsce magazyn energii elektrycznej z wykorzystaniem litowo-jonowych modułów Powerpack Tesla o mocy 2,1 MW pojemności 4,2 MWh. Jednostka może zapewnić dostawy prądu dla blisko 3 tys. gospodarstw domowych przez około 2 godziny. Magazyn w Żarnowcu ma mieć 100 razy większą moc i 200 razy większą pojemność.  

PGE posiada w pobliżu planowanej inwestycji w miejscowości Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim Elektrownię Szczytowo-Pompową Żarnowiec o mocy 716 MW, największą taką jednostkę w Polsce. W zbiorniku górnym – o powierzchni 135 ha i pojemności blisko 14 mln m3 zgromadzona jest woda, która pozwala na wyprodukowanie 3,6 GWh energii, co już dziś czyni z ESP Żarnowiec największy magazyn energii w kraju.

Możliwości ESP Żarnowiec zostały wykorzystane do zbilansowania systemu elektroenergetycznego po awarii rozdzielni w Rogowcu, która doprowadziła do wyłączenia 10 bloków o mocy 3,6 GW w Elektrowni Bełchatów, największej elektrowni w Polsce, zapewniającej ok. 20% krajowego zapotrzebowania na energię.

Po wybudowaniu nowego megamagazynu PGE rozważa hybrydyzację obu jednostek, , dzięki czemu ich łączna pojemność wzrośnie do 4,4 GWh, co jeszcze zwiększy elastyczność i możliwości reagowania na awarie.

Awaria w Rogowcu została opanowana dzięki masom wirującym w KSE oraz znacznemu importowi energii z krajów sąsiednich. W przyszłości posiadanie bateryjnych magazynów energii pozwoli na błyskawiczne reagowanie na awarie. Tradycyjne źródła elastyczności sieci wymagają co najmniej kilku minut, tymczasem magazyny bateryjne zapewnią reakcję na zmiany w systemie elektroenergetycznym w czasie poniżej 1 sekundy. Pozwoli to na bieżąco reagować zarówno na zmiany w generacji źródeł odnawialnych, jak i na stany awaryjne. Dzięki temu bateryjne magazyny energii podniosą bezpieczeństwo pracy systemu, obniżą emisję CO2 oraz odciążą masy wirujące z krótkotrwałych rozruchów.

t.brzezinski@cleanernenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu