Pekao sfinansuje budowę biogazowni Green Genius

żarówka światło oświetlenie
Ceny energii w UE wzrosły w czerwcu o 8,1 proc.
23 lipca 2021
Kolejna runda rozmów w sprawie Turowa za tydzień
23 lipca 2021

Green Genius, realizujący swoją pierwszą inwestycję biogazową w Polsce, nawiązał współpracę z bankiem Pekao w zakresie finansowego wsparcia przedsięwzięcia. Biogazownia w Turowcu będzie pierwszą elektrownią produkującą energię z biogazu, której budowę wsparł bank. Wartość inwestycji szacowana jest na 26 milionów złotych. Zakończenie budowy zaplanowano na 1 marca 2022 roku.

„Cieszymy się, że Bank Pekao wspiera nas w realizacji naszych celów, pozwalając nam budować zieloną przyszłość energetyczną Polski. Wierzymy, że nasze dotychczasowe, międzynarodowe realizacje projektów biogazowych, a także lokalna działalność w Polsce czynią nas cennym partnerem dla banku” – powiedział Rokas Bancevičius, dyrektor finansowy Green Genius.

Biogazownia w Turowcu nastawiona ma być przede wszystkim na współpracę z lokalnymi gospodarstwami rolnymi, a także okolicznymi obiektami przemysłowymi, takimi jak np. gorzelnie, cukrownie i inne. Fermentacji poddawane będą m.in. wysłodki buraczane, wywar pogorzelniany, resztki warzyw i owoców pochodzące z produkcji soków oraz inne, uboczne produkty rolne.

„Cieszymy się, że finansując projekty takie jak ten w Turowcu, mamy okazję wpływać na transformację energetyki w kierunku źródeł odnawialnych, a tym samym na ochronę środowiska naturalnego. W Banku Pekao dostrzegamy potencjał branży energii odnawialnej, perspektywy jej dynamicznego wzrostu i atrakcyjność dla inwestorów – dlatego chcemy, by nasz udział w finansowaniu tego rodzaju przedsięwzięć był jak największy” – zaznacza Maciej Misiejuk, dyrektor biura finansowania projektów inwestycyjnych MŚP w Pekao.

Spółka zdecydowała się zainwestować w nowy sektor energetyczny, wysoko oceniając biogazowy potencjał Polski, który według szacunków może sięgać nawet powyżej 3 800 MW. Jak oceniają eksperci Green Genius, docelowo energia z biogazu może stanowić nawet 18 proc. obecnej energii elektrycznej w kraju.

„Polska dysponuje znacznym, niezagospodarowanym jeszcze potencjałem w tym sektorze energii. – Według szacunków krajowych analityków, rynek biogazu może pomieścić jeszcze nawet 3 800 podobnych elektrowni. Elektrownia w Turowcu jest naszym pierwszym, lecz na pewno nie ostatnim projektem biogazowym w kraju. Szczęśliwie w Polsce wprowadzono przejrzyste regulacje i korzystny system wsparcia dla rynku biogazu. To właśnie te zmiany spowodowały, że Green Genius wkroczył w ten sektor energii w kraju. Oprócz tego dostrzegamy ogromny potencjał dla rozwoju biogazu, wynikający ze znacznych ilości biodegradowalnych odpadów, które powstają w Polsce. Najlepszym, zrównoważonym sposobem na zarządzanie nimi jest właśnie przekształcanie ich na biogaz oraz nawozy organiczne. Chcielibyśmy w ciągu najbliższych 4 lat zasilić nasz portfel podobnymi elektrowniami o łącznej mocy 20 MW” – mówi Rusłan Sklepowicz, CEO Green Genius.

Green Genius rozwija projekty biogazowe i fotowoltaiczne w Polsce, Litwie, Hiszpanii, Rumunii i we Włoszech. Łączna moc zrealizowanych instalacji PV w Polsce osiągnie wkrótce 154 MW. Planowany portfel projektów biogazowych Green Genius do 2025 roku ma osiągnąć poziom 20 MW.

„Podjęcie współpracy z Green Genius, czołowym inwestorem w sektorze OZE, jest dla naszego banku dużym wyróżnieniem. Kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu finansowania na przedmiotowy projekt miało dotychczasowe doświadczenie Green Genius w sektorze biogazowym w innych krajach, profesjonalne przygotowanie inwestycji oraz zaangażowanie w projekt renomowanych podmiotów. Mamy nadzieję, że wraz z budową biogazowni w Turowcu będziemy budować także relację z Green Genius, a jej wyniki będą widoczne w zaangażowaniu banku w innych inwestycjach realizowanych przez naszego nowego partnera” – mówi Mariusz Matejuk, specjalista ds. finansowania projektów inwestycyjnych MŚP w Pekao.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu