Licznik OZE: dalszy spadek zielonej generacji w lipcu

NFOŚiGW udzieli 80 mln zł dotacji na zakup autobusów wodorowych dla Śląska
14 września 2021
W ostatnich dniach notowania ropy naftowej rosną
14 września 2021

Odnawialne źródła podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w lipcu 2 027,68 GWh energii elektrycznej, o 2,2% mniej niż miesiąc wcześniej – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. Spadek generacji zanotowały fotowoltaika, elektrownie biomasowe i biogazownie. Produkcja czystej energii była większa o 3,7% niż rok wcześniej, ale narastająco niższa o 1,8.%

Odnawialne źródła energii podłączone do krajowego systemu energetycznego wyprodukowały w lipcu br. 2 027,68 GWh energii elektrycznej, o 2,2%, tj. o 46,65 GWh mniej niż w czerwcu. To oznacza, że negatywny trend, który gwałtownie ujawnił się miesiąc temu, umacniał się. Za siedem miesięcy 2021 r. średnia arytmetyczna miesięcznej generacji wynosi 2 376,52 GWh, a mediana 2 216,43 GWh. Produkcja ekologicznej energii w lipcu br. była więc odpowiednio o: 14,7% i 8,5% mniejsza niż tegoroczne średnie.

Za spadek produkcji miesiąc do miesiąca o 114,25 GWh odpowiadały trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii:

 • elektrownie fotowoltaiczne wyprodukowały 554,19 GWh, o 12,5%, tj. o 79,13 GWh mniej energii m/m, przy czym moc elektryczna zainstalowana instalacji PV wzrosła m/m o 5,0%, tj. o 269,42 MW;
 • elektrownie biomasowe, które wyprodukowały 335,88 GWh, o 9,4%, tj. o 34,86 GWh mniej energii m/m, przy czym ich moc elektryczna zainstalowana zmniejszyła się /m o 0,04%, tj. o 0,40 MW;
 • elektrownie biogazowe, które wyprodukowały 107,25 GWh o 0,2%, tj. o 0,26 GWh mniej energii m/m, przy czym moc elektryczna zainstalowana biogazowni zmniejszyła się m/m o 0,5%, tj. o 1,16 MW.

W lipcu wzrost produkcji miesiąc do miesiąca odnotowała trzy pozostałe źródła:

 • lądowe elektrownie wiatrowe, które wyprodukowały 744,01 GWh, o 7,1%, tj. o 49,43 GWh więcej energii m/m, przy czym moc elektryczna zainstalowana farm wiatrowych zwiększyła się m/m o 0,9%, tj. o 61,81 MW;
 • elektrownie wodne, które wyprodukowały 158,93 GWh, o 6,0%, tj. o 9,04 GWh więcej energii m/m, przy czym moc elektryczna zainstalowana hydroelektrowni  zwiększyła się m/m o 0,004%, tj. o 0,04 MW;
 • elektrownie ze współspalaniem biomasy/biogazu, które wyprodukowały 126,99 GWh, o 7,8%, tj. o 9,14 GWh więcej energii m/m.

W porównaniu do lipca 2020 r. produkcja odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 3,7%, tj. o 71,44 GWh z 1 956,24 GWh. Segment OZE odnotował wzrost mocy elektrycznej zainstalowanej r/r o 33,2%, tj. o 3 621,98 MW.

Wzrost produkcji r/r o łącznie 321,67 GWh odnotowały trzy rodzaje odnawialnych źródeł energii:

 • elektrownie fotowoltaiczne, które wyprodukowały o 96,5%, tj. o 272,21 GWh więcej energii w porównaniu do 281,98 GWh generacji w lipcu 2020 r., przy czym moc elektryczna zainstalowana elektrowni solarnych wzrosła r/r o 110,6%, tj. o 2 954,98 MW;
 • elektrownie biomasowe, które wyprodukowały o 13,6%, tj. o 40,19 GWh więcej energii w porównaniu do 295,69 GWh generacji w lipcu 2020 r., przy czym moc elektryczna zainstalowana tych siłowni wzrosła r/r o 0,1%, tj. o 1,28 MW;
 • elektrownie biogazowe, które wyprodukowały o 9,5%, tj. o 9,27 GWh więcej energii w porównaniu do 97,98 GWh generacji w lipcu 2020 r., przy czym moc elektryczna zainstalowana biogazowni wzrosła r/r o 7,4%, tj. o 17,59 MW.

Spadek produkcji r/r o łącznie 250,23 GWh odnotowały trzy rodzaje OZE:

 • elektrownie wiatrowe, które wyprodukowały o 16,9%, tj. o 151,87 GWh mniej energii w porównaniu do 896,30 GWh generacji w lipcu 2020 r., przy czym moc elektryczna zainstalowana elektrowni wiatrowych wzrosła r/r o 10,5%, tj. o 644,17 MW;
 • elektrownie wodne, które wyprodukowały o 25,4%, tj. o 54,14 GWh mniej energii w porównaniu do 213,07 GWh generacji w lipcu 2020 r., przy czym moc elektryczna zainstalowana hydroelektrowni wzrosła r/r o 0,4%, tj. o 4,35 MW;
 • elektrownie ze współspalaniem biomasy/biogazu, które wyprodukowały o 25,8%, tj. o 44,22 GWh mniej energii w porównaniu do 171,21 GWh generacji w lipcu 2020 r.;

Po fatalnym czerwcu, a teraz lipcu branży udało się utrzymać wzrost rok do roku, ale osłabł on jeszcze bardziej. Z tego powodu nadal nie zniwelowano spadków w produkcji energii narastająco z początku roku. Przez siedem miesięcy 2021 roku OZE wyprodukowały 16 676,92 GWh, o 1,8%, tj. o 302,11 GWh mniej energii niż w tym samym okresie 2020 r. To oczywiście saldo.

Wzrost generacji, łącznie o 1 398,33 GWh odnotowały trzy rodzaje źródeł:

 • elektrownie fotowoltaiczne, które wygenerowały w ciągu siedmiu miesięcy  2 399,63 GWh energii o 90,1%, tj. o 1 137,63 GWh więcej  niż w tym samym okresie 2020 r.;
 • elektrownie wodne, które wygenerowały w ciągu siedmiu miesięcy  1 524,23 GWh energii o 14,7%, tj. o 195,16 GWh więcej niż w tym samym okresie 2020 r.;
 • elektrownie biogazowe, które wygenerowały w ciągu siedmiu miesięcy  739,42 GWh energii o 9,7%, tj. o 65,54 GWh więcej niż w tym samym okresie 2020 r.

Niestety znacznie większy spadek generacji, bo łącznie o 1 700,44 GWh odnotowały trzy pozostałe źródła:

 • elektrownie wiatrowe, które wygenerowały w ciągu siedmiu miesięcy 8 408,93 GWh energii o 13,3%, tj. o 1 294,27 GWh mniej niż w tym samym okresie 2020 r.;
 • elektrownie ze współspalaniem biomasy/biogazu, które wygenerowały w ciągu siedmiu miesięcy 1004,56 GWh energii o 19,4%, tj. o 242,49 GWh mniej niż w tym samym okresie 2020 r;
 • elektrownie biomasowe, które wygenerowały w ciągu siedmiu miesięcy 2 600,14 GWh energii o 5,9%, tj. o 163,68 GWh mniej niż w tym samym okresie 2020 r.

W lipcu  2021 r. udział OZE w krajowym miksie produkcji energii elektrycznej, według ARE wyniósł 13,8%. Jednostki konwencjonalne wyprodukowały 85,9% energii. Udział elektrowni szczytowo-pompowych wyniósł 0,3%. Rok wcześniej, na koniec lipca 2020 r. udział OZE wynosił 15,8%. Jednostki konwencjonalne wyprodukowały wówczas prawie 84,0% energii, a elektrownie szczytowo-pompowych – 0,3%. Udział OZE w produkcji energii narastająco wynosił na koniec lipca br. 16,6%, elektrowni cieplnych 83,0%, a szczytowo-pompowych – 0,4%.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Produkcja energii elektrycznej przez OZE (GWh)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu