Licznik OZE: moc zainstalowana wzrosła do ponad 14,5 GW

Podmorska część Baltic Pipe dotarła do Polski
14 września 2021
Elektrownie wiatrowe wyprodukowały ponad 50 proc. więcej energii
14 września 2021

O blisko 330 MW wzrosła w lipcu br. moc zainstalowana odnawialnych źródeł w Polsce – wynika z danych Agencji Rynku Energii S.A. To głównie dzięki nowo przyłączonym instalacjom fotowoltaicznym i kolejnym farmom wiatrowym. Od początku rok moc zainstalowana OZE wzrosła w sumie o 2,03 GW i wynosi już ponad 14,5 GW.

Podłączone do krajowego systemu energetycznego odnawialne źródła energii (OZE) miały na koniec lipca br. 14 522,40 MW mocy zainstalowanej, co oznacza wzrost m/m o 2,3%, tj. o 329,71 MW. Za siedem miesięcy 2021 r. średnia arytmetyczna przyrostów  mocy wynosiła 238,05 MW, a mediana 240,28 MW. Moc nowo podłączonych instalacji w lipcu była, więc odpowiednio o 13,2% większa niż średnia arytmetyczna i o 12,1% lepsza niż mediana.

W lipcu br. wzrost mocy m/m zanotowały trzy rodzaje OZE:

 • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 269,42 MW, tj. o 5,0%, do 5626,41 MW;
 • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 61,82 MW, tj. o 0,9%, do 6 758,31 MW;
 • elektrownie wodne, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,004 MW, tj. o 0,04%, do 975,70 MW.

Spadek mocy zainstalowanej m/m zanotowały dwa rodzaje OZE:

 • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zmniejszyła się m/m o 1,16 MW, tj. o 0,5%, do 254,42 MW;
 • elektrownie na biomasę, których moc zainstalowana zwiększyła się m/m o 0,40 MW, tj. o 0,04%, do 907,54 MW;

Dane ARE za lipiec 2021 r. podtrzymują dominację fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych pod względem nakładów inwestycyjnych. Wprawdzie wykazany w lipcu miesięczny przyrost w fotowoltaice był niższy niż w czerwcu, ale w poprzednim miesiącu odnotowano rekordowy wynik w 11-letniej historii tej branży w Polsce. Według  Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji wynosił w ub.r. 4 100 zł netto, a dla małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych wyniósł 2 750 zł netto za 1 kWp. Na koniec ub.r. mikroinstalacje odpowiadały za 81,9% mocy zainstalowanej, małe i średnie instalacje oraz duże farmy PV za 18,1%. Jeśli te proporcje utrzymują się w tym roku, to wartość podłączonych w lipcu instalacji fotowoltaicznych można oszacować na odpowiednio: 1,11 mld zł dla instalacji prosumenckich i 0,13 mld zł netto dla biznesu. Co daje łącznie 1,24 mld zł brutto.

Fotowoltaika odpowiadała w lipcu br. za 81,7% nowo zainstalowanych mocy, a za 18,7% lądowe farmy wiatrowe (oba OZE odpowiadały za 100,5%). W lipcu do sieci elektroenergetycznej podłączono elektrownie wiatrowe o łącznie 61,81 MW mocy. Za siedem miesięcy 2021 r. średnia arytmetyczna przyrostów  mocy w energetyce wiatrowej wynosiła 50,92 MW, a mediana 45,29 MW. Moc nowo podłączonych instalacji w lipcu była, więc odpowiednio o 21,4% większa niż średnia arytmetyczna i o 36,5% lepsza niż mediana. W lipcu zaczął płynąć zielony prąd z ok. 30 turbin. Szacunkowe nakłady na 1 MW w lądowej energetyce wiatrowej to 1,4 mln euro, dlatego CAPEX farm, które włączono do systemu można oszacować na 0,4 mld zł.

Narastająco, od początku 2021 r. moc zainstalowana OZE zwiększyła się o 2032,08 MW, tj. o 16,3% z poziomu 12 490,31 MW.

Wzrost mocy odnotowano we wszystkich pięciu rodzajach odnawialnych źródeł energii:

 • elektrownie fotowoltaiczne, których moc zainstalowana zwiększyła się o 1 666,37 MW, tj. o 42,1%, z poziomu 3 960,04 MW;
 • elektrownie wiatrowe, których moc zainstalowana zwiększyła się o 356,47 MW, tj. o 5,6%, z poziomu 6 401,85 MW;
 • elektrownie biogazowe, których moc zainstalowana zwiększyła się o 6,75 MW, tj. o 2,7%, z poziomu 247,68 MW;
 • elektrownie wodne, których moc zainstalowana zwiększyła się o 1,62 MW, tj. o 0,2% z poziomu 974,09 MW;
 • elektrownie na biomasę, których moc zainstalowana zwiększyła się o 0,88 MW, tj. o 0,1% z poziomu 906,65 MW.

Narastająco po siedmiu miesiącach także widać dominację fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych, które łącznie w tym roku dodały do systemu 99,5% nowych mocy (odpowiednio 82,0% i 17,5%). Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na uruchomione w tym czasie mikroinstalacje PV (1,36 GW) można szacować na ok. 6,88 mld zł brutto, a na duże instalacje solarne (ok. 300 MW) – 1,02 mld zł brutto. Łącznie na 7,9 mld zł brutto.

CAPEX podłączonych do sieci elektroenergetycznej lądowych farm wiatrowych to ok. 2,3 mld zł.

Licząc rok do roku, według ARE, moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii zwiększyła się o 3 621,98MW, tj. o 33,2% z poziomu 10 900,41 MW.

Wzrost mocy zanotowano we wszystkich pięciu rodzajach OZE:

 • moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o 2 954,98 MW, tj. 110,6%, z poziomu 2 671,43 MW;
 • moc zainstalowana lądowych elektrowni wiatrowych zwiększyła się o 644,17 MW, tj. o 10,5%, z poziomu 6114,15 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni biogazowych zwiększyła się o 17,59 MW, tj. o 7,4%, z poziomu 236,83 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni wodnych zwiększyła się o 4,35 MW, tj. o 0,4%, z poziomu 971,35 MW;
 • moc zainstalowana elektrowni na biomasę zwiększyła się o 0,88 MW, tj. o 0,1%, z poziomu 906,65 MW.

W danych o przyroście nowych mocy w ujęciu rok do roku też widać dominację fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej. Na 3 621,98 MW nowo podłączonych OZE w ciągu 12 miesięcy do krajowego systemu energetycznego, instalacje PV odpowiadały za 81,6%, zaś lądowe elektrownie wiatrowe za 17,8% (łącznie 99,4%). Pozostałe segmenty odgrywają marginalną rolę w toczącej się transformacji energetycznej w Polsce. No może z wyłączeniem biogazowni, których moc zainstalowana zwiększyła się o 17,59 MW, co oznacza, że w ciągu roku wybudowano 18 jednostek. Giełdowa spółka MDI Energia informowała w komunikatach, że za wybudowanie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,99 MW dla Polskiej Grupy Biogazowej otrzymuje ok. 16 mln zł netto za jednostkę. Wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych na instalacje powstałe w ciągu ostatniego roku można więc szacować na 354 mln zł brutto.

CAPEX-u na instalacje fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe podłączone w ciągu roku do sieci elektroenergetycznej można szacować łącznie na odpowiednio: 14,01 mld zł i 4,16 mld zł brutto. Łącznie z pozostałymi segmentami było to więc ok. 18,52 mld zł.

Na koniec lipca udział OZE w mocy zainstalowanej krajowego sektora elektroenergetycznego, według danych ARE,  wyniósł 27,4%. Jednostki konwencjonalne cieplne odpowiadały za 70,0% mocy, a elektrownie szczytowo-pompowe za 2,7%. Dzięki nowo podłączonym instalacjom udział OZE w bazie wytwórczej wzrósł m/m o 0,5 pkt. proc., w porównaniu do końca 2020 r. o 3,3 pkt. proc., a r/r o 5,0 pkt. proc.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Moc zainstalowana OZE w Polsce (MW)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu