W sobotę na PGE Narodowym popracują przydomowe wiatraki

PGNiG OD podpisało umowę z Enervigo
8 października 2021
Columbus obejmie 55 proc. akcji Votum Energy
8 października 2021

W sobotę (16 października), podczas finału na PGE Narodowym w Warszawie, wyłoniony zotanie zwycięzca konkursu „Wielkie Wyzwanie: Energia”. W rywalizacji weźmie udział 10 zespołów konstruktorskich z całego kraju, widzowie będą mogli śledzić ich prace on-line. Zwycięzca otrzyma 1 mln zł. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

„Trzeba sobie uświadomić, że tego jeszcze nikt w Polsce nie robił. Eksperyment technologiczny, prowadzony w duchu rywalizacji sportowej, ma doprowadzić do wyłonienia najbardziej wydajnych rozwiązań w zakresie mikroinstalacji wiatrowych do zastosowań indywidualnych. Zespoły konstruktorskie, rekrutujące się spośród pasjonatów energetyki odnawialnej, pracowały nad swoimi prototypami niemal dwa lata. Nagroda, owszem, działa dopingująco, ale to nie jest jedyna motywacja. Do „Wielkiego Wyzwania: Energia” zgłaszali się ludzie, którzy dostrzegają intensywny rozwój energetyki prosumenckiej, widząc w tym procesie przestrzeń dla niedużych turbin wiatrowych i dla siebie jako ich konstruktorów“mówi Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

Obecnie w grze pozostało kilkadziesiąt zespołów. Rywalizacja półfinałowa, która rozegra się w piątek, 15 października, na PGE Narodowym, wyłoni 10 finalistów.

Przed uczestnikami „Wielkiego Wyzwania: Energia” postawiono konkretny problem badawczy. Zadanie polega na przetworzeniu w najbardziej efektywny sposób energii wiatru o niewielkich, charakterystycznych dla Polski prędkościach, w energię elektryczną – z wykorzystaniem opcjonalnej możliwości magazynowania energii. Technologie opracowywane w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mają szansę sprawdzić się w różnych miejscach: nie tylko w naszych domach, ale też np. w budynkach użyteczności publicznej, ośrodkach agroturystycznych, schroniskach górskich, przejściach podziemnych czy tunelach kolejowych. Przedsięwzięcie NCBR pomoże tym samym promować energetykę wykorzystującą odnawialne źródła energii w wielu aspektach naszego życia.

Konstruktorzy zaprezentują działanie urządzeń do zastosowań indywidualnych, zdolnych do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania (wymóg fakultatywny) i oddawania w jak najefektywniejszy sposób. Prototypy muszą nie mogą być większe od sześcianu o długości boku równej 2 metry, a waga nie powinna przekraczać 200 kilogramów. Instalacje muszą się charakteryzować cichą pracą.

Małogabarytowe – przydomowe – elektrownie wiatrowe są w Polsce mało popularne. Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że pod koniec 2019 roku na terenie naszego kraju funkcjonowały tylko 73 mikroinstalacje wiatrowe o łącznej mocy 0,385 MW. Na tym tle, w porównaniu z resztą świata, wypadamy mało imponująco. W 2018 roku w Chinach moc mikroturbin wiatrowych sięgnęła 537 MW. W tym samym czasie w USA i w Wielkiej Brytanii odnotowano moc na poziomie 150 MW. Instytut ocenia, że ten rok będzie właśnie należał do mikroenergetyki wiatrowej.  Czytaj więcej: Według PIE rok 2021 będzie należeć do małego wiatru

Jak uważa NCBR, głównymi argumentami „za” posiadaniem małej elektrowni wiatrowej jest oczywiście dostęp do darmowego prądu oraz pozytywny wpływ na środowisko. Instalacja podczas pracy nie emituje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Dla prywatnych inwestorów jest to także możliwość na uniezależnienie się energetyczne w miejscach, w których występują częste braki w dostawie prądu. A w razie nadmiaru wyprodukowanej energii, użytkownik instalacji może sprzedać swoją nadwyżkę lub magazynować ją w celu wykorzystania podczas mniej wietrznych dni w ciągu roku.

Prawo, w przypadku turbiny wiatrowej zamocowanej bezpośrednio do konstrukcji nośnej budynku, nie nakazuje zdobycia dodatkowego zezwolenia. Podobnie jest, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej na własny użytek. Dopiero, jeśli w planach jest postawienie masztu elektrowni wiatrowej na oddzielnym fundamencie, należy upewnić się, że nie wystaje on trzy metry ponad dach naszego domu. Jeżeli wysokość konstrukcji przekroczy ten poziom, elektrownia wiatrowa traktowana jest wtedy jako obiekt budowlany. W takiej sytuacji trzeba uzyskać stosowne pozwolenia na jej budowę oraz użytkowanie. Przydomowe wiatraki nie podlegają jednak pod „ustawę odległościową”, która zahamowała rozwój dużych elektrowni wiatrowych w Polsce chodzi o znaną zasadę 10H.

NCBR ocenia, że budowa turbiny o mocy 500W może posłużyć jako dodatkowe źródło prądu, którym można zasilić np. pompę w oczku wodnym lub bramę wjazdową na posesję. Większa turbina o mocy 1 kW pomoże m.in. w ogrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Instalacja o mocy 2 kW wystarczy na zaspokojenie potrzeb standardowego domku letniskowego, elektrownia 5 kW obsłuży drobny sprzęt AGD, oświetli dom i podgrzeje wodę, a także wesprze instalację centralnego ogrzewania. Ostatnia z wymienionych turbin wiatrowych jest najwydajniejszą ze stosowanych do użytku indywidualnego, ale także i najdroższą w budowie. Obecnie, za taki wiatrak, wyposażony w pięć akumulatorów zapłacimy ok. 40 tys. zł. Zdecydowanie tańsza będzie konstrukcja przydomowej elektrowni wiatrowej o mocy 3 kW, której budowa tylko nieznacznie przekroczy kwotę 20 tys. zł.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu