KGHM zaktualizował strategię, dodano energię

PGNiG Obrót Detaliczny obniża ceny gazu ziemnego dla klientów biznesowych
14 stycznia 2022
Kolejny arbitraż między PGNiG i Gazpromem
17 stycznia 2022

Źródło: KGHM

W zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź do 2030 roku z horyzontem roku 2040 koncern zakłada m.in. budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł. KGHM planuje stać się jednym z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski.

„Od uchwalenia Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 minęły 3 lata. W konsekwencji dynamicznych przemian, które miały miejsce w tym czasie w szeroko pojętym otoczeniu, dokonano przeglądu i odświeżenia przyjętych założeń strategicznych” – podał koncern.

Jak wyjaśnia koncern, przegląd i redefinicja zbiegła się z nadzwyczajną sytuacją rynkową w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

„Pomimo, iż KGHM poradził sobie wyjątkowo dobrze na tle rynku w tym trudnym czasie, to chcąc zachować dotychczasową elastyczność, należy zaktualizować plany na przyszłość. Efektem prac Spółki jest Strategia do 2030 roku z horyzontem roku 2040. Misja i wizja spółki pozostają bez zmian. W celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, zaktualizowane zostały dotychczasowe, cztery strategiczne kierunki rozwoju Elastyczność, Efektywność, Ekologia oraz E-przemysł o dodatkowy, piąty element Energię” – czytamy.

Strategia „5E” to teraz 5 filarów bazujących na 5 zaktualizowanych kierunkach rozwoju. Filarom przypisano zindywidualizowane cele główne oraz kluczowe mierniki sukcesu, którymi są:

I. Filar – Działalność podstawowa, a celem głównym jest umacnianie pozycji GK KGHM jako globalnego gracza w sektorze górnictwa i hutnictwa. Wśród celów na 2030 rok zapisano m.in. wielkość krajowej produkcji miedzi na poziomie ok. 600 tys. ton miedzi elektrolitycznej; zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów KGHM i utrzymanie pozycji w pierwszej trójce na świecie wśród producentów srebra z wielkością ok. 1 200 ton srebra rocznie.

II. Filar, czyli nowa działalność, gdzie głównym celem jest dywersyfikacja oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez budowę własnych mocy wytwórczych z niskoemisyjnych źródeł. KGHM planuje stać się jednym z wiodących wytwórców przyjaznej środowisku energii elektrycznej, wspierający transformację energetyczną Polski. Celem do osiągnięcia na 2030 rok jest wielkość produkcji energii, która zabezpieczy min. 50 proc. konsumpcji koncernu. Redukcja szacowanej emisji CO2 wynikającej ze zużycia energii elektrycznej – 1,0 mln ton CO2.

III. Filar – Działalność wspierająca, której głównym celem jest zredefiniowanie sposobu wykorzystania posiadanych aktywów wspierających działalność podstawową. Wśród celów na 2030 rok jest m.in. recykling złomów – Ok. 350 tys. ton złomów miedzi i przychody ze sprzedaży z rynków zewnętrznych wybranych spółek GK – zakładając 2020 r. jako rok bazowy = 100 proc. wzrost do 2030 r. o 147 proc. do roku bazowego dla spółek KGHM Zanam, Nitroerg, PeBeKa oraz 163 proc. do roku bazowego dla spółki DMC Mining Services.

IV. Filar – Zdrowie, a główny cel określono jako rozwój posiadanych aktywów uzdrowiskowych jako kontrybucja wydłużająca długość i jakość życia całego społeczeństwa.

V. Filar – Prospołeczność, z osiągnieciem wzrostu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Wśród celów na 2030 r. zapisano wspieranie sprawiedliwej transformacji górnictwa, 30 zrealizowanych projektów wolontariackich i osiągnięcie poziomu wsparcia udzielonego na kulturę, sport i zdrowie w wysokości ok. 48 mln zł

W strategii do 2030 r. wskazano także cele klimatyczne związane z redukcją emisji przez KGHM, spójne z Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź, dokumentem komplementarnym wobec strategii. Czytaj więcej: KGHM zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu