GreenWay podnosi ceny za abonamenty i ładowanie

Tauron uruchomił instalację PV z systemem magazynowania energii w Zakopanem
17 marca 2022
Trwają prace ostatniego etapu budowy farmy fotowoltaicznej Wielbark
18 marca 2022

GreenWay, wicelider na rynku ogólnodostępnych stacji ładowania aut z napędem elektrycznym podnosi od kwietnia opłaty abonamentowe i ceny za pobraną energię. Skrócony zostanie czas ładowania bez dodatkowych opłat, a te zostaną ujednolicone, do wyższego poziomu.

GreenWay Polska, wywodzący się ze Słowacji operator  punktów ładowania (CPO) to wicelider polskiego rynku. Firma ma u nas 358 ogólnodostępnych stacji ładowania elektryków BEV i i hybryd PHEV (i 50 stacji prywatnych zarządzanych przez GreenWay), o mocy od 11 kW do 150 kW (na rodzimym rynku ma ok. 130 urządzeń).  Korzysta z nich 30 tys. klientów, prawie trzy razy tyle, co pod koniec 2020 roku. Teraz będą musieli głębiej sięgnąć do kieszeni.

Nowy cennik będzie obowiązywał od 1 kwietnia br. Firma tłumaczy, że podwyżka opłat jest przede wszystkim spowodowana ponad 100-proc. wzrostem cen rynkowych energii elektrycznej w ciągu ostatniego roku. A nawet więcej. W lutym ub.r. średnioważona cena BASE_Y-23 wynosiła 275,14 zł/MWh, a w poprzednim miesiącu już 618,30 zł/MWh. Od czerwca ub.r. dostawcą energii jest Polenergia Sprzedaż, z Grupy Polenergia, nie wiadomo czy sprzedaję ją po cenach z rynku spot. Inne czynniki, które wpłynęły na decyzję o podwyżce to wzrostem opłat dystrybucyjnych oraz wysoka inflacja skutkująca wzrostem pozostałych kosztów, w tym pracy.

Równocześnie z podwyżką GreenWay uprości strukturę cennika za ładowanie w zależności od mocy stacji, z której korzysta kierowca. Opłaty będą określone nie dla czterech, a dla trzech kategorii urządzeń: stacji AC, stacji DC o mocy ≤ 100 kW, oraz stacji DC o mocy >100 kW.

Średni wzrost cen za kilowatogodzinę dostarczanej energii wyniesie 16%, natomiast opłat abonamentowych w programach cenowych Energia Plus i Max – 14%. Można się już zapoznać się z nowym cennikiem: https://greenwaypolska.pl/wp-content/uploads/sites/7/2022/03/GWPL-CENNIK-2022.02.01-Polski-od-1.04-do-31.07-220311-2.pdf

I porównać z obowiązującym.

Miesięczna opłata za abonament Energia Max wzrośnie z76,82 zł do 85,36 zł (o 11,1%), a za Energia Plus z 25,60 zł do 29,87 zł (o 16,7%). Pakiet Energia Standard nadal jest bezpłatny. Pozostawiono też możliwość ładowania jednorazowego.

Skrócono i to znacznie, w porównaniu do obecnie obowiązującego cennika czas ładowania bez dodatkowych opłat. Od kwietnia korzystanie z ładowarki AC bez dodatkowych opłat będzie możliwe tylko przez 3 h, jak w pakiecie Energia Standard (obecnie dla pakietu Energia Max to 6 h, a dla Energia Plus 4h). Wprowadzono też jednolitą stawkę 0,34 zł/min po przekroczeniu tego czasu (wcześniej dla AC było to 0,04 zł/min).

Firma twierdzi, że zwiększenie opłat za czas postoju samochodu przy stacji ładowania po przekroczeniu limitu bezpłatnych minut na stacjach AC oraz ujednolicenie tego limitu na stacjach  DC dla wszystkich planów cenowych było postulowane przez klientów. Ma to ograniczyć blokowanie miejsc postojowych przy stacjach.

Cena ładowania ze stacji AC (obecnie AC i DC ≤ 25 kW) dla posiadacza pakietu Energia Max wzrośnie z 0,85 zł/kWh do 1,02 zł (o 20%). W pakiecie Energia Plus podwyżka będzie dotkliwsza z 0,93 zł/kWh do 1,15 zł (o 23,7%), a w pakiecie Standard nieco mniejsza, bo z 1,10 zł/kWh do 1,28 zł (o 16,6%). Dla pozostałych klientów cena wzrośnie o 9,6% do 1,49 zł.

Cena ładowania ze stacji DC o mocy ≤ 100 kW (wcześniej DC 25 kW < x ≤ 70 kW i w mniejszym stopniu DC 70 kW < x ≤ 140 kW) dla posiadacza pakietu Energia Max wzrośnie do 1,37 zł/kWh wobec 1,10 zł i 1,19 zł poprzednio (odpowiednio o 24,5% i 15,1%). W pakiecie Energia Plus cena wzrośnie do 1,62 zł/kWh (o 19,1% i 8,1%), a w pakiecie Standard do 2,09 zł (o 17,4% i 2,4%). Jeśli kierowca nie ma abonamentu zapłaci 2,47 zł/kWh (o 16% i 5,6%).

Cena ładowania ze stacji DC o mocy > 100 kW (wcześniej x > 140 kW) wyniesie dla posiadaczy pakietu Energia Max 1,58 zł (o 24,4% więcej), pakietu Energia Plus – 1,84 zł (14,3%), a Energii Standard – 2,30 zł (4,7%). Klienci z ulicy za jednorazowe ładowanie będą musieli wyłożyć 2,73 zł/kWh (7,1%)

Poprzednie zmiany w cenniku GreenWay Polska wprowadził w lutym 2021 r.. W ramach rządowej Tarczy Antyinflacyjnej stosowana jest tymczasowo obniżona z 23% do 5% stawka podatku VAT. Ma tak być co najmniej do lipca. Jeśli tarcza nie zostanie przedłużona (a powinna być, bo przesłanki nie ustały – inflacja nadal rośnie), ceny w wakacje mogą wzrosnąć o kilkanaście procent.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu