Polska Grupa Biogazowa powiększa portfel wytwórczy

Celem APS Energia jest wzrost przychodów
Według GUS produkcja energii elektrycznej wzrosła w marcu o 9 proc.
26 kwietnia 2022
Polska nie zapłaci Gazpromowi za gaz rublami
26 kwietnia 2022

Polska Grupa Biogazowa, lider tego segmentu OZE w Polsce zakończyła budowę dwóch kolejnych instalacji kogeneracyjnych w Gubinie i Sierakowie. Tym samym portfel wytwórczy PBG wzrósł do 15 jednostek, o szacunkowej wartości ok. 300 mln zł.  

Polska Grupa Biogazowa, lider produkcji energii elektrycznej z biogazu rolniczego w Polce poinformowała, że zakończyła budowę dwóch kolejnych instalacji kogeneracyjnych: w Sierakowie koło Przasnysza w województwie mazowieckim oraz w Przyborowicach k. Gubina nad Odrą w woj. lubuskim.

– „Tym samym do sieci elektroenergetycznej trafi kolejna porcja zielonej energii z Polskiej Grupy Biogazowej. Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc proekologiczne działania wszystkich zainteresowanych osób i instytucji, przyczyniając się do wypełnienia przyjętych przez UE zobowiązań, dotyczących odnawialnych źródeł energii” – mówi Paweł Altewęgier, prezes PGB S.A.

Obie jednostki zostały wpisane 24 lutego br. do Rejestru wytwórców biogazu rolniczego prowadzonego przez dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Każda z nowo oddanych instalacji posiada 0,999 MWe mocy elektrycznej i 0,96 MWt cieplnej. Planowana produkcja energii elektrycznej obu jednostek wynosi 16 680 MWh rocznie, a ciepła: 16 030 MWhth (57706 GJ)/rok.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) potrzebne na wybudowanie biogazowni o mocy 1 MW szacowane są na ok. 20 mln zł. PGB – poprzez spółkę celową r. PGB Energetyka 15 Sp. z o.o. – wydała więc na nowe instalacje ok. 40 mln zł.

Dwie nowe biogazownie, oprócz sprzedaży energii i ciepła, zajmować się będą standardowo odbiorem biomasy od lokalnych producentów oraz sprzedażą masy pofermentacyjnej (na nawóz naturalny). Jednostkę w Gubinie wyposażono dodatkowo w suszarnię drewna, składającą się trzech komór o pojemności 112 m3 każda.

Po oddaniu do użytku jednostek w Sierakowie i Gubinie portfel wytwórczy PBG liczy obecnie 15 zespołów kogeneracyjnych zlokalizowanych w siedmiu województwach: podlaskim (Dzierżki, Krypno Wielkie, Krzywa, Stary Kornin), mazowieckim (Sierakowo, Tończa, Zawady), lubuskim (Gubin, Karkoszów), warmińsko mazurskim (Falknowo, Kupin), zachodniopomorskim (Darskowo, Złocieniec), łódzkim (Wicie), podkarpackim (Gorajec). Dotychczasowe nakłady PGB można więc szacować na ok. 300 mln zł.

Głównym wykonawcą instalacji jest obecnie giełdowa spółka MDI Energia (zgodnie z umową ramową z listopada 2018 r. miała w ciągu trzech lat wybudować PGB ok. 30 instalacji na biogaz rolniczy). Park wytwórczy PBG może powiększyć się jeszcze o 15 jednostek (MDI Energia w opublikowanym niedawno raporcie rocznym za 2021 r. informuje, że buduje obecnie 4 biogazownie). Wartość CAPEX wzrosłaby więc narastająco do ok. 380 mln zł. Sama PGB podaje zaś na korporacyjnej stronie internetowej, że aktualnie realizuje 13 projektów elektrociepłowni na biogaz.

Niemal wszystkie oddane do tej pory do użytku biogazownie to jednostki kogeneracyjne o takiej samej mocy zainstalowanej elektrycznej (0,999 MWe). Dwie biogazownie w Tończy i Gorajcu rozbudowano w 2020 r. o 0,499 MWe, do 1,49 MWe. Łączna zainstalowana moc elektryczna to 15,9 MWe. Jednostki choć mają podobną moc elektryczną, różnią się nieco mocą cieplną – łącznie 16,6 MWt. Większość instalacji należących do PGB, bo 10, została wyposażona w suszarnie drewna włoskiej marki Panto oraz polskich producentów: EkoPolu z Nowego Sącza i Zakładów Maszynowych Hamech z Hajnówki, wykorzystujące właśnie to ciepło technologiczne.

Przy dwóch obiektach wybudowano farmy fotowoltaiczne ze stacją transformatorową, stacją pogodową, systemem SCADA i monitoringu wizyjnego CCTV: Tończa (o mocy 660 kWp) i Zawady (792 kWp). Kolejne, nieco mniejsze instalacje PV, które powstają przy kolejnych trzech biogazowniach: Gorajec (237,6 kWp), Krypno Wielkie (142,6 kWp), Stary Kornin (194,4 kWp) mają być oddane do użytku w 2022 r.

PGB działa od 2013 r. Jest spółką holdingową. Jej główny akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju S.A., poprzez Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI. Drugim udziałowcem jest zarejestrowana w Holandii firma PGB HoldCo B.V.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu