Ekoenergetyka Polska dostarczy 350 ładowarek dla Paryża

nowy-blok-elektrownia-turow-jpg
PGE GiEK wystawiła notę obciążeniową konsorcjum, które budowało blok 7 w Elektrowni Turów
26 maja 2022
Spółki Skarbu Państwa planują zwiększenie wydobycia węgla energetycznego
26 maja 2022

Polska spółka technologiczna przedłuża współpracę z francuską Groupe RATP, jednym z największych operatorów komunikacji publicznej na świecie. Nowy kontrakt na dostawy infrastruktury szybkiego ładowania dla pojazdów miejskich do Paryża wart jest 172 mln zł. Pierwsze zamówienie opiewa na 349 ładowarek DC. 

RATP, czyli Regie Autonome des Transports Parisiens to przedsiębiorstwo transportu publicznego w Paryżu i wewnętrznych przedmieściach, obsługujące linie metra, autobusowe, tramwajowe oraz kolejowe połączenia regionalne RER (ale działające też w innych dużych francuskich miastach, i na 3 innych kontynentach). Tylko w Paryżu średnio dziennie z jego usług korzysta ok. 12 mln pasażerów (w czasie w pandemii COVID-19, w wyniku wprowadzonych ograniczeń ich liczba spadła do ok. 0,5 mln). Państwowa firma chce, aby do 2025 r. realizowany przez nią transport autobusowy na ponad 300 liniach, i który odpowiada za ok. 30% wolumenu przewozów był w pełni zeroemisyjny. Pozwoli to ograniczyć emisję CO2 o 50%.

Realizacja tego ambitnego celu wymaga wymiany floty autobusów komunikacji publicznej na zeroemisyjne, czyli elektryczne (lub wodorowe) i przekształcenia połowy zajezdni autobusowych i wyposażenia ich w najnowocześniejsze systemy ładowania bateryjnego. Partnerem RATP jest zielonogórska Ekoenergetyka-Polska, która od 2018 r. jest jednym z głównych dostawców systemów szybkiego ładowania dla paryskiego przewoźnika, kiedy w konsorcjum z firmą El-Cab zdobyła kontrakt na dostawę co najmniej 62 zajezdniowych ładowarek o mocy minimalnej 50 kW, zaprojektowanych zgodnie z wymogami RATP, które miały zasilać autobusy przewoźnika kursujące w podparyskim regionie Île-de-France. Umowę o całkowitej wartości do 50 mln euro zawarto wówczas na dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok. W 2021 r. zielonogórska firma dostarczyła 274 ładowarek autobusowych do dwóch paryskich zajezdni RATP – Centre Bus de Lilas oraz Pleyel o łącznie 24,5 MW mocy.

W ramach nowego, kolejnego kontraktu, polska spółka technologiczna będzie realizować dostawy urządzeń szybkiego ładowania dla autobusów miejskich do Paryża, o łącznej wartości do 172 mln zł. Pierwsze zamówienie w ramach nowego zamówienia opiewa na 349 stacji ładowania DC. 

– „Nasza infrastruktura ładowania jest zgodna z wymaganiami trzeciego co do wielkości operatora komunikacji miejskiej na świecie, co również świadczy o globalnym potencjale Ekonergetyki. Gratuluję skali i systematycznej realizacji całego przedsięwzięcia, jakiego podjęło się RATP i liczę, że nasze rozwiązania w większości zasilą zeroemisyjną komunikację miejską Paryża” – powiedział Bartosz Kubik, współzałożyciel i prezes zarządu Ekoenergetyki.

Ekoenergetyka-Polska jest czołowym producentem infrastruktury ładowania wysokiej mocy w Europie, dostarczający z sukcesem systemy szybkiego ładowania elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej do większości stolic, jak właśnie Paryż, czy Warszawa, a także dużych ośrodków miejskich. 

Polska spółka wdraża również rozwiązania dla transportu długodystansowego i gwarantuje pełne naładowanie pojazdu w czasie 45-minutowej pauzy, obowiązującej kierowców ciężarówek i autokarów na terenie całej Unii Europejskiej.

Ekoenergetyka-Polska, powstała w 2009 r. w Zielonej Górze jest jednym z czołowych europejskich producentów stacji DC (szybkiego i ultraszybkiego ładowania prądem stałym) dla pojazdów elektrycznych i hybryd Plug-in, zarówno na potrzeby operatorów/deweloperów ogólnodostępnych sieci ładowania BEV i P-HEV, operatorów komunikacji publicznej (dla autobusów elektrycznych), jak i dla producentów samochodów osobowych i dostawczych. Firma jest obecna na 28 rynkach, m.in. w Niemczech, Francji, Norwegii i Szwecji. Zatrudnia ponad 400 pracowników.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu