Ekoenergetyka Polska ma szansę na dostawę ładowarek do Świdnicy

Parlament Europejski za osiągnięciem zerowej emisyjności na drogach do 2035 r.
9 czerwca 2022
Dwa pierwsze gazowce PGNiG wejdą do użytku w przyszłym roku
9 czerwca 2022

Ekoenergetyka Polska, lider segmentu stacji ładowania autobusów elektrycznych w Polsce i UE jest tylko o krok od wygrania przetargu zorganizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji „Świdnica”. Realizując zamówienie zielonogórska powiększy więc przewagę nad konkurentem, warszawskim Medcomem.

Świdnica blisko 60-tys. miasto, leżące na Przedgórzu Sudeckim w woj. dolnośląskim intensyfikuje wymianę autobusów komunikacji publicznej na bezemisyjne, oraz inwestuje w rozbudowę infrastruktury niezbędnej do ich obsługi. MPK Świdnica, należące do miasta i gminy wiejskiej Świdnica oraz dwóch ościennych gmin: Marcinowice i Żarów, obsługuje 14 linii, i jego tabor liczy ponad 30 autobusów, w tym część to dalekobieżne.

Firma rozpoczęła inwestycje w zeroemisyjny transport w 2020 r., kiedy kupiła dwa elektryczne VOLVO 7900E oraz potrzebną do ich obsługi kontenerową stację transformatorową z 2 wolnymi ładowarkami DC typu plug-in i jedną szybką pantografową za łącznie 6,15 mln zł, przy istotnym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ze środków programu Gepard). 

Po rocznym „zaciskaniu pasa”, służącemu kumulacji środków na wkład własny, w 2022 r. nadszedł czas na kolejne inwestycje, i to znacznie większe. MZK „Świdnica” zaplanowało zakup kolejnych sześciu zeroemisyjnych 12-metrowych autobusów niskopodłogowych, na co zaplanowano blisko 17 mln zł brutto. Zakup wspiera dotacją i pożyczką NFOŚiGW w ramach programu Zielony transport publiczny – Faza I. Planowane do zakupu e-busy wraz z infrastrukturą są warte łącznie 21 mln zł brutto, z czego dotacja z NFOŚiGW pokryje 11,83 mln zł,  5,12 mln zł to niskooprocentowana pożyczka, reszta czyli ok. 4 mln zł to środki własne. 

W lutym br. przetarg rozstrzygnięto – zwycięzcą zostało szwedzkie Volvo Bus Corporation. Nowe e-busy mają zasilić obecnie posiadaną przez MZK flotę do końca maja 2023 r. Po tym zakupie 1/3 autobusów komunikacji miejskiej w Świdnicy będzie elektryczna. 

W ogłoszonym tydzień później przetargu świdnicki operator szukał wykonawcy infrastruktury do ładowania zamówionych e-busów: 3 zestawów z dwiema wolnymi ładowarkami DC o min. 50 kW mocy lub łqcznie w zestawie min. 100 kW (do nocnego ładowania bazie przy ul. Inżynierskiej), 2 mobilnych ładowarek plug-in DC do serwisowania autobusów o 22 kW mocy każda i po 1 szybkiej ładowarce pantografowej dużej mocy min 300 kW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączami z liniami średniego i niskiego napięcia oraz dwoma kontenerowymi stacjami transformatorowymi dla dwóch lokalizacji: pętli ul. E. Plater i planowanej przy ul. Dworcowej za centrum przesiadkowym.

Zgłosiły się dwie polskie firmy: zielonogórska Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o. i warszawska Medcom Sp. z o.o. Oferta Ekoenergetyki wygrała, bo dostała więcej punktów za lepsze warunki techniczne i warunki gwarancji, choć to Medcom zaproponował niższą cenę. Jednak, ze względu na to, że oczekiwane przez obie firmy wynagrodzenia przekraczały zakładany budżet (odpowiednio o 1,1 mln zł i 0,43 mln zł), przetarg unieważniono pod koniec kwietnia. Wartość zamówienia określono wówczas na 5,18 mln zł brutto.

Jeszcze w kwietniu MZK „Świdnica” ogłosiło kolejny przetarg na ładowarki stacjonarne i mobilne, ale dla ładowarek pantografowych ograniczając zakres zamówienia tylko do wyposażenia działającej pętli przy ul. Plater, zapewniając sobie infrastrukturę techniczną do obsługi zwiększonej liczby e-busów, i dając jednocześnie oferentom szansę na poprawienie ofert. I tym razem wygrała propozycja, jaką przedłożyła Ekoenergetyka-Polska, choć zielonogórska firma proponując 3,123 mln zł brutto . Medcom, przelicytował, bo oczekiwał 3,455 mln zł. Wcześniej na początku czerwca zamawiający ujawnił planowany budżet: 3,124 mln zł brutto.

Realizując zamówienie Ekoenergetyka powiększy przewagę nad konkurentem. Według Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności, obecnie w ponad 50  polskich miastach używanych jest 520 stacji ładowania autobusów elektrycznych, które dostarczają ponad 70 MW mocy. Liderem rynku jest zielonogórska Ekoenergetyka-Polska, która uruchomiła w Polsce dotychczas 437 stacji ładowania o łącznej mocy 61 MW. Kolejne miejsca w rankingu zajmują warszawski Medcom (85 stacji ładowania, 16% udziałów) i łódzka Enika (13 ładowarek, 3% udziałów). 

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu