Atomowe wejście kapitałowe NFOŚiGW

PGE zbuduje na Podkarpaciu kolejne wielkoskalowe OZE za 600 mln zł
17 marca 2023
Bruksela chce dalej dusić popyt na gaz ziemny
20 marca 2023

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmie akcje nowej emisji Orlen Synthos Green Energy, joint venture PKN Orlen i Synthos Green Energy, które będzie budować w Polsce małe modułowe reaktory jądrowe.

To będzie wyjątkowy dzień w 34-letniej historii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW, który do tej pory wspierał, w formie dotacji i pożyczek rozwój branży fotowoltaicznej (głównie instalacji prosumenckich bezzwrotnymi dotacjami w ramach programu „Mój Prąd”), od niedawna infrastruktury wodorowej, teraz wchodzi ze wsparciem w kolejny zeroemisyjny segment OZE. 16 marca w warszawskiej siedzibie NFOŚiGW podpisano porozumienie o współpracy z Orlen Synthos Green Energy przy rozwoju technologii jądrowych w Polsce.

 – „Nie będzie właściwego wykorzystania OZE bez stabilnych i czystych źródeł jądrowych. NFOŚiGW jest gwarantem tego, że budowa małych modułowych reaktorów jądrowych jest przedsięwzięcie proekologiczne, stabilizuje źródła odnawialne. Wojna w Ukrainie pokazała, że mniejsze źródła energii i ciepła są najlepsze, bo są najmniej narażone na czynniki zewnętrzne. Umowa, którą podpisujemy, jest początkiem współpracy, i będzie gwarantować powstanie SMR-ów w Polsce w przewidywalnej przyszłości” – powiedział Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Orlen Synthos Green Energy (Sp. z o.o.) to joint venture koncernu multienergetycznego PKN Orlen i Synthos Green Energy, które chce zbudować w Polsce park małych elektrowni (działających w kogeneracji, czyli de facto elektrociepłowni) przy wykorzystaniu technologii reaktora wodno-wrzącego BWRX-300 GEH opracowany przez joint-venture amerykańskiego GE i japońskiego Hitachi Nuclear Energy. Pierwszy z nich miałby być uruchomiony w l. 2028-2029.

W najbliższym czasie strony porozumienia mają uzgodnić cele środowiskowe do osiągnięcia, model ekonomiczny projektu i harmonogram jego realizacji, biznesplan oraz postanowienia umowy inwestycyjnej. NFOŚiGW ma zostać mniejszościowym udziałowcem Orlen Synthos Green Energy, z przedstawicielami w zarządzie i radzie nadzorczej. Fundusz ma objąć akcje nowej emisji. Za środki krajowe. Obecnie kapitał zakładowy Orlen Synthos Green Energy wynosi 20 mln zł, i dzieli się na 20 tys. akcji (po 50% mają PKN Orlen i Synthos Green Energy). Zapewne nakłady kapitałowe, wraz z rozwojem projektu będą wyższe, NFOŚiGW nie wyklucza także wsparcia w postaci finansowania dłużnego.

„Podpisaliśmy umowę ze spółką o solidnych podstawach finansowych do rozwoju SMR. W finansowym wspieraniu projektów SMR, prowadzonym na zasadzie inwestycji kapitałowej, widzimy działanie perspektywiczne, które na kilkadziesiąt lat zapewni Polsce zeroemisyjną oraz relatywnie tanią energię elektryczną i cieplną” – dodał wiceprezes Michalski

– „Ta umowa otwiera szanse na głęboką dekarbonizację i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim przemysłu, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Technologia reaktorów BWRX-300 jest sprawdzona. Współpracujemy z firmami, które dokonały już przełomu, i będą budować reaktory w Kanadzie. Dzisiaj otwieramy nowy rozdział dla polskiej energetyki i przemysłu” – powiedział Rafał Kasprów, prezes Orlen Synthos Green Energy.

Docelowo w latach 2029-2036 ma powstać sieć nuklearnych SMR o łącznej mocy co najmniej 10 000 MWe, co oznaczałoby, że zbudowana będzie ona z 30-40 reaktorów. W każdej lokalizacji miałby powstać co najmniej jeden blok o 300 MWe mocy elektrycznej i 870 MWt mocy cieplnej, wykorzystywanej do celów grzewczych i ogrzewania wody użytkowej oraz przez zakłady przemysłowe. Wstępnie planuje się budowę elektrowni SMR w 10 wytypowanych lokalizacjach. Uczestnicy porozumienia nie ujawnili szacunkowych nakładów na zbudowanie takiej floty.

 – „Dziura w parku wytwórczym związana z ograniczaniem produkcji energii z węgla będzie wynosiła w połowie lat 30-tych powyżej 10 GW, dlatego chcielibyśmy, by nasze reaktory miały więcej mocy niż 10 GW. Wiele w tym projekcie zależy od skali, która może przyczynić się do spadku kosztów. Przy obecnych cenach uprawnień do emisji CO2, reaktor jest w stanie się spłacić w ciągu 25 lat” – dodał prezes Kasprów.

Grupa Synthos pracuje nad zastosowaniem technologii BWRX w Polsce od 2019 r., rok później podpisała porozumienie z amerykańsko-japońskim joint venture GE-Hitachi Nuclear Energy dotyczące rozwoju i budowy BWRX-300 w Polsce. Partnerem SGE został PKN Orlen, z którym tworzą spółkę Orlen Synthos Green Energy. W lipcu 2022 r. SGE złożyła ona do Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o wydanie ogólnej opinii dotyczącej technologii BWRX-300. OSGE spodziewa się, że otrzyma ją w ciągu miesiąca.

Dokumentacja techniczna bazuje na przygotowanej przez GEH i złożonej przez Ontario Power Generation do Canadian Nuclear Safety Commission, tamtejszego regulatora w ramach przedlicencyjnego przeglądu technologii (VDR – Vendor Design Review). OSGE może korzystać z wiedzy i doświadczeń z prac nad projektem SMR realizowanym przez Ontario Power Generation w Darlington. Ten SMR miałby rozpocząć pracę w 2028 r., a polski rok po jednostce OPG. W lutym br. PAA i kanadyjski nadzór podpisały porozumienie, w którym zobowiązały się do wymieniać wynikami analiz i ocen prowadzonych w ramach procesu licencjonowania technologii BWRX-300 GE Hitachi.

– Trzymamy się tego, że pierwszy reaktor o mocy 300 MW powstanie przed 2030 rokiem. Kolejny etap naszych prac to analiza lokalizacji pod względem sejsmiki, hydrologii, działań górniczych. W drugiej połowie kwietnia podamy pierwsze informacje o najbardziej prawdopodobnych lokalizacjach, ale najpierw chcielibyśmy to uzgodnić z lokalnymi władzami. Wśród nich znajdą się jednostki, które będą stanowić odpowiedź na problemy polskiego ciepłownictwa” – powiedział Dawid Jackiewicz, I wiceprezes Orlen Synthos Green Energy.

Oprócz Orlen Synthos Green Energy inwestycje w SMR zapowiedziały również KGHM Polska Miedź, jeden z największych producentów srebra i miedzi na świecie (z amerykańską firmą NuScale Power) i grupa energetyczna Enea (z amerykańskim Last Energy).

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu