Miedziowy gigant inwestuje w OZE

Grupa Orlen i Northland Power uruchamiają spółkę serwisową
12 marca 2024
mLeasing daje zniżkę na wybrane elektryki
14 marca 2024

KGHM Polska Miedź z Lubina, największy producent srebra i ósmy miedzi na świecie przejął wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne o mocy 47 MW. To debiut transakcyjny koncernu na rynku fuzji i przejęć OZE. Zakup farm kosztował go 210 mln zł. Miedziowy gigant chce dalej przejmować i samodzielnie budować farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. W sumie portfel wytwórczy OZE może mieć nawet 500 MW mocy zainstalowanej.

Sprzedającym zeroemisyjne aktywa wytwórcze był fundusz kontrolowany przez polskiego dewelopera fotowoltaicznych Projekt Solartechnik z katowickiej Grupy Grenevia (dawniej Famur). Nabycie portfela farm nastąpiło w dwóch etapach:

10 października ub.r. miedziowy koncern kupił od Projekt Solartechnik Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za ok. 24 mln zł spółkę projektową Invest PV 7 Sp. z o.o., która jest właścicielem PV Żuki o 5,195 MW mocy zainstalowanej. Farma solarna jest zlokalizowana przy miejscowości Żuki, w gminie Turek, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim.

29 lutego br. portfel OZE należący do producenta srebra i miedzi powiększył się o trzy kolejne spółki projektowe należącej do PST Fund FIZ, które są właścicielami wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznie mocy 42 MW zainstalowanej. Nie podano nazw spółek celowych, będących przedmiotem transakcji, ani należących do nich farm. Wiadomo tyle, że wszystkie przejęte instalacje PV (a więc też PV Żuki) zlokalizowane są w czterech województwach: dolnośląskim, pomorskim, wielkopolskim i łódzkim. Z dużym prawdopodobieństwem tym razem chodziło o: Invest PV 40 Sp. z o.o. (PV Głogów I-II, 10 MW, woj. dolnośląskie), Invest PV 58 Sp. z o.o. (PV Gniewino I-II, 13,8 MW, woj. pomorskie) Invest PV 59 Sp. z o.o. (PV Koryta I-III, ok. 17,94 MW, woj. łódzkie).

KGHM dopłacił na II etapie ok. 186 mln zł, co z wypłaconą wcześniej zaliczką daje łącznie 210 mln zł, czyli 4,47 mln zł za 1 MW. Po zamknięciu transakcji Grupa KGHM, wraz z farmą solarną należącą do KGHM Zanam, oddaną do użytku w 2020 r., o 3,195 MW mocy zainstalowanej ma już portfelu ok. 50 MW wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych.

W ostatnim raporcie kwartalnym, zaprezentowanym inwestorom giełdowym 15 listopada ub.r. i podsumowującym wyniki finansowe na koniec września 2023 r. poprzedni zarząd KGHM informował, że uzyskał zgodę rady nadzorczej na zakup spółki celowej posiadającej projekt elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20 MW. To oznaczałoby, że moc własnych instalacji OZE wzrośnie do 70 MW. Wartość kolejnej transakcji można szacować na ok. 90 mln zł. 

W prezentacjach inwestorskich opublikowanych 21 listopada i 8 grudnia 2023 r. opisany jest cel strategiczny KGHM w obszarze transformacji energetycznej. Zarząd informował wówczas, że oprócz portfolio farm o mocy 47 MW zakupionych od PST planuje zakup kolejnych projektów. KGHM miał złożyć wybranym inwestorom (deweloperom) wstępne, niewiążące oferty zakupu udziałów spółek realizujących projekty OZE (farmy fotowoltaiczne, jak i wiatrowe): zarówno tych w fazie gotowej do budowy, jak i tych, które zostały zbudowane przez sprzedającego i są gotowe do komercyjnej eksploatacji (tzw. COD). Miedziowy koncern miał wtedy mieć ok. 250 MW w zaawansowanych procesach akwizycyjnych (M&A).

Równolegle do akwizycji KGHM chciał realizować budowę OZE na gruntach własnych i obcych – wartość portfela w rozwoju to ok. 200 MW. Są to na razie głównie projekty wielkoskalowych instalacji PV na terenach własnych (przystąpiono do rozpoznania możliwości realizacji projektów elektrowni wiatrowych na lądzie). W prezentacjach dla inwestorów mowa jest m.in. czterech lokalizacjach: Hucie Miedzi Głogów (spółka w grudniu otrzymała pozwolenie na budowę zespołu instalacji PV HMG I-III, o mocy 7,5 MW), Zakładzie Walcówki Miedziowej Cedynia (PV HM Cedynia), obok Zakładu Odpadów Poflotacyjnych oraz terenie Piaskownicy Obora (PV Piaskownica Obora o ok. 50 MW – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) Jednocześnie trwały prace projektowe dla PV HM „Cedynia”, PV „Tarnówek”, PV „Kalinówka” oraz PV „Polkowice” w ramach podpisanej umowy z generalnymi projektantami. W czerwcu złożono do lokalnego operatora sieci dystrybucji, czyli Tauron Dystrybucja wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia dla projektu OZE, realizowanego na gruntach własnych o mocy 88 MW. Rozpoczęto prace nad projekt farmy fotowoltaicznej na terenach zlikwidowanych szybów KWL Lubin. 

Zakupione od Projekt Solartechnik instalacje zapewniają pokrycie około 2% zapotrzebowania KGHM Polska Miedź na moc (i energię). Zgodnie z przyjętą w styczniu 2022 r. aktualizacją strategii, KGHM planował, że do 2030 roku 50% zużywanej przez niego energii elektrycznej będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Łączna planowana moc zainstalowana projektów w pipeline wynosi ponad 200 MW razem z potencjalnymi akwizycjami daje to 450 MW. Skoro zakup farm solarnych o mocy 47 MW pozwoli na zaspokojenie ok. 2% zapotrzebowania na energię, to powiększenie portfolio OZE o planowane projekty i akwizycje zwiększyłoby to pokrycie do ok. 20%. Na razie (dla III kwartałów 2023 r.) zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym OZE, wynosiło 16,89%.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu