Grupa Orlen i Northland Power uruchamiają spółkę serwisową

Grupa Orlen przejmuje projekt farmy wiatrowej na Opolszczyźnie
9 marca 2024
Miedziowy gigant inwestuje w OZE
13 marca 2024

Wystartowała spółka Baltic Offshore Service Solution, czyli joint venture Energa Wytwarzanie z Grupy Orlen oraz Northland Power. Zajmie się kompleksowym zarządzaniem morskimi farmami wiatrowymi, które powstaną na Bałtyku. Pierwsza z nich – Baltic Power ruszy z produkcją energii w 2026 r. 

Baltic Offshore Service Solution Sp. z o.o., która ma siedzibę w Gdańsku, zarejestrowano 6 marca br. Pod koniec listopada ub.r. zgodę na jej utworzenie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jej udziałowcami są Energa Wytwarzanie S.A., spółka odpowiadająca za aktywa wytwórcze, w tym OZE w Grupie Energa, kontrolowanej przez multienergetyczny koncern Orlen oraz holenderska Northland Power International Holdings B.V. Mają w tym nowo utworzonym joint venture po 10 udziałów, wartych 2500 zł, co daje razem 5 tys. zł kapitału zakładowego, co jest charakterystyczne dla spółek w początkowej (organizacyjnej) fazie rozwoju.

W skład dwuosobowego zarządu BOSS-y powołano: Sebastiana Kowalczyka, dyrektora w Energa Wytwarzanie, odpowiedzialnego za rozwój obszaru operacji i utrzymania (O&M) morskich farm wiatrowych (jest też prezesem dwóch spółek celowych, które mają budować morskie farmy) oraz Gerrit Wiebe, odpowiedzialną w Northland Power za aktywa komercyjne w Europie. Udziałowcy mają po dwóch członków rady nadzorczej.

Orlen i Northland Power mają joint venture (51/49%), które przygotowuje projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o 1,14 GW zainstalowanej, która powstanie na tzw. Ławicy Słupskiej, ok. 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, i będzie składała się z 76 turbin wiatrowych 15 MW. Projekt jest najbardziej zaawansowany spośród pięciu realizowanych obecnie w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim – uzyskał kredytowanie w formule project finance i jest po ostatecznej decyzji inwestycyjnej. Jego wartość oszacowano na 4,73 mld euro, w tym wydatki inwestycyjne z ubezpieczeniem to ok. 4,05 mld euro.

Niezależnie Grupa Orlen (spółki celowe Orlen i Energi Wytwarzanie) uzyskały koncesje na budowę kolejnych pięciu morskich farm o mocy 5,2 GW (czterech na Ławicy Odrzańskiej, na wysokości Kołobrzegu, piątej na Ławicy Słupskiej), po 2030 r. Morska energetyka wiatrowa stanowi bowiem z jeden z filarów strategii Orlen2030, zgodnie z którą Grupa Orlen do końca dekady będzie posiadać 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, w tym w morskich farmach wiatrowych, przeznaczając na ten cel ok. 70 mld zł. 

– „Morska energetyka wiatrowa to szansa na głębokie przemiany w naszym systemie elektroenergetycznym, ale też na budowę nowych gałęzi gospodarki. Już teraz realizujemy projekt Baltic Power i w planach mamy inwestycje na 5 kolejnych koncesjach, których rozwojem zajmuje się Orlen Neptun. Potencjał morskiej energetyki na całym Bałtyku szacowany jest na ponad 90 GW, co oznacza, że inwestycji w tym obszarze będzie przybywać. Chcemy wykorzystywać szanse biznesowe pojawiające się na etapie przygotowania i eksploatacji kolejnych farm wiatrowych. W tym celu wykorzystamy wiedzę, którą zdobyliśmy już przy obsłudze lądowych farm wiatrowych, wspierając się doświadczeniem naszego partnera, czyli Northland Power, który jest jednym ze światowych liderów branży offshore wind” – powiedział Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy do spraw energetyki w Orlenie, i członek rady nadzorczej Baltic Offshore Service.

Baltic Offshore Service Solution ma świadczyć wyspecjalizowane usługi serwisowe dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, związane m.in. z aspektami technicznymi, operacyjnymi, komercyjnymi i kontraktowymi oraz kwestiami BHP oraz ochrony środowiska. Spółka odpowiedzialna będzie także za funkcjonowanie centrum zarządzania morskich farm wiatrowych, planowanego przez Grupę Orlen. Początkowo zapewne będzie sprawować pieczę nad farmą Baltic Power, która ma ruszyć z produkcją energii w 2026 r., następnie kolejnymi pięcioma farmami.

Nowo powołana firma ma korzystać z doświadczenia i kompetencji swoich udziałowców. Energa Wytwarzanie, w której portfolio znajduje się obecnie sześć lądowych farm wiatrowych o łącznie ok. 244 MW mocy zainstalowanej (w sumie aktywa produkcyjne to 1,41 GW, w tym 657 MW to OZE, z których wyprodukowała 3,45 TWh energii), i od 15 lat jej pracownicy zajmują się serwisem i konserwacją instalacji onshore, zapewniając efektywność techniczną, pełną dostępność turbin oraz urządzeń elektroenergetycznych. 

Z kolei kanadyjski Northland Power jest właścicielem lub posiada udziały w źródłach wytwórczych o 3,4 GW (netto 2,9 GW) mocy zainstalowanej, z których wyprodukował w ub.r. blisko 10,4 TWh energii, o 2,4% więcej niż rok wcześniej. Kanadyjska firma bazując na niskoemisyjnych aktywach gazowych intensywnie inwestuje w OZE: morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę i magazyny energii – jest jednym z 10 największych inwestorów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej (1,2 GW działających farm, 2,1 GW w budowie i 6,5 GW GW w rozwoju). W 2023 r. generacja energii z trzech farm offshore w Ameryce Północnej (Gemini) i Europie (Nordsee One i Deutsche Bucht) wyniosła 4,44 TWh, z lądowych farm 2,3 TWh, a z elektrowni gazowych 3,43 TWh. 

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu