Grupa Orlen przejmuje projekt farmy wiatrowej na Opolszczyźnie

Zielone żniwa szwedzkiego dewelopera OZE w Polsce
6 marca 2024
Grupa Orlen i Northland Power uruchamiają spółkę serwisową
12 marca 2024

Energa Green Development, należąca do Energa S.A. z Grupy Orlen kupi od giełdowego ONDE S.A. i Goalscreen Holdings Ltd. 100% udziałów w spółce z projektem lądowej farmy wiatrowej Szybowice o 37,4 MW mocy zainstalowanej. Farma zlokalizowana w województwie opolskim ma powstać do końca 2025 roku. Wartość transakcji to 60 mln zł, plus 22 mln zł premii za dotrzymanie terminu uruchomienia farmy. Całkowity jej koszt można szacować na co najmniej 100 mln euro, czyli 440 mln zł. 

Z blisko 1 GW mocy odnawialnych źródeł energii Orlen, multienergetyczny koncern jest wiceliderem polskiego rynku OZE, pod względem mocy zainstalowanej, po PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Zeroemisyjne aktywa wytwórcze skupione są w GK Energa, nad którą Orlen przejął kontrolę w 2020 r. i w GK Orlen Wind 3, odpowiedzialnej za przejęcia aktywów wiatrowych. Portfel Grupy Orlen obejmuje elektrownie wodne przepływowe, farmy fotowoltaiczne i wiatrowe należące do Energa Wytwarzanie S.A. (zależnej od Energa S.A.) oraz farmy onshore należące do Orlen Wind 3 Sp. z o.o. oraz wielkoskalową instalację PV we Włocławku, należącą do Orlenu. Największy udział portfelu Grupy Orlen, głównie dzięki dokonanym w ostatnich latach akwizycjom mają lądowe farmy wiatrowe.  

Portfel wiatrowy Grupy Orlen obejmował dotychczas 13 instalacji działających operacyjnie, o łącznie ok. 500 MW mocy zainstalowanej. Teraz powiększy się o kolejną, 14 farmę onshore, na razie w budowie. Energa Green Development Sp. z o.o. zawarła bowiem przyrzeczoną umowę zakupu 100% udziałów w spółce Farma Wiatrowa Szybowice Sp. z o.o., której właścicielem było ONDE, notowany na warszawskiej giełdzie deweloper OZE i cypryjska firma Goalscreen Holdings Ltd. EGD jest spółką zależną od gdańskiej Energa S.A., będącej częścią multienergetycznego koncernu Orlen, i jest odpowiedzialna w Grupie Energa za rozwój portfela lądowych odnawialnych źródeł energii: farm wiatrowych i fotowoltaicznych, poprzez budowę od podstaw i akwizycje.

Cenę sprzedaży Farma Wiatrowa Szybowice Sp. z o.o. wyznaczono na 60 mln zł, przy czym zostanie ona skorygowana o wartość kapitału obrotowego netto oraz wartość zadłużenia netto spółki celowej posiadającej projekt farmy. Sprzedający mogą liczyć dodatkowo 22 mln zł, jeśli FW Szybowice uzyska do końca 2025 r. status COD (Commercial Operation Date), czyli m.in. ostateczne pozwolenie na użytkowanie. 

Farma wiatrowa Szybowice będzie zlokalizowana w położonej przy granicy z Czechami gminie Prudnik, w powiecie prudnickim w województwie opolskim. Będzie składała się z 17 turbin Vestas, każda o mocy 2,2 MW, co daje łącznie 37,4 MW. Szacowana produkcja energii przez farmę ma pozwolić na pokrycie zapotrzebowania ok. 60 tys. gospodarstw domowych (w gminie Prudnik mieszka ok. 30 tys. osób). 

Za budowę FW Szybowice w formule generalnego wykonawstwa odpowiedzialne będzie ONDE. Notowana na warszawskiej giełdzie spółka zrealizowała dotychczas ponad 400 wielkoskalowych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni, a wykonawca ma 21 miesięcy na zrealizowanie wartego 105 mln zł netto zlecenia, czyli do końca 2025 r. Całkowity koszt budowy farmy będzie znacznie większy, bo kontrakt obejmuje usługi budowlane, a nie dostawę turbin. Wartość rynkową FW Szybowice można szacować na co najmniej 100 mln euro, czyli 440 mln zł.  

Zgodnie z aktualizacją Strategii Orlen2030, przyjętą w lutym 2023 r. Grupa Orlen ma do końca dekady posiadać portfel odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy ponad 9 GW, obejmujący: morskie i lądowe farmy wiatrowe, wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne oraz biogazownie i biometanownie. Nakłady na zielone inwestycje mają wynieść 120 mld zł, w tym ok. 70 mld zł na zeroemisyjną energetykę (średniorocznie 9,1 mld zł), co jest możliwe dzięki zwiększonemu potencjałowi koncernu multienergetycznego, wynikającemu z połączenia z Orlenu z Energą, Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Wymienione kwoty nie obejmują wydatków związanych z transakcjami fuzji i przejęć, a taką jest zakup projektu FW Szybowice za łącznie ok. 80 mln zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu