Na zyski z zielonych inwestycji Grenevii jeszcze trzeba poczekać

Wiemy gdzie mogą powstać kolejne SMR-y w Polsce
22 kwietnia 2024
W maju pierwsze duże prace w terenie przy polskiej atomówce
24 kwietnia 2024

W 2023 roku Grupa Grenevia odnotowała wzrost przychodów o 27%, do 1,644 mld zł. Już 48% sprzedaży zewnętrznej pochodzi z sektorów innych niż produkcja i usługi dla górnictwa. Zielone segmenty, czyli fotowoltaika i e-mobilność, choć dynamicznie rosną, to nadal przynoszą straty na poziomie operacyjnym. Dodatnią EBITDA zapewnia sprzedaż i wynajem kombajnów górniczych i segment elektroenergetyki. Zarząd chce pozostawić zysk w spółce z przeznaczeniem na dalsze jej zazielenianie.

Grenevia, notowana na warszawskiej giełdzie przed trzema laty przyjęła strategię, zakładającą budowę wartości w oparciu o segmenty, wspierające transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, a tym samym ograniczenie udziału przychodów z sektora węgla energetycznego. Katowicka grupa wcześniej, jako Famur była monoproducentem maszyn wydobywczych, to obecnie opiera działalność w czterech segmentach biznesowych: wielkoskalowej fotowoltaiki (poprzez spółkę Projekt Solartechnik), systemów bateryjnych dla e-mobilności i magazynów energii (IMPACT Clean Power Technology), urządzeń dla dystrybutorów i producentów energii (Elgór+Hansen) maszyn i urządzeń dla niegdyś corowego sektora wydobywczego (marka FAMUR), a od niedawna także usług dla lądowej energetyki wiatrowej. Zgodnie ze strategią, poprzez rozwój nowych segmentów ok. 70% przychodów na koniec 2024 roku powinno pochodzić z innych źródeł. 

W 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Grenevia wyniosły 1,644 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, tj. o 348 mln zł w stosunku do 2022 roku. Udział przychodów z innych źródeł niż od producentów węgla energetycznego wyniósł 48%, o 6 pkt. proc. więcej niż w 2022 roku, głównie dzięki wejściu w sektor e-mobilnościEBITDA wzrosła rok do roku o 2% (tj. o 8 mln zł), do 414 mln zł, co daje rentowność na poziomie 25%. Zysk netto wyniósł 144 mln zł, co oznacza wzrost o 20%, tj. o 24 mln zł w porównaniu do 2022 roku.

– „W 2023 roku realizowaliśmy strategiczny proces przekształcenia Grenevii w holding inwestujący w zieloną transformację. Kontynuowaliśmy drogę wyznaczoną przez kierunki strategiczne przyjęte w 2021 roku. Skupialiśmy się na budowie wartości segmentów wielkoskalowej fotowoltaiki oraz e-mobilności. Jednocześnie wdrażaliśmy nowe inicjatywy w tradycyjnych obszarach działalności, aby zwiększyć ich zaangażowanie w sektory związane z energetyką odnawialną, w tym wiatrową. Myślę, że zbudowaliśmy już nową strukturę i model biznesowy, który pozwala nam elastycznie i szybko reagować na zmiany w otaczającej nas rzeczywistości”  mówi Beata Zawiszowska, prezes Grenevia SA. 

Mimo konsekwentnie realizowanej dywersyfikacji działalności biznesowej w kierunku zielonej transformacji, segment reprezentowany przez markę Famur ma nadal kluczowe znaczenie dla wyników finansowych katowickiej grupy. Przychody pochodzące przede wszystkim z wynajmu i sprzedaży maszyn górniczych wyniosły 1 114 mln zł, i były na zbliżonych poziomie, jak rok wcześniej. W ub.r. 23 mln zł pochodziło już zielonej gospodarki, głównie dzięki przejęciu kontrolnego pakietu spółki Total Wind PL, zajmującej się instalacją oraz serwisem i wymianą komponentów turbin wiatrowych. EBIDTA wypracowana w tym segmencie wyniosła 498 mln zł, i była wyższa o 14% tj. o 60 mln zł niż rok wcześniej.

Segment elektroenergetyka, reprezentowany przez Elgór+Hansen wypracował 162 mln zł przychodów, o 62%, tj. o 62 mln zł więcej niż rok wcześniej. Przychody uzyskane poza górnictwem węglowym, głównie z dostaw kontenerowych stacji transformatorowych dla farm fotowoltaicznych (dla Projekt Solartechnik, ale też np. R.Power, dewelopera i niezależnego producenta energii z OZE, jak PST) wyniosły ok. 42 mln zł, co stanowiło 26% ogólnej sprzedaży (wzrost o 12 pkt. proc.). EBIDTA wypracowana w tym segmencie wyniosła 35 mln zł, i była wyższa o 46%, tj. o 11 mln zł niż rok wcześniej.

W 2023 r. segmencie e-mobility, czyli systemów bateryjnych przeznaczonych dla producentów autobusów elektrycznych i magazynów energii, który zbudowano po przejęciu w 2022 r. warszawskiej firmy IMPACT Clean Power Technology, uzyskano 335 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 10% więcej niż rok wcześniej (w ujęciu pro-forma), przy czym sprzedaż eksportowa stanowiła 32% i była realizowana wyłącznie do odbiorców z Europy. ICPM miał stratę EBIDTA na poziomie 23 mln zł, o 16 mln zł większą niż rok wcześniej, co wynika wyższych kosztów kluczowych komponentów, zakupionych jeszcze w 2022 r.  na magazyn dla zapewnienia ciągłości realizacji zamówień, konserwatywnego podejścia do szacowania rezerw na naprawy gwarancyjne i przyszłą utylizację systemów bateryjnych, weryfikacji majątku obrotowego oraz wzmocnienia złotego względem euro. W tym roku przychody ICPM mają wzrosnąć o 1/3, a na koniec roku spółka powinna osiągnąć zysk na poziomie EBIDTA (break even point).

W segmencie fotowoltaika, który reprezentuje Projekt Solartechnik, deweloper farm fotowoltaicznych i niezależny producent energii, przejęty w 2021 r. (jeszcze przez Famur) przychody wyniosły 78 mln zł, co oznacza wzrost o 44% tj. o 24 mln zł w porównaniu do 2022 r. Sprzedaż energii z własnych farm solarny przyniosła 57 mln zł przychodów, a 17 mln zł pochodziło z usług EPC, i pozostałych. PST miało 53 mln zł straty na poziomie EBIDTA, wobec 33 mln zł straty rok wcześniej. Na pogorszenie wyniku wpływ miało rozpoznanie w IV kwartale ub.r. 28 mln zł odpisu aktualizującego wartość portfela własnych farm PV, wynikającego ze spadku cen energii elektrycznych oraz 13 mln zł odpisów związanych z optymalizacją majątku obrotowego dewelopera OZE. 

Zarząd Grenevii, której akcje są notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie rekomendował wczoraj niewypłacanie w tym roku dywidendy i pozostawienie 311,4 mln zł zysku w spółce, z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, i zapewnienie finansowania celów wyznaczonych w strategii. Oczywiście ostateczną decyzję co do podziału zysku mają akcjonariusze/inwestorzy, a większościowym jest TDJ Equity I Sp. z o.o., kontrolowane przez Tomasza Domogałę, miliardera z listy Forbes.

Wczoraj na zamknięciu notowań kurs Grenevii spadł o 8,55%, do 2,46 zł.

redakcja@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu