Energetyka odchodzi od węgla

Krzysztof Kubów wiceministrem w resorcie energii
6 sierpnia 2019
PGNiG OD ma kolejną umowę na gaz dla warszawskich autobusów
7 sierpnia 2019

Produkcja energii opartej na węglu w UE spadła o 19 proc. w pierwszej połowie tego roku, przy czym spadek ten nastąpił niemal w każdym kraju, w którym pozyskuje się energię z tego surowca – podaje w swojej analizie think tank Sandbag.org

Jak wynika z raportu, za połowę tego spadku odpowiada zastąpienie produkcji energii wiatrem i słońcem, a połowa przez przejście na gaz ziemny. Jeżeli proces ten będzie kontynuowany przez resztę roku, doprowadzi on do zmniejszenia emisji CO2 o 65 mln ton w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w UE o 1,5 proc. Produkcja z węgla zmniejszyła się już o 30 proc. w latach 2012-2018.

Jednak nawet jeśli spadek ten utrzyma się w 2019 r., prawdopodobnie nadal będzie stanowić 12 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE.

„2019 r. może oznaczać początek końca energetyki węglowej w Europie. Największe spadki odnotowują te kraje, które zachęcają do korzystania z energii wiatrowej i słonecznej oraz planują wycofanie węgla. Teraz, gdy wyceny emisji dwutlenku węgla zbliża się do 30 euro za tonę, gospodarka już przeszła nie tylko z produkcji węgla na produkcję gazu, ale także z produkcji węgla na produkcję czystą. Decydenci polityczni będą mogli łatwiej wspierać energię wiatrową i słoneczną oraz zaplanować pełne przejście z węgla na czyste źródła energii. Jeśli się nad tym zastanowić każdy kraj może osiągnąć stopniowe wycofanie się z węgla do 2030 r.”. – uważa Dave Jones analityk Sandbag.

We wszystkich krajach Europy Zachodniej odnotowano duże spadki procentowe, z 22 proc. w Niemczech do 79 proc. w Irlandii. W wielu krajach Europy Zachodniej zdarzały się czasy zerowej lub prawie zerowej produkcji
z węgla: w pierwszej połowie 2019 r. węgiel stanowił mniej niż 2 proc. koszyka energetycznego w Irlandii, Francji i Wielkiej Brytanii, a tylko 6 proc. w Hiszpanii i we Włoszech. Wielka Brytania miała dwa tygodnie w maju, a wszystkie elektrownie węglowe zostały wyłączone po raz pierwszy od rozpoczęcia rewolucji przemysłowej. Europejskie wycofywanie węgla jest rzeczywiście w toku, chociaż tempo zamykania elektrowni jest dość powolne.

Niemcy doświadczyły zdecydowanie największego spadku wydobycia węgla w wartościach bezwzględnych. Produkcja węgla w Niemczech spadła o 22 proc., przy czym zarówno węgla kamiennego, jak i brunatnego. Mimo wszystko Niemcy nadal były odpowiedzialne za 35 proc. produkcji węgla w UE w pierwszej połowie tego roku. Ponad dwie trzecie spadku wydobycia węgla brunatnego pochodziło z zakładów RWE w Neurath i Niederaussem, zaopatrywanych przez dotknięte problemami kopalnie RWE Hambach i Garzweiler. Produkcja spadła do 32 z 35 niemieckich bloków na węgiel brunatny, ponieważ nie wytwarzają one już energii przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Spadki w krajach Europy Wschodniej były znacznie mniejsze ze względu na niemal zerowe wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej. Tylko 5 proc. energii wiatrowej i słonecznej zainstalowanej w 2018 r. znajdowało się w Europie Wschodniej. Szczególnie źle wypadły kraje spalające węgiel brunatny: z 17 000 MW zainstalowanych w ubiegłym roku w Europie, Polska zainstalowała 39 MW, Czechy 26 MW, Rumunia 5 MW i Bułgaria 3 MW. Spadek wydobycia węgla w Polsce wyniósł 6 proc., ponieważ uruchomiono nową elektrownię gazową w Płocku, a w Grecji 16 proc., ponieważ zwiększyła się produkcja gazu; w Słowenii i Bułgarii produkcja węgla nawet nieznacznie wzrosła.

Zmiany w produkcji energii z węgla w pierwszej połowie 2019 r.
Źródło: sandbag.org.uk

Zaobserwowano tak znaczące spadki pozyskiwania energii z węgla z trzech powodów. Po pierwsze energia wiatrowa i słoneczna zastąpiły węgiel, po drugie gaz ziemny zastąpił węgiel oraz po trzecie zamknięto zakłady węglowe.

Połowa spadku węgla została zastąpiona przez wiatr i słońce, a połowa przez przejście na gaz. W UE produkcja z węgla spadła około 50 TWh, w porównaniu ze wzrostem o 30 TWh w produkcji energii wiatrowej i słonecznej oraz wzrostem o 30 TWh w produkcji gazu. Pozostałe 10 TWh pokryło niewielki strukturalny wzrost zużycia energii elektrycznej.

Jak oceniają analitycy think tanku, bez silnego wsparcia politycznego nie będzie można zauważyć trendu odchodzenia od węgla.

Przejście na gaz ziemny najprawdopodobniej osiągnęło swój szczyt. W 2019 r. prawdopodobnie odnotowano już pełne przejście z węgla na gaz. W 2018 r. 35 proc. emisji – w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami – pochodziło z elektrowni węglowych, dlatego konieczne może okazać się wprowadzenie większej liczby poprawek w systemie handlu tymi uprawnieniami, aby nie dopuścić do spadku cen węgla.

Instalacje wiatrowe i słoneczne nie są stawiane wystarczająco szybko w krajach posiadających węgiel brunatny. W kluczowych krajach produkujących z węgla brunatnego, takich jak Polska, Czechy, Rumunia, Bułgaria i Grecja, nie zaobserwujemy spadku produkcji z tego surowca, jeżeli nie przyspieszą one wdrażania technologii wiatrowych i słonecznych. Ponadto, w miarę jak zużycie energii elektrycznej zacznie rosnąć, m.in. w wyniku używania samochodów elektrycznych, we wszystkich krajach konieczne będzie podwojenie wysiłków w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

Instalacje wiatrowe i słoneczne w 2018 r.
Źródło: sandbag.org.uk

Analitycy Sandbag uważają, że elektrownie węglowe muszą być zamykane szybciej. Tylko 3 proc. elektrowni węglowych zamknięto w 2018 r. Wszystkie kraje Europy Zachodniej mają terminy, do których należy wycofać węgiel. Podobne mechanizmy są potrzebne również w przypadku krajów wschodnich.

Jak podsumowują eksperci think tanku, rządy muszą zachęcać do inwestowania nie tylko w energię wiatrową i słoneczną, ale także w magazynowanie energii elektrycznej, a także zachęcać operatorów sieci do przyspieszenia wycofywania węgla.

BB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu