PGE i KGHM będą budować wspólnie wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne

Mega farmy fotowoltaiczne dla KGHM Polska Miedź. Od PGE Energia Odnawialna
3 września 2019
Projekt regulujący morską energetykę wiatrową poznamy w ciągu dwóch miesięcy
4 września 2019

KGHM Polska Miedź oraz Polska Grupa Energetyczna podpisały we wtorek, pierwszego dnia XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój list intencyjny dotyczący współpracy przy budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych. Dzięki niej do 2023 r. mogą powstać wielkoskalowe instalacje PV o łącznej mocy do 500 MW.

Planowane farmy mają powstać na terenach powydobywczych należących do KGHM Polska Miedź, jednego z największych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Zeroemisyjne instalacje będą produkować zieloną energię z przeznaczeniem do udziału w systemie aukcyjnym (korzystając ze wsparcia państwa) lub w ramach umów corporate Power Purchase Agreements (PPA), które umożliwią KGHM Polska Miedź, drugiemu, po Polskich Kolejach Państwowych, największemu końcowemu konsumentowi energii elektrycznej w Polsce dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE.

„Jednym z naszych celów strategicznych jest zapewnienie w 2030 roku aż 50 proc. energii elektrycznej ze źródeł własnych, w tym OZE. Planowana współpraca z PGE pozwoli nam zrealizować jedno z najbardziej ambitnych zadań, jakie w ciągu nadchodzącej dekady staną przed naszą firmą. Dołączając do światowych liderów w wykorzystaniu energii z OZE zapewnimy sobie efektywną kosztowo i przyjazną środowisku energię elektryczną.” – powiedział podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

Farmy fotowoltaiczne mają być realizowane przez PGE i KGHM w formule joint venture obejmującej zarówno etap przygotowania i budowy poszczególnych instalacji PV, jak i późniejszej eksploatacji. Ostateczny kształt współpracy pomiędzy partnerami zostanie wypracowany w najbliższych miesiącach. Zespół projektowy dokona w tym czasie przeglądu gruntów należących do KGHM i wytypuje najlepsze spośród nich z przeznaczeniem pod planowane inwestycje. Pierwsze farmy w ramach projektu powstaną na terenie o powierzchni ok. 50 ha (z przeznaczeniem dla farm o mocy 25 MW), ale zidentyfikowano już ok. 400 ha gruntów pogórniczych, co pozwoli na wybudowanie instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 200 MW. Uruchomienie elektrowni słonecznych o takiej mocy pozwoliłoby na pokrycie ok. 8 proc. rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną KGHM Polska Miedź (miedziowy koncern zużywa jej ponad 2,5 TWh rocznie).

„Jesteśmy świadkami bardzo ważnego wydarzenia na rynku odnawialnych źródeł energii. Dzięki współpracy PGE, lidera sektora energetycznego w Polsce oraz KGHM Polska Miedź, potentata na rynku miedzi, jest szansa na powstanie kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w ramach naszego programu PV, którego celem jest osiągnięcie przez PGE Energia Odnawialna ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej do 2030 r. Pozwoli to Grupie PGE na uzyskanie pozycji lidera rozwoju elektrowni fotowoltaicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dużej skali.” – powiedział Henryk Baranowski, prezes PGE.

PGE Energia Odnawialna, która będzie odpowiadać za budowę i eksploatację farm szacuje, że w ramach wspólnego projektu z KGHM Polska Miedź może wybudować w latach 2022-2023 wielkoskalowe instalacje solarne o łącznej mocy nie 200 MW, a nawet 500 MW. Elektrownie słonecznej o takiej mocy pozwoliłoby na pokrycie ok. 20 proc. rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną KGHM Polska Miedź.

Koszt budowy elektrowni PV to obecnie ok. 3 mln zł za 1 MW. A to oznaczałoby nakłady w wysokości nawet ok. 1,5 mld zł. Grupa PGE chce być liderem mega projektu PV na potrzeby KGHM, więc to na nią spadnie główny ciężar finansowania inwestycji. Jednak możliwe, że w niektórych lokalizacjach lubiński koncern będzie współwłaścicielem elektrowni.

Podpisany we wtorek wieczorem list intencyjny dotyczący strategicznego partnerstwa KGHM Polska Miedź i PGE przy budowie i eksploatacji wielkoskalowych farm fotowoltaicznych, spotkał się z dużym uznaniem Ministerstwa Energii, w którego nadzorze są obie spółki.  

„Zainicjowana dzisiaj współpraca pomiędzy PGE i KGHM przyczynia się dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce. Te działania niezwykle cieszą, gdyż pokazują, że zaangażowanie i prace prowadzone przez nas w ministerstwie energii mające na celu stworzenie przyjaznych warunków prawnych do tworzenia źródeł odnawialnych, spotykają się z pozytywnym odbiorem.” – powiedział podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” zakłada, że do 2030 r. moc zainstalowana farm fotowoltaicznych w Polsce ma wynieść 10,2 GW, by ciągu kolejnej dekady, a więc w 2040 r. niemal podwoić się do 20,2 GW. Na koniec I półrocza 2019 r., według danych Urzędu Regulacji Energetyki łączna moc zainstalowana instalacji PV wynosiła 259,26 MW, i zwiększyła się od początku roku o 112,26 MW.

„Dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji przez Polskę celów związanych ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, a także rozwojem gospodarki niskoemisyjnej, gdzie fotowoltaika pełni jedną z naczelnych ról. Współpraca KGHM i PGE cieszy tym bardziej, że inwestycje podejmowane są z myślą o funkcjonowaniu w formule umowy corporate Power Purchase Agreements, czyli poza systemem wsparcia OZE na potrzeby konkretnego odbiorcy przemysłowego, co pokazuje, że technologia PV w Polsce już dziś znajduje się na progu parytetu sieci. Budowa farm PV jest także znakomitą alternatywą dla wykorzystania terenów przemysłowych, co w przypadku takich podmiotów jak KGHM Polska Miedź stanowi wartość szczególną.” – dodał Krzysztof Kubów, wiceminister energii.

mk, tb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu