Grupa Lotos ma najwięcej ładowarek do e-aut

PKN Orlen analizuje wdrożenie technologii MaxEne
10 września 2019
Polska – Gazprom 1:0. Korzystny wyrok sądu UE
10 września 2019

Koncerny paliwowe, i niezależni operatorzy coraz śmielej inwestują w punkty ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach paliwowych. Na razie najwięcej, bo 12 ładowarek ma Grupa Lotos. Wartość projektu LOTOS Electro Mobility (LEM) wyniosła 0,8 mln euro.

Najwięcej inwestują krajowe firmy. PKN Orlen, lider pod względem liczby stacji, i sprzedaży paliw w Polsce chce mieć końca 2019 roku ładowarki w 50 lokalizacjach, co wkrótce zamierza pokazać. Na razie jednak prymat należy do Grupy Lotos. Jej „Niebieski Szlak”, uruchomiony pod koniec listopada 2018 r. łączy Trójmiasto z Warszawą. Składa się z 12 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanych, po sześć po obu stronach trasy, wzdłuż północnego odcinka autostrady A1, i znacznie krótszego centralnego odcinka A2. Pokonanie 450 km trasy pojazdem elektrycznym jest możliwe dzięki zachowaniu odległości 160 km pomiędzy kolejnymi punktami ładowania, zlokalizowanymi w Trójmieście (4 stacje), przy autostradach A1 i A2 (w MOP, czyli miejscach obsługi podróżnych – 6 stacji) oraz w Warszawie (2 stacje). Punkty ładowania znajdują się w:

 • Gdyni, al. Zwycięstwa 165 (woj. pomorskie)
 • Gdańsku, ul. Jana Pawła II 25C (woj. pomorskie)
 • Gdańsku, ul. Odyseusza 18 (woj. pomorskie)
 • Gdańsku, ul. Spacerowa 50 (woj. pomorskie)
 • MOP Malankowo Zachód (woj. kujawsko-pomorskie)
 • MOP Malankowo Wschód (woj. kujawsko-pomorskie)
 • MOP Krzyżanów Zachód (woj. łódzkie)
 • MOP Krzyżanów Wschód (woj. łódzkie)
 • MOP Brwinów Północ (woj. mazowieckie)
 • MOP Brwinów Południe (woj. mazowieckie)
 • Warszawie, ul. Radzymińska 160 (woj. mazowieckie)
 • Warszawie ul. Łopuszańska 29 (woj. mazowieckie).

Każdą z 12 stacji wyposażono w ładowarkę o łącznej mocy 150 kW. Moc przyłącza elektroenergetycznego jest dzielona na 4 złącza:

 • 2 x 50kW > CHAdeMO (dedykowane markom japońskim i koreańskim – prąd stały) + Type2 (prąd zmienny – umożliwiające podłączenie przejściówki dla marki Tesla – odrębny standard),
 • 2 x 22kW CCS (Combined Charging System) – dedykowane markom europejskim (prąd stały).

Obecnie, z powodu ograniczeń parkingowych, z ładowarek mogą korzystać jednocześnie 2 auta.

Projekt LOTOS Electro Mobility (LEM), w ramach którego powstał „Niebieski Szlak” polegał na pilotażowym wdrożeniu elektromobilności wzdłuż dróg sieci bazowej TEN-T w Polsce (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie oraz Morze Północne – Morze Bałtyckie), na trasie Gdynia – Warszawa. Jego wartość oszacowano na 800,95 tys. euro, czyli 3,49 mln zł, co daje średnio CAPEX na poziomie 66,75 tys. euro (ok. 290 tys. zł) na stację ładowania. Grupa Lotos uzyskała wsparcie z funduszy Unii Europejskiej. Pilotażowy program w 50 proc. został sfinansowany ze środków unijnych pochodzących z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF), otrzymanych od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Czas realizacji pilotażu obejmuje lata 2017-2020. W jego trakcie Lotos Paliwa Sp. z o.o., która odpowiada za projekt, gromadzi i analizuje dane na temat wykorzystania i funkcjonowania utworzonej infrastruktury, systemu obsługi klienta tak, aby podobną sieć ładowarek zbudować potem w większej skali w całej Polsce (również wzdłuż dróg należących do sieci TEN-T, w tym w kierunku na Litwę i Łotwę).

Zgodnie z przyjętą strategią, do końca I kwartału 2020 r. ma powstać kolejnych 38 stacji ładowania pojazdów elektrycznych na stacjach Lotos-u. Ładowarki będą montowane nie tylko na północy, gdzie grupa ma silną pozycję, ale również centrum kraju i przy trasach zachodniej i południowej Polski. W planach uwzględniono także budowę kolejnych punktów ładowania w MOP-ach przy drogach ekspresowych i autostradach. W sumie więc za pół roku Grupa Lotos będzie miała już 50 stacji ładowania e-aut, a więc sieć podobnej wielkości co PKN Orlen, który chce zakończyć 2019 r. z takim właśnie wynikiem. Ładowarki będą wówczas dostępne na co 10. stacji Grupy Lotos, i na co 36. w przypadku PKN Orlen.

tb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu