Polska może odegrać aktywną rolę w rewolucji motoryzacyjnej

ML System wychodzi naprzeciw programowi „Mój Prąd”
27 września 2019
PSG uruchomił stację regazyfikacji LNG w Dobiegniewie
27 września 2019

Spośród wizji przyszłości motoryzacji, samochody elektryczne są najbliżej faktycznego upowszechnienia, co będzie miało ogromny wpływ na działalność producentów aut i części – wynika raportu „Nowa era motoryzacji. Jak odnajdzie się w niej polski przemysł?”, przygotowanego przez Bank Pekao.

Jak oceniają autorzy publikacji wraz ze spadkiem kosztów produkcji, samochody elektryczne staną się najważniejszą siłą na światowych rynkach.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) szacuje, że sprzedaż aut z napędem elektrycznym na świecie wzrośnie z 2 mln w 2018 r. do 22,5 mln w 2030 r., a łączny zasób w użyciu ma przekroczyć w tym czasie 130 mln pojazdów. Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2030 r. udział pojazdów z napędem elektrycznym w produkcji samochodów w UE wzrośnie do ok. 50 proc. i ponad 99 proc. w 2050 r. Przewidywania te oznaczają, że w tym samym czasie spadnie udział aut spalinowych. Z wyliczeń niemieckiego związku przemysłu motoryzacyjnego (VDA) wynika, że krajowe koncerny z tego sektora planują w ciągu najbliższych 3 lat przeznaczyć na rozwój e-samochodów 40 mld euro.

Źródło: Raport Banku Pekao S.A.
„Nowa era motoryzacji. Jak odnajdzie się w niej polski przemysł?”

„Oczekiwany wzrost znaczenia napędu elektrycznego będzie przede wszystkim konsekwencją trendów proekologicznych. Wiodące światowe gospodarki, na czele z Unią Europejską, będą coraz bardziej zacieśniały regulacje środowiskowe ograniczające opłacalność aut ICE (zarówno produkcji, jak i użytkowania). Z drugiej strony postęp technologiczny sprawi, że koszt produkcji i cena pojazdów BEV spadnie (proces zostanie dodatkowo wsparty przez różnego rodzaju dopłaty i ulgi) – według analiz KE, o ile obecnie produkcja „elektryków” jest średnio o 33 proc. droższa, to do 2030 r. różnica skurczy się do zaledwie 7 proc., a z dalszym upływem czasu koszty staną się porównywalne. Jednocześnie znacznie poszerzy się sieć infrastruktury dostosowanej do tego rodzaju napędu” – czytamy w raporcie Pekao.

Autorzy analizy wskazują, że już teraz coraz więcej koncernów koncentruje się na rozwoju nowych napędów – 14 z 15 największych producentów posiada w swojej ofercie przynajmniej jeden model w pełni elektryczny.

„Przemiana następuje w całym łańcuchu wartości, a dla dostawców części konsekwencje mogą być jeszcze większe. Przede wszystkim, samochód elektryczny to konstrukcja prostsza od aut spalinowych pod względem ilości użytych elementów. Dla producentów części utożsamianych z silnikami spalinowymi, m.in. układów napędowych, wydechowych, paliwowych czy skrzyń biegów, rozpoczynająca się rewolucja przyniesie duże wyzwania związane z kurczącym się rynkiem” – twierdzą autorzy publikacji.

Obecnie produkcja motoryzacyjna jest w zasadzie w całości dostosowana do obsługi pojazdów spalinowych. Tak jest również w Polsce.

„Wraz z rosnącą rolą napędów elektrycznych, jej charakter będzie musiał się zmieniać. Niemniej, różne obszary zostaną dotknięte w różny sposób, a proces będzie postępował etapowo. Jeśli chodzi o produkcję gotowych samochodów, to w efekcie zachodzących zmian możemy mieć do czynienia z „nowym rozdaniem” – czytamy w analizie.

Jak dodają jej autorzy nowa fala inwestycji w elektromobilność daje zupełnie nowe możliwości rozwoju – może pozwolić odwrócić niekorzystny trend spadku produkcji gotowych samochodów w Polsce, pozwalając na przeskoczenie pewnego etapu rozwoju w tym obszarze.

„Szczególną szanse mogą płynąć ze strony rosnących w siłę azjatyckich koncernów, dla których Polska może być bramą do rozwoju w Europie. Ponadto niewykluczone jest, że także obecne już w Polsce koncerny zdecydują się na rozwój działalności w tym kierunku, będąc pod presją zmieniającego się otoczenia” – czytamy w raporcie Pekao.

Ich zdaniem Polska ma możliwość odegrania aktywnej roli w obecnej rewolucji elektrycznej, a nie być tylko odbiorcą technologii jak to przeważnie działo się w przeszłości.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu