Andrzej Kensbok z KGHM mówi o planach inwestycji koncernu w OZE

Nowa elektryczna „bestia” od Forda
23 listopada 2019
Na ograniczeniu emisji CO2 w transporcie budżet straci miliardy
25 listopada 2019

Umowa o współpracy KGHM z PGE mogłaby wejść w życie do końca roku tak, by w 2020 r. rozpocząć nie tylko projektowanie farm, ale i proces inwestycyjny – mówi Andrzej Kensbok, dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych KGHM w wywiadzie dla cleanerenergy.pl.

Cleanerenergy.pl: Na początku września KGHM Polska Miedź podpisał z PGE Polska Grupa Energetyczna list intencyjny w sprawie budowy przez PGE Energia Odnawialna farm fotowoltaicznych na terenach należących do Grupy KGHM. Projekt miał być realizacją strategii, zakładającej zwiększenie samowystarczalności energetycznej KGHM Polska Miedź z 25 proc. do 50 proc. zapotrzebowania, w tym w oparciu o OZE. Minęły ponad dwa miesiące, co udało się uzgodnić przez ten czas z PGE? Kiedy będzie można powiedzieć, że projekt wkracza w fazę realizacji?

Andrzej Kensbok, dyrektor naczelny ds. projektów strategicznych KGHM Polska Miedź: Nie ma jeszcze umowy, jesteśmy ciągle na etapie listu intencyjnego, ale rzeczywiście poszliśmy krok, może nawet dwa dalej. Udało się nam wspólnie dokonać przeglądu wszystkich terenów inwestycyjnych. Powstała ekspertyza PGE Energia Odnawialna, przedstawiająca w jakich konkretnych lokalizacjach mogłoby powstać farmy, o jakiej mocy. Nasz partner przygotował już wstępny harmonogram działań dla poszczególnych projektów, i określił wstępny budżet. Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu – musimy wspólnie zdecydować w jakiej formule miałby być zrealizowany cały projekt, czy jako samodzielna inwestycja PGE na naszych gruntach, czy nakłady byłyby po naszej stronie, czy też wspólnie powołalibyśmy spółkę, bądź spółki celowe. Chodzi o skorzystanie z dwóch czynników: autogeneracji, która zdejmie z nas koszt opłat przesyłowych, czy ekologicznych para podatków, które są zaszyte w cenach energii dla odbiorców końcowych, a producenci są z nich zwolnieni oraz transparentności kosztów budowy i późniejszej eksploatacji planowanych elektrowni solarnych, bo chcemy płacić za to co musimy, i nic ponadto.

Cleanerenergy.pl: Kiedy możemy spodziewać się decyzji?

A.K.: Liczę, że PGE Polska Grupa Energetyczna dostrzeże w nas partnera, a nie tylko odbiorcę energii. Jeśli tak będzie, to osiągnięcie porozumienia to kwestia kilku tygodni. Chciałbym, aby umowa o współpracy weszła życie do końca roku, tak by w 2020 r. rozpocząć nie tylko projektowanie farm, ale i proces inwestycyjny.

Cleanerenergy.pl: Ile wyniesie moc zainstalowana elektrowni słonecznych, które wspólnie zbudujecie z PGE Energia Odnawialna?

A.K.: Około 100 MW. I na razie będziemy chcieli na tym poprzestać.

Cleanerenergy.pl: Przyjmuje się, że aby zbudować elektrownię fotowoltaiczną o 1 MW zainstalowanej potrzeba ok. 2 ha terenów. To oznaczałoby, że pod farmy przeznaczone zostanie ok. 200 ha nieruchomości. Czy planujecie budowę dużych farm, czy kilkunastu mniejszych jednostek.

A.K.: Wspólnie z PGE wybraliśmy najlepsze lokalizacje pod względem położenia i nasłonecznienia, a także możliwości przyłączy do sieci SN, czy też bezpośrednio do naszych zakładów. W sumie wytypowaliśmy kilkanaście nieruchomości, na których powstaną zarówno jednostki o mocy kilku megawatów, jak i wielkoskalowe instalacje.

Cleanerenergy.pl: Kiedy ruszy budowa pierwszej z farm? I co ważniejsze, kiedy czysta energia popłynie do hut i zakładów KGHM Polska Miedź?

A.K.: To zależy od kilku czynników, przede wszystkim od obecnego przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania, czasu w jakim otrzymamy niezbędne pozwolenia budowlane, i środowiskowe, bo np. dla dużych farm wymagane są badania wpływu na środowisko. I to jest decydujące. Sama budowa farmy trwa od 3 do 6 miesięcy w zależności od wielkości, ale oczywiście szybciej można uruchomić małe farmy. Chciałbym jednak, żeby na początek udało się nam postawić i uruchomić instalację średniej wielkości, o mocy kilkunastu MW.

Cleanerenergy.pl: Skoro instalacje mają mieć moc ok. 100 MW, to można szacować, że budżet tego projektu wyniesie ok. 300 mln zł….

A.K.: Raczej mniej, między 200-300 mln zł. Ceny ogniw ciągle spadają, inwestycja będzie realizowana na gruntach własnych KGMH Polska Miedź, co wpływa na poziom nakładów inwestycyjnych. Należy przy tym podkreślić, że kwota nie będzie wydatkowana od razu w 2020 r., a rozłożona na kilka lat.

Cleanerenergy.pl: Elektrownie słoneczne o mocy 100 MW wybudowane wspólnie z PGE Polska Grupa Energetyczna nie zaspokoją waszych ambitnych celów zapisanych w strategii.

A.K.: Tak to prawda, ale kto mówi, że chcemy na tym poprzestać. Szacuje się, że w naszej szerokości geograficznej elektrownie PV o takiej mocy produkują rocznie ok. 100 GWh rocznie energii elektrycznej, a nasze zużycie roczne wynosi ok. 3 000 MWh. Tak więc dzięki współpracy z PGE nasza niezależność energetyczna zwiększy się ok. 3 pkt. proc. To wprawdzie mały krok w dobrą stronę, ale pierwszy, i co ważniejsze będą kolejne.

Cleanerenergy.pl: Skąd w takim razie zamierzacie pozyskiwać energię, aby zrealizować strategiczny cel?

A.K.: Chciałem zaznaczyć, że PGE nie jest jedynym partnerem branym pod uwagę przez KGHM Polska Miedź. Równolegle rozmawiamy z innym podmiotami energetycznymi, państwowymi i prywatnymi na temat współpracy. Nie tylko o wspólnym inwestowaniu, ale o pozyskiwaniu czystej energii na nasze potrzeby, z tych źródeł, który umożliwiają bezpośredni dostęp i dostawy do naszych zakładów. Zainteresowanie jest duże, bo będąc jednym z największych odbiorców końcowych energii w Polsce, jesteśmy potencjalnie dużym odbiorcą. Dlatego z całą pewnością więc do tej puli będziemy wliczać umowy ppa, z farmami fotowoltaicznymi i lądowymi farmami wiatrowymi, o ile ceny będą bardziej atrakcyjne, niż oferowane nam obecnie. A liczę, że uda się nam je wynegocjować, bo jesteśmy nie tylko bardzo dużym, ale wiarygodnym odbiorcą. Dlatego chcemy zawrzeć długoterminowe umowy gwarantujące nam stabilne dostawy energii o akceptowalnej cenie.

Cleanerenergy.pl: Jaki mógłby to być wolumen?

A.K.: Myślę, że między 100 a 200 MWh rocznie.

Cleanerenergy.pl: To kolejne 3-6 pkt proc. rocznego zapotrzebowania. Ciągle jednak sporo będzie brakować, aby zrealizować cel.

A.K.: Dlatego prowadzimy analizy pod kątem możliwości zwiększenia efektywności poprzez modernizacje, ewentualnie rozbudowy mocy posiadanych przez nas jednostek konwencjonalnych, przede wszystkich bloków parowo-gazowych, ale i też węglowych. Kolejnym krokiem, o ile rzeczywiście chcemy zbliżyć się do nakreślonego celu, będzie rozważenie budowy nowej wysokosprawnej niskoemisyjnej jednostki, czyli np. bloku parowo-gazowego lub wysokosprawnej turbiny gazowej, ew. kilku mniejszych jednostek CGGT współpracujących z silnikami gazowymi. To będzie drugi etap tej analizy, który będzie zawierał zarówno zbilansowanie sieci energetycznej, jak i źródeł.

Cleanerenergy.pl: Ale budowy reaktora jądrowego CHR nie planujecie?

A.K.: Nie, raczej poczekamy z decyzją, aż skutecznie uruchomi go Synthos (śmiech). Ale tak serio, oczywiście znamy tę technologię, jesteśmy w bieżącym kontakcie zarówno z GE, jak i Hitachi i innymi potentatami z branży energetycznej, którzy są zainteresowani rozwijaniem takich projektów. Ale ponieważ osiągnięcie przez nie pełnej gotowości technologicznej, nawet przy najbardziej optymistycznych założeniach, znacznie przekracza nasz horyzont planowania strategicznego, wynoszący 8-10 lat, mając na uwadze akcjonariuszy, w tym skarb państwa, społeczność lokalną nie możemy odpowiedzialnie składać takich deklaracji, czego nie muszą obawiać się prywatni inwestorzy. Budowa reaktora CHR to wizja atrakcyjna medialnie, śmiała, dalekosiężna, ale przed nami w Polsce jest jeszcze dialog społeczny dotyczący w ogóle energetyki jądrowej, niezwykle trudne są do rozstrzygnięcia kwestie lokalizacyjne. Na razie więc, jako mniejszościowy, 10-proc. akcjonariusz PGE Energia Jądrowa 1, czekamy na rozstrzygnięcia głównego akcjonariusza i rządu związane z tym projektem. Jesteśmy zaangażowani w energetykę jądrową, ale ze względu na długi horyzont takich projektów nie możemy wpisać jej do naszego miksu energetycznego.

Dziękujemy z rozmowę.  

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu