Narzędzia do efektywnego zarządzania energią od TAURONA

Elektryczne taksówki na ulicach Zielonej Góry
18 grudnia 2019
morskie farmy wiatrowe
Inwestycje w offshore wymagają zmian w legislacji
19 grudnia 2019

Koszty energii elektrycznej bez wątpienia mają kluczowy wpływ na rentowność produkcji i oferowanych usług. Nie dziwi więc fakt, że firmy coraz częściej szukają rozwiązań służących do optymalizacji zużycia energii. Naprzeciw takim przedsiębiorstwom wychodzi TAURON z trzema produktami: Audyt energetyczny, Redukcja Mocy i Zarządzanie Energią. 

Audyt energetyczny – od tego należy zacząć

Podstawą efektywnego zużycia energii jest poznanie wpływu procesów zachodzących w firmie na zużycie energii elektrycznej i innych mediów. Skutecznym narzędziem służącym do tego jest audyt energetyczny. Należy dodać, że obowiązkowość wykonywania audytów dla wybranych grup przedsiębiorstw została wprowadzona do obowiązującego w Polsce prawa (więcej w tabeli poniżej). 

Oferta TAURONA obejmuje dwa rodzaje audytu: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa oraz Audyt efektywności energetycznej. 

Pierwszy z nich – Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zainstalowane urządzenia. Dzięki niemu możliwe jest określenie zarówno obszarów, w których można uzyskać oszczędność energii, jak i oszacowanie wielkości potencjalnych oszczędności. Audyt ten obejmuje swym zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie odpowiadające za minimum 90% całkowitego zużycia energii.

Audyt efektywności energetycznej – drugi z audytów oferowanych przez TAURON – dotyczy konkretnego przedsięwzięcia, które służy poprawie efektywności energetycznej. Do jego wykonania są zobligowane przedsiębiorstwa, które ubiegają się o tzw. białe certyfikaty, czyli świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Efektem audytu jest ocena opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Skorzystaj ze wsparcia w redukcji zapotrzebowania 

Do efektywnego zarządzania zużyciem energii w firmie przyczynić się może również tzw. redukcja zapotrzebowania, polegająca na ograniczeniu zużycia energii przez dane przedsiębiorstwo. W produkcie Redukcja Mocy oferowanym przez TAURON, ograniczenie zużycia energii odbywa się w określonym przedziale czasu w odpowiedzi na zapytanie TAURONA. Skorzystanie z produktu Redukcja Mocy umożliwia pozyskanie dodatkowych środków finansowych, a także wspiera pracę całego systemu elektroenergetycznego. Klient, który zredukuje pobór mocy do ustalonego poziomu, otrzymuje od TAURONA wynagrodzenie, określone w umowie o Świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania mocy – odrębnej od umowy sprzedaży energii elektrycznej. Po przystąpieniu do programu Redukcji Mocy, firma deklaruje zakres możliwych redukcji przy uwzględnieniu korzystnego dla siebie przedziału godzinowego oraz wielkości redukowanej mocy. 

Jak przebiega proces? TAURON wysyła zapytanie do klienta, w którym określa propozycję parametrów oczekiwanej redukcji mocy. Klient w zależności od przyjętego modelu, może przystąpić do redukcji na zasadzie dobrowolności lub może być zobligowany do przeprowadzenia redukcji na wcześniej ustalonych zasadach. 

Z oferty mogą skorzystać klienci biznesowi, którzy: 

  • posiadają lub chcą uzyskać certyfikat obiektu redukcji ORed (wydawany przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego), 
  • upoważnią TAURON do dysponowania ORed w związku z realizacją usługi redukcji, 
  • w czasie dyspozycyjności do świadczenia usługi posiadają środki techniczne i organizacyjne umożliwiające redukcję zapotrzebowania o minimum 0,1 MW.

Zarządzanie Energią – optymalizacja zużycia mediów

Obniżenie zużycia energii elektrycznej i ciepła nawet o 30% – to tylko jedna z korzyści, którą przedsiębiorstwom może przynieść skorzystanie z Zarządzania Energią – kolejnego produktu oferowanego przez TAURON. Pozwala on na zwiększenie efektywności w zarządzaniu układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC) w budynkach wielkokubaturowych: centrach handlowych, biurowcach, halach sportowych i widowiskowych. 

Produkt Zarządzanie Energią oparty jest na nowoczesnej technologii opracowanej przez partnera technicznego TAURONA. Opracowane rozwiązanie ma za zadanie sterować zainstalowanymi w budynku układami HVAC w sposób bardziej efektywny, dostosowując zużycie energii i ciepła do zmiennego obciążenia. System sterujący jest parametryzowany indywidualnie dla każdego klienta. System działa w oparciu o infrastrukturę techniczną istniejącą w budynku oraz dodatkowe urządzenia pomiarowe (badające temperaturę, wilgotność, stężenie CO2), które są montowane w ramach usługi. Dzięki nim do systemu dostarczane są dodatkowe dane, konieczne do optymalizacji zużycia mediów. 

Optymalizacja pracy urządzeń odbywa się przy zachowaniu wszelkich parametrów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo użytkowania i poczucie komfortu użytkowników budynku. 

Z oferty mogą skorzystaćzarządcy oraz właściciele budynków wielkokubaturowych, np. biurowców, centrów handlowych, hal targowych, hal widowiskowo-sportowych, kin, teatrów, obiektów wystawienniczych:

  • posiadających system automatyki budynkowej, tzw. BMS (Building Management System) oraz instalacje wymuszonej wentylacji,
  • zużywających minimum 2 GWh energii elektrycznej rocznie,
  • posiadających duże otwarte przestrzenie.

W obiektach biurowych oszczędności mogą wynieść 10-20% rocznego zużycia energii elektrycznej i ciepła, w przypadku centrów handlowych sięgają 15-30%. 

Jak wybrać odpowiedni produkt od TAURONA 

Każdy klient zainteresowany produktami TAURONA może wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.biznes.tauron.pl. Eksperci TAURONA skontaktują się z nim i pomogą dobrać odpowiedne rozwiązanie. Doradcy klientów pomogą także w przygotowaniu niezbędnych formalności. 

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu