Produkty EKO od TAURONA/ Kupuj prąd wyprodukowany z odnawialnych źródeł energii

Elektryczne taksówki na ulicach Zielonej Góry
18 grudnia 2019
morskie farmy wiatrowe
Inwestycje w offshore wymagają zmian w legislacji
19 grudnia 2019

Społeczna odpowiedzialność biznesu, w którą wpisuje się również troska o środowisko naturalne, jest widoczna w działaniach coraz większej liczby największych firm działających w Polsce. Przedsiębiorstwa te nie tylko aktywnie włączają się w ekologiczne inicjatywy, ale inwestują w rozwiązania, dzięki którym same przyczyniają się do ochrony środowiska. Coraz więcej firm chce mieć wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie energia.

TAURON, jedna z największych grup energetycznych w Polsce, rozwija i wspiera ekologiczne technologie produkcji energii elektrycznej. Należąca do grupy spółka TAURON Sprzedaż w swojej ofercie dla klientów biznesowych posiada linię produktów EKO. Dzięki nim klienci korporacyjni mogą decydować, z jakiego typu źródeł pochodzić będzie wykorzystywana przez nich energia elektryczna i tym samym wybrać energię, która w całości wyprodukowana została w odnawialnych źródłach energii. Takie możliwości dają dwa produkty z oferty EKO od TAURONA:

  • EKO Premium,
  • EKO Biznes,

przygotowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Certyfikacji Energii (PTCE) w Poznaniu.

Dzięki zakupowi produktów ekologicznych od TAURONA klienci biznesowi mogą wzmocni wizerunek swojej firmy jako odpowiedzialnej społecznie i zwiększy prestiż prowadzonego biznesu. Po zawarciu umowy klient TAURON Sprzedaż może oznakować swoje produkty lub usługi logotypem EKO Premium lub EKO Biznes.

EKO Premium, czyli 100% ekologicznej energii

EKO Premium gwarantuje zakup wyłącznie ekologicznej energii elektrycznej, która w 100% pochodzi z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim z elektrowni wodnych i farm wiatrowych Grupy TAURON. Klienci mogą przy tym wybrać konkretne źródło lub źródła energii spośród dostępnych w ofercie. Po zawarciu umowy otrzymają specjalny certyfikat wydawany przez PTCE, który potwierdza że zakupiona energia jest w całości wyprodukowana w źródłach ekologicznych, w określonym czasie i przy zachowaniu ustalonych procedur. Produkt EKO Premium jest całkowicie niezależny od funkcjonującego Systemu Świadectw Pochodzenia.

EKO Biznes, czyli mniejsza emisja CO2 dzięki kogeneracji

EKO Biznes umożliwia zakup energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji, czyli w procesie jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w elektrociepłowniach należących do Grupy TAURON. 

Kogeneracja to produkcja energii elektrycznej i ciepła w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu jest efektywniejsza niż jej konwencjonalne wytwarzanie. W elektrociepłowni tzw. ciepło odpadowe jest przechwytywane i wykorzystywane do produkcji energii lub trafia do lokalnych miejskich sieci ciepłowniczych. Dzięki temu, wytwarza się taką samą ilość energii w kogeneracji, ale zużywa mniej paliwa pierwotnego (np. węgla kamiennego czy gazu ziemnego) niż w tradycyjnej elektrowni

Wybierając produkt EKO Biznes, klienci mogą indywidualnie określić część energii elektrycznej, jaką chcą zakupić z elektrociepłowni. Tym samym to klienci decydują o ilości zmniejszonej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery. Po zawarciu umowy otrzymują oni Certyfikat Akcesyjny. Dodatkowo po zakończeniu umowy firmy otrzymują Certyfikat potwierdzający wysokość unikniętej emisji CO2, która wynika z faktycznego zużycia energii elektrycznej.

Firmy zainteresowane EKO ofertą mogą wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.biznes.tauron.pl. Eksperci TAURONA skontaktują się z nimi i pomogą w przygotowaniu dokumentów oraz dopełnieniu formalności niezbędnych do zawarcia takiej umowy.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu