Ponad 1200 MW mocy w fotowoltaice

„Mój Prąd” rusza po przerwie
13 stycznia 2020
Dochód wśród kryteriów dla rekompensat za podwyżki cen prądu
13 stycznia 2020

W październiku 2019 r. moc zainstalowana nowo podłączanych elektrowni fotowoltaicznych utrzymała się na ścieżce wzrostu. Segment odnotował drugi miesięczny wyniki w historii – blisko 88 MW.

1 218,2 MWe tyle wyniosła, według danych Agencji Rynku Energii (ARE), na koniec października 2019 r. łączna moc zainstalowana instalacji solarnych podłączonych do krajowego systemu energetycznego. To o 87,6 MW (tj. o 7,75%) więcej niż miesiąc wcześniej, na koniec września ub.r.

To dobra wiadomość dla branży, bo choć dynamika ze względu na coraz wyższą bazę odniesienia słabnie, był to kolejny miesiąc kiedy moc nowo zainstalowanych elektrowni rosła porównaniu z poprzednim. Po szczycie w czerwcu, gdy operatorzy przyłączyli do sieci 111,6 MWe, co było rekordem w historii branży PV w Polsce, w lipcu i sierpniu moc nowo przyłączanych instalacji niespodziewanie zaczęła spadać. We wrześniu nastąpił zwrot, trend utrzymał się w październiku, i co ważniejsze udało się wypracować drugi wynik miesięczny w historii branży w Polsce.

Według danych ARE, do końca października 2019 r. moc instalacji fotowoltaicznych zwiększyła się o 661,6 MW, tj. (o 118,84%), a licząc rok do roku o 743,1 MWe (tj. o 156,38%). Średnia arytmetyczna dla 10 miesięcy 2019 roku wynosi 66,16 MWe, a mediana: 77,5 MWe. Moc zainstalowana instalacji przyłączonych w październiku była drugi raz z rzędu większa niż średnie wartości odnotowane ub.r. w statystykach ARE (najsłabszy był styczeń, kiedy podłączono jedynie 9,5 MWe).

Boom inwestycyjny w fotowoltaice ma ewidentnie związek z rządowym programem wsparcia budowy przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych „Mój Prąd”. Program, przygotowany jeszcze przez Ministerstwo Energii, kierowane przez Krzysztofa Tchórzewskiego ruszył 30 sierpnia ub.r. Mogą z niego skorzystać właściciele domów jednorodzinnych, którzy kupią instalację PV o mocy 2-10 kWe. Zwrot wydatków możliwy jest dopiero po jej zamontowaniu, i zawarciu umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego, przewidującej wprowadzenie do systemu wytworzonej energii elektrycznej. Dofinansowanie może sięgnąć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej niż 5 tys. zł (refundowane są wydatki poniesione od 23 lipca 2019 r.). Pierwszy nabór wniosków do programu zakończył się 20 grudnia, ale już wiadomo, że będą kolejne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje na swoich stronach, że w ramach programu „Mój Prąd” do 9 grudnia br. wpłynęło 13 329 wniosków o dofinansowanie o wartości 62,02 mln zł dla instalacji o łącznej mocy 74,9 MW. Do tego czasu zaakceptowano 11 172 wniosków o dotacje o wartości 55,23 mln zł. Łączna moc przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, których właściciele otrzymali rządowe wsparcie (w tym promesę) w ciągu ponad trzech miesięcy działania programu „Mój Prąd” wyniosła 63 MW. Można więc szacować, że dzięki programowi przybywa dodatkowo ok. 20 MW mocy zainstalowanej miesięcznie. Bez rządowego dopalacza moc zainstalowana w energetyce PV wzrosłaby w październiku o ok. 68 MW, a nie o 87,6 MW. „Mój Prąd” dodał więc 28,8% mocy w drugim najlepszym miesiącu w historii tej branży w Polsce.

Jeśli tempo przyrostu zostało utrzymane w listopadzie i grudniu, to można szacować, że na koniec 2019 r. moc zainstalowana PV wzrośnie do ok. 1 400 MW. Dzięki szybkiemu rozwojowi energetyka solarna została w lipcu ub.r. wiceliderem branży OZE wyprzedzając elektrownie wodne. Wcześniej, bo maju ub.r. wyprzedziła siłownie biomasowe, a elektrownie biogazowe pod koniec 2017 r. Od trzech miesięcy fotowoltaika umacnia się na drugiej pozycji, skracając dystans do lidera rynku OZE: lądowej energetyki wiatrowej. Choć różnica jest ciągle znacząca (1 218,2 MW versus 5 891,6 MW mocy).

Wydaje się, że jej pozycja wicelidera branży jest niezagrożona. O ile ten segment notuje wzrost dwu-, trzycyfrowy, to pozostałe segmenty branży OZE rosną w rachitycznym tempie, bo o 0,93% licząc rok do roku, przy czym moc zainstalowana farm wiatrowych wzrosła o 0,94%. Dystans fotowoltaiki systematycznie do energetyki wiatrowej onshore będzie się zmniejszał do czasu gdy zostaną uruchomione nowe farmy lądowe, które wygrały aukcje Urząd Regulacji Energetyki w listopadzie 2018 r., co powinno nastąpić w I półroczu 2020 r.

W grudniu ub.r. URE ogłosił w wyniku rozstrzygnięcia ostatnich aukcji wsparcia mogą powstać lądowe elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej ok. 2,2 GW i elektrownie słoneczne o mocy 0,9 GW (moc pozostałych technologii OZE to niecałe 20 MW). O ile beneficjenci tej aukcji: nowe siłownie wiatrowe powstaną najwcześniej w połowie 2021 r., to farmy fotowoltaiczne, zwłaszcza, że większość to obiekty małe o mocy do 1 MW, mogą pojawić się w systemie energetycznym już w przyszłym roku.

Rząd na razie nie chce już wspierać lądowej energetyki wiatrowej (morskie farmy mają zacząć dostarczać prąd od 2025 r.). Stawia na fotowoltaikę zawodową, jak i budowaną przed przedsiębiorców na własne potrzeby.

Także prosumenci ciągle mogą liczyć na wsparcie rządu. Już wiadomo, że kolejny nabór II do programu „Mój Prąd” zostanie ogłoszony 13 stycznia 2020 r., na dotychczas obowiązujących zasadach. Pieniędzy długo nie zabrakniejego budżet to 1 mld zł, a wykorzystanie wynosi 4%. Jeśli zainteresowanie dofinansowaniem będzie na tym samym poziomie, co w ub.r. to w tym roku przybędzie 40-50 tys. instalacji prosumenckich o łącznej mocy 250 MW. Rząd liczy, że dzięki środkom z programu „Mój Prąd” w Polsce zostanie wybudowane 200 tys. domowych instalacji PV o łącznej mocy 1,2 GW. Do tego dochodzi program „Czyste Powietrze”, w którym również można dostać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, a który ma być usprawniony. Prosumenci mogą ponadto odpisać koszty związane w wydatkami na instalacje od podstawy opodatkowania.

Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne
Źródło: Agencja Rynku Energii S.A., obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu