KGHM już eksploatuje złoże, którego sukces odkrycia obwieścił Miedzi Copper

PGE ma nowego prezesa
20 lutego 2020
R.Power ma 100 mln zł na przejęcia instalacji fotowoltaicznych
20 lutego 2020

Zielona Góra Miedzi Copper informowała kilka dni temu, że uzyskała decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną nowego złoża rud miedzi i srebra „Nowa Sól”. Podała także, że jest to pierwsze całkowicie odkryte złoże w Polsce od 40 lat. Problem w tym, że złoża w rejonie Nowej Soli (na monoklinie przedsudeckiej) są znane od 1958 r., a ich eksploracja już trwa i robi to KGHM, co widać na poniższej mapie, pochodzącej z opracowań prof. Stanisława Speczika.

Polskie złoża są badane od 60 lat. Liczne złoża leżące w głębszych częściach monokliny przedsudeckiej zostały odkryte i wstępnie rozpoznane w roku 1958, kiedy wykonywano pierwsze otwory rozpoznawcze i w Kożuchowie wykazano mineralizację. Złoże, o którym mówi się to jedno złoże, które po kolei po kawałku jest odkrywane poprzez nowe koncesje. W sąsiedztwie złoża „Nowa Sól”, które zostało udokumentowane przez Zieloną Górę Miedzi Copper czyli jedną ze spółek należących do Miedzi Copper Corp (MCC) z kanadyjskiej grupy Lumina Corp., znajdowały się otwory dające pewną informację, wiedza była dostępna na ten temat.

Grupa Lumina otrzymała koncesje eksploracyjną w rejonie Nowej Soli. Złoża w tym rejonie są rzeczywiście bardzo bogate, jednak położone na głębokości 1 700-2 200 metrów. W polskich warunkach, oznacza to temperaturę powyżej 60 – 70 stopni Celsjusza. Jak na razie brakuje technologii, która pozwalałaby na wydobycie złóż w takichwarunkach geotermicznych. Chyba, że robotami? Co, według stanu obecnego, wygląda futurystycznie.

Pytaliśmy KGHM – w końcu czołowy producent miedzi – o możliwości takiego wydobycia i uzyskaliśmy pewne informacje. Otóż koncern już próbował innego systemu niż obecnie stosowany (komorowo – filarowy) – ścianowego, za pomocą kombajnu i biorąc pod uwagę wydajność takich maszyn to tych kompleksów musiałoby być około 40, a to są gigantyczne miliardy złotych nakładów, na które raczej nie stać nawet kanadyjskiej spółki. Do tego dochodzi potrzeba doprowadzenia energii, a wtedy kabel, który by ją dostarczał, byłby tak gruby, że musiałby być sprowadzany odrębnym szybem, żeby takie zasilanie wprowadzić pod ziemię.

Największym, podziemnym projektem KGHM, jest „Głogów Głęboki – Przemysłowy” (także największy projekt górniczy w branży metali nieżelaznych w Europie), zarówno ze względu na wielkość udostępnionych zasobów rudy miedzi, jak też głębokość eksploatacji – poniżej 1 200 metrów. I będzie to kosztowało KGHM blisko 1,5 miliarda złotych. Złoże to jest eksploatowane przez KGHM, w ciągu ostatnich 10 lat firma dokonała inwestycji na poziomie 20 mld zł. W ciągu zaledwie ośmiu lat na tym obszarze wykonano 1,5 mln m.kw. korytarzy. KGHM pracuje intensywnie nad rozpoznaniem kolejnych części tego złoża, co w efekcie dało dokładniejsze rozpoznanie zasobów na powierzchni 2,5 mln m.kw.

Geolodzy twierdzą, że eksploatacja złoża, o którym było tak szumnie kilka dni temu, wydaje się niemożliwa m.in. przez głębokość zalegania złoża, mieszczącą się w przedziale od >1600 do >2000, która warunkuje temperatury pierwotne górotworu wynoszące ok. 75 st. C, a co za tym idzie temperatury skał w potencjalnych wyrobiskach, które mogą dochodzić do 70 st. C. I to, że nigdzie na świecie nie jest eksploatowane złoże tego typu, występujące w takich warunkach geologicznych czyli przede wszystkim występujące na takich głębokościach. Istnieją na świecie kopalnie rud miedzi eksploatujące złoże z głębokości 3 000 m (np. kopalnia Creighton w Kanadzie). Samo złoże ma jednak zupełnie inną budowę, inna jest budowa geologiczna i stopień geotermiczny przekładający się na temperatury skał, zupełnie inny jest metoda eksploatacji i tym samym budowa kopalni w tamtym obszarze.

Co z kanadyjską kopalnią ?

Miedzi Copper zapowiedziała także, że chce wybudować w tym miejscu kopalnię. A ile czasu potrzeba, żeby ją wybudować? Uzyskanie pozwoleń administracyjnych (m.in. środowiskowych) to kwestia 3-4 lat, budowa szybu bądź szybów to kolejne od 2 do 5 lat. Do tego dochodzi budowa infrastruktury powierzchniowej i podziemnej. Wydaje się zatem, że realny termin to co najmniej 10 lat. Warunkiem jednak jest to, żeby złoże rozpoznano w kategorii C1, czego jak na razie Miedzi Copper nie ma. Miedzi Copper zatwierdzono dokumentację, która dokumentuje złoże w kategorii C2 czyli takiej, w której minimalna odległość pomiędzy otworami dokumentującymi wynosi od 1 500 do 3 000 m, a błąd oszacowania zasobów wynosi poniżej 40 proc. Oznacza to, że muszą rozpoznać to złoże – już udokumentowane w kat. C2 – jeszcze bardziej szczegółowo czyli przynajmniej do kategorii C1. Należy więc zagęścić siatkę wierceń w celu zmniejszenia błędu oszacowania zasobów poniżej 30 proc. A to może zająć kolejnych kilka lat. Dopiero wówczas Miedzi Copper będzie mogła (zgodnie z przepisami) przygotować projekt zagospodarowania złoża (PZZ), który stanowi podstawę do ubiegania się o koncesję wydobywczą.

Ponadto w grę wchodzi jeszcze budowa zakładu wzbogacania rud oraz stawów osadowych. A to gigantyczna inwestycja. Dla przykładu w KGHM, sama budowa Kwatery Południowej Zbiornika Odpadów z produkcji miedzi Żelazny Most – bez tego nie da się produkować miedzi – to około miliard złotych i dobrych kilka lat, bo KGHM pierwszy projekt nowej kwatery rozpoczął w 2010 roku, a składowanie odpadów rozpocznie w tym, a najpewniej w przyszłym roku.

Czy to na pewno sukces ?

Miedzi Copper posiada koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie w Polsce od 2011 roku. Z dużej ich części zrezygnowała lub zredukowała ich powierzchnie. Pozostawiła sobie jedynie – co jest oczywiście naturalne – te najbardziej perspektywiczne obszary i je rozpoznaje bardziej szczegółowo. Jest to proces wieloletni i trudno oczekiwać, żeby od pierwszych odwiertów do uruchomienia wydobycia minęło zaledwie kilka lat. Kanadyjczycy, chociaż posiadają koncesje od dawna, nigdy nie zaczęli ani budowy kopalni, ani – co za tym idzie – wydobycia, ponieważ od rozpoczęcia eksploracji do uruchomienia kopalni potrzeba średnio 20 lat. Sam okres eksploracji to zwykle co najmniej 10 lat. Kolejne 10 lat to budowa kopalni. Jak widać zatem deklaracje, że w ciągu kilku lat wybuduje się kopalnię są mało wiarygodne. Poza tym, ani w przeszłości, ani teraz MCC nie posiadało koncesji wydobywczej, która pozwoliłaby im na budowę kopalni w Polsce. Aby się o taką ubiegać należy sporządzić projekt zagospodarowania złoża. Aby sporządzić PZZ należy posiadać zatwierdzoną dokumentację geologiczną złoża co najmniej w kat. C1 (dla tego typu złoża), na razie tego także brak.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu