O zeroemisyjnym transporcie mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych

Mostostal Siedlce podsumował koszty prac przy Ostrołęce C
26 lutego 2020
Marcin Kapkowski powołany do zarządu Gaz-Systemu
26 lutego 2020

Wodór, jako bezemisyjne paliwo napędowe, to technologia przyszłości – mówi Janusz Kowalski, wiceminister aktywów państwowych w wywiadzie dla cleanerenergy.pl

Cleanerenergy.pl: W połowie listopada 2018 r. PKP Cargo S.A., jeden z największych operatorów kolejowych przewozów towarowych w Europie oraz Jastrzębska Spółka Węglowa i Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski podpisały porozumienie w sprawie opracowania pierwszej polskiej lokomotywy o napędzie wodorowym. Paliwo byłoby pozyskiwane z gazu koksowniczego, będącego produktem ubocznym w produkcji węgla koksowego w koksowniach należących do JSW. Jak Pan ocenia tą inicjatywę?

Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych: Bardzo pozytywnie oceniamy to, że spółki z zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa podejmują wspólne inicjatywy oraz współpracę biznesową na wielu płaszczyznach funkcjonowania, tak by pracować jeszcze bardziej efektywnie niż do tej pory. To właściwy kierunek, który odzwierciedla również podejście preferowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jego konsekwencje są wielorakie. Lokomotywa o napędzie wodorowym to możliwość poczynienia oszczędności na koszcie paliwa, co jest wartością dodaną dla PKP CARGO, a zarazem poprawa oddziaływania na środowisko. To również, w przypadku JSW, stworzenie w Polsce bardziej rozwiniętego rynku wodoru, który zawiera produkowany przez nią gaz koksowniczy. To także możliwość zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł zasilania. Szansa na dalszy, biznesowy rozwój Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski, cenionego producenta pojazdów szynowych, zajmującego się również m.in. ich remontami, naprawą i modernizacją, będącego istotnym elementem tego ciekawego projektu. Ambitne wyzwanie, wymagające realizacji prac konstrukcyjnych, przygotowania stosownej dokumentacji prawnej i technicznej, prac nad prototypem lokomotywy, testów. Z drugiej strony PKP CARGO może np. wesprzeć proces rozwoju rynku wodoru w Polsce poprzez udział w procesie jego przesyłu i magazynowania na stacjach końcowych. Zresztą już dziś JSW na dużą skalę korzysta z usług PKP CARGO przewożąc za jej pośrednictwem co najmniej kilkanaście milionów ton produktów rocznie. Warto nadmienić, że lokomotywy napędzane paliwem wodorowym są już znane w Europie Zachodniej, w Niemczech, a ich wytwórcą jest Alstom, jeden z największych producentów infrastruktury kolejowej. Pociąg zbudowany przez przywołaną firmę jest wyposażony w ogniwa, które przekształcają tlen i wodór w energię elektryczną, co eliminuje emisje związane ze spalaniem paliwa, a przedmiotowe rozwiązanie stanowi przyjazną ochronie środowiska alternatywę w stosunku do pociągów spalinowych. Lokomotywy o napędzie wodorowym to niewątpliwie więc zmniejszenie zużycia energii, paliw i czystsze powietrze. To technologia przyszłości – bezemisyjne paliwo napędowe, która dzięki zaangażowaniu wymienionych przedsiębiorstw może stać się w całkiem nieodległej perspektywie teraźniejszością. Docelowo to też, istotne obniżenie kosztów funkcjonowania PKP CARGO.

Cleanerenergy.pl: Najpierw trzeba jednak m.in. opracować instalację do jego odzyskiwania, a także przygotować projekt lokomotywy. Czas opracowania projektu pojazdu ma wynieść od 18 do 24 miesięcy, a budowa prototypu może potrwać ok. 3 lata. Czy MAP, które nadzoruje bezpośrednio i pośrednio te spółki będzie je wspierać w rozwoju tego projektu? W jaki sposób?

J. K.: Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie wspierać wszystkie inicjatywy podejmowane przez nadzorowane przez siebie przedsiębiorstwa, których intencją jest podnoszenie efektywności, a tym samym pomnażanie aktywów, aby jeszcze skuteczniej pracowały dla swojego właściciela, to jest Polaków. Z zainteresowaniem będziemy przyglądać się dalszemu rozwojowi tego projektu.

Cleanerenergy.pl: W połowie grudnia 2019 r. Pesa Bydgoszcz, w której udziały ma Polski Fundusz Rozwoju oraz PKN Orlen, nadzorowane obecnie przez MAP podpisały list intencyjny ws. współpracy przy opracowaniu innego projektu pojazdu szynowego na wodór. Partnerzy zapowiadają, że pierwsze prototypy lokomotyw manewrowych mogą powstać „bardzo szybko”, już w 2021 r. i będą wykorzystywane w transporcie wewnątrzzakładowym na terenie płockiej rafinerii PKN Orlen. Skoro tak, to czy nie lepiej skupić się na jednym projekcie, o krótszej perspektywie wdrożeniowej?

J.K.: Bydgoska Pesa chce stworzyć, wspólnie z PKN Orlen, pojazd wykorzystujący technologię wodorową w napędzie, który mógłby być też wykorzystywany w pojazdach kolejowych, pasażerskich z napędem wodorowym. PKN Orlen jest podmiotem, mającym doświadczenie w wytwarzaniu i zastosowaniu wodoru, otwierającym stacje tankowania wodorem samochodów. Technologia napędu wodorowego mogłaby być wykorzystywana także w np. tramwajach czy autobusach, szerzej zaś w transporcie publicznym, przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Te dwa projekty mogą się wzajemnie zazębiać, niekoniecznie wykluczać. Nie jest przecież powiedziane, że obydwa ośrodki nie będą ze sobą współpracować, rozwijać w sposób twórczy myśli technologicznej, a także, co służy wypracowywaniu najlepszych rozwiązań, intelektualnie „ścierać”. Proszę zauważyć, że idea pojazdów zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi cieszy się generalnie wzrastającą popularnością. Zapewne więc będą pojawiać się również inni producenci zainteresowani tą technologią, co służy rozwojowi gospodarki i wzrostowi konkurencyjności oraz jest dobrym sygnałem dla przedsiębiorstw transportowych, a także ich klientów. Pojazdy wodorowe to technologia przyszłości. Upowszechnienie tych rozwiązań wymaga jednak czasu, a prace nad nimi służą rozwojowi polskiej myśli technologicznej, są fascynującym wyzwaniem.

Cleanerenergy.pl: A może do projektu Pesa Bydgoszcz i PKN Orlen powinna dołączyć się także Grupa PKP, największy przewoźnik i operator kolejowy w Polsce? Jeśli tak, to na jakich warunkach? Czy spółki Grupy PKP, jak PKP Cargo, PKP Intercity powinny brać udział już w testach lokomotyw manewrowych, czy też nastawić się na rozwój prototypów szlakowych do transportu towarowego i zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi ruchu pasażerskiego?

J. K.: Z pozycji właścicielskich będziemy się bacznie przyglądać rozwojowi tego i innych projektów, stwarzając menedżerom możliwie najbardziej korzystne warunki do realizacji strategii poszczególnych przedsiębiorstw, a także – jeśli zajdzie taka potrzeba – wspierać te procesy w ramach wykonywanych przez siebie uprawnień. Szanujemy prawo menedżerów do podejmowania najbardziej trafnych, z ich punktu widzenia, decyzji związanych z dalszym rozwojem zarządzanych przez nich biznesów, patrząc na te działania z nieco szerszej perspektywy. Zapewne będziemy więc dyskutować, przy pełnym poszanowaniu praw poszczególnych organów korporacyjnych spółek do podejmowania optymalnych decyzji, pozostając otwartymi w pełni na racjonalne, przekonujące argumenty. Realizując „doktrynę Jacka Sasina”, proaktywnego nadzoru właścicielskiego, jesteśmy zainteresowani nie tylko pracą z najlepszymi menedżerami, ale też otwarci na najbardziej twórcze koncepcje, ucieranie się proponowanych podejść w oparciu o kryteria merytoryczne. Jako Ministerstwo Aktywów Państwowych będziemy zdecydowanie wspierać wszystkie te inicjatywy, które służą dobrze dalszemu rozwojowi Polski oraz podnoszeniu zamożności jej obywateli.

Cleanerenergy.pl: Przewozy Regionalne (PolRegio), największy kolejowy przewoźnik pasażerski w Polsce, kontrolowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu z Grupy PFR chce kupić 30 pociągów pasażerskich o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, gdzie paliwem miałby być LNG. Dostawcą paliwa ma być Gas-Trading z Grupy PGNiG. Takich pojazdów nie ma jeszcze na rynku i Przewozy Regionalne chcą rozpisać przetarg na opracowanie prototypu, do którego planują zaprosić głównych polskich producentów taboru kolejowego: Pesa Bydgoszcz, H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych oraz nowosądecki Newag. Czy Pana zdaniem, warto równolegle rozwijać oba rodzaje napędu: zeroemisyjny wodorowy i niskoemisyjny na LNG?

J. K.: Przewozy Regionalne, ważny polski przewoźnik, realizujący działalność biznesową w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, realizuje przedsięwzięcia, które uznaje za najbardziej wartościowe z perspektywy swojego dalszego funkcjonowania. Dywersyfikacja źródeł zasilania jest na tym etapie rozwoju ludzkości wskazana. Proszę choćby zobaczyć jaką transformację przechodzi polski sektor energetyczny, dążąc do zachowania równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki oraz redukcją emisji, co jest wskazane dla ochrony środowiska naturalnego, stawiając słusznie na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw. Per analogiam, również w omawianym obszarze, można rozwijać oba rodzaje napędu: zeroemisyjny wodorowy i niskoemisyjny na LNG. Co ważne, również i w ten projekt będą zaangażowane polskie, przywoływane wcześniej firmy, co potwierdza, że mogą one pracować w różnych obszarach, a tym samym pomnażać swoje przychody, bilansować koszty, tworzyć miejsca pracy, rozwijać działalność.

Cleanerenergy.pl: W Polsce szybko przybywa zeroemisyjnych e-autobusów i gazowców. Na razie kupują je jednostki samorządu terytorialnego z dużych i średnich miast, głównie ze względu na unijne dotacje, wynoszące do 70 proc. wartości umów. Kilka tygodni temu w Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano 10 umów z 240 mln zł unijnego dofinasowania (z POIiŚ) na zakup 95 e-autobusów z infrastrukturą towarzyszącą dla Gdyni, Gliwic, Gorzowa Wielkopolskiego, Kędzierzyna Koźla, Malborka, Opola, Piły, Radomia, Sosnowca i Zielonej Góry. To samo CUPT Centrum Unijnych Projektów Transportowych wcześniej ostrzegało, że koszty zakupu i eksploatacji dotowanych przez UE elektrobusów mogą się przewoźnikom nie zwrócić, zwłaszcza w mniejszych miastach. Czy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który nadzoruje MAP, a którego celem jest wspieranie rozwoju elektromobilności w Polsce, nie powinien mocniej angażować się w wymianę i utrzymanie niskoemisyjnej floty, zwłaszcza w małych, słabszych ekonomicznie ośrodkach?

J. K.: Rolą Funduszu Niskoemisyjnego Transportu jest co do zasady finansowanie projektów, których celem pozostaje rozwój elektromobilności (wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem pojazdów napędzanych energią elektryczną) oraz transportu opartego na paliwach alternatywnych, m.in. LNG, CNG. Ze środków Funduszu mogą być realizowane różne działania, przedsięwzięcia, projekty mogące pozyskać dodatkowe źródło finansowania, w tym producenci środków transportu, wytwórcy biokomponentów czy samorządy, które angażują się w rozwój czystego transportu publicznego. Zakres ten jest więc bardzo szeroki, a dofinansowanie mogą otrzymać przekonujące projekty, spełniające odpowiednie wymogi.

Cleanerenergy.pl: W segmencie autobusów regionalnych i długodystansowych oraz minibusów dominuje napęd Diesla. Co można zrobić, aby również przewoźnicy obsługujący dłuższe trasy, a więc także PKS, które Pan nadzoruje w MAP, np. PKS „Polonus” w Warszawie mogły modernizować swoją flotę?

J. K.: Przywołany PKS „Polonus” w Warszawie zajmuje się przewozem osób na trasach lokalnych i dalekobieżnych, świadczy jednak też usługi w komunikacji międzynarodowej. Z usług spółki, realizowanych w oparciu o bazy transportowe w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie, korzysta kilka milionów pasażerów rocznie. Spółka obsługuje blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki miejskie i turystyczne ze stolicą Polski. „Polonus” jest też operatorem Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia, jednego z największych i najważniejszych komunikacyjnych w kraju, posiada własny system zarządzania dworcem oraz platformę sprzedaży biletów DworzecOnline.pl, narzędzie do wielokanałowego zarządzania systemem sprzedaży. W Ministerstwie Aktywów Państwowych, które wobec przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, takich jak „Polonus”, wykonuje uprawnienia właścicielskie, wnikliwie analizujemy funkcjonowanie podmiotów znajdujących się w „portfelu” resortu, ich obecną kondycję i perspektywy wzrostu, pozostając w merytorycznym kontakcie z przedsiębiorstwami. Mamy zarówno swoje przemyślenia, jak i bardzo konkretne pomysły, na których jednak materializację musimy spokojnie nieco zaczekać. Najważniejsze jest jednak to, że pracujemy ze spółkami, i to, że z ich kręgów, od zarządzających nimi menedżerów, wychodzą różne inicjatywy. Ferment intelektualny. My staramy się tworzyć przestrzeń dla takich dyskusji, wymieniać poglądami, właściwie interpretować fakty i generować impulsy do działania. Wspierać, tam gdzie zachodzi taka potrzeba. Niewątpliwie jesteśmy zainteresowani tym, aby były realizowane tylko takie rozwiązania, które zapewniają stabilność PKS-ów oraz perspektywę wzrostu, w tym, aby – w miarę potrzeb i możliwości – modernizowały one swój tabor.

Dziękujemy za rozmowę.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu