W Polsce będzie co najmniej 1300 publicznych punktów ładowania e-aut

Unimot opublikował wstępne wyniki za 2019 r.
2 marca 2020
Energa OZE decyduje się na pływającą fotowoltaikę
3 marca 2020

Na mapie e-ładowarek prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego jest 620 aktywnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Infrastruktura ogólnodostępnych ładowarek w Polsce jest potencjalnie ponad dwukrotnie większa, bo operatorzy zgłosili do UDT ponad 1 300 takich punktów. Jak dotąd w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 4 662 elektrycznych samochodów osobowych.

Zasady odpowiedzialności operatorów stacji ładowania w zakresie Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) określa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 79, podmioty eksploatujące w dniu wejścia jej w życie ogólnodostępne stacje ładowania, a także firmy, które rozpoczęły eksploatację albo budowę takich urządzeń, są zobowiązane do przekazywania informacji do EIPA w ciągu miesiąca od dnia przeprowadzenia badania technicznego zezwalającego na ich dalszą eksploatację. Natomiast, operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania, których nie dotyczą przepisy przejściowe, są zobowiązani do dokonania zgłoszenia ich do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług ładowania e-aut.

Operatorzy samodzielnie zgłaszają swoje stacje ładowania do bazy EIPA za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.eipa.udt.gov.pl. I robią to często przed badanami odbiorczymi realizowanymi przez UDT. Z danych przekazanych Cleanerenergy.pl przez UDT wynika, że na koniec 2019 r. w EIPA było zarejestrowanych 21 podmiotów, które zgłosiły do bazy ładowarki posiadające łącznie 1 304 punktów ładowania.

W poniedziałek na mapie EIPA (https://eipa.udt.gov.pl/) znajdował się 620 punktów ładowania. Ich liczba stale rośnie. Tydzień wcześniej było ich 604. Różnica pomiędzy zestawieniem UDT wynosi jednak blisko 700 punktów. Urząd Dozoru Technicznego twierdzi, że dlatego, że licznik pokazuje tylko aktywne punkty ładowania. Zestawienie udostępnione nam przez UDT obejmuje wszystkie ogólnodostępne ładowarki do e-aut wprowadzone do bazy EIPA również takie, które nie są jeszcze dostępne dla użytkowników i dlatego nie są uwidocznione na mapie. Potencjał infrastruktury do obsługi samochodów elektrycznych w Polsce jest więc ponad dwukrotnie większy, niż liczba dostępnych obecnie publicznych e-ładowarek. Przypomnijmy, że z danych CEPiK, prezentowanych przez cleanerenergy.pl wynika, że łączna liczba elektrycznych samochodów osobowych, zarejestrowanych w Polsce po raz pierwszy, wyniosła do końca ubiegłego roku 4 327. Z kolei w styczniu br. zarejestrowano 335 aut.

Zdecydowaliśmy się na publikację rankingu, ze świadomością, że projekt EIPA jest ciągle rozwijany i udoskonalany. W zestawieniu tabelarycznym, które otrzymaliśmy od UDT brakuje np. Grupy Lotos (Lotos Paliwa Sp. z o.o.), która ma 12 stacji ładowania działających od dwóch lat na jej stacjach paliw na tzw. Niebieskim Szlaku łączącym wzdłuż A2 i A1 Warszawę z Trójmiastem. Każda ze stacji ładowania jest wyposażona w 4 złącza, co dawałoby ich łącznie 48, a Grupie Lotos 10. miejsce wśród największych operatorów ładowarek w Polsce. Żeby było ciekawiej stacje Grupy Lotos są uwidocznione na mapie EIPA.

Analiza poszczególnych lokalizacji stacji na mapie wykazała, że w podsumowaniu UDT nie ma także punktów należących grupy energetycznej Enea S.A., Ecotap/EV Group, krakowskiej Smart City Polska Sp. z o.o., katowickiej GreenGo Sp. z o.o., kieleckiej Playada Sp. z o.o., grudziądzkiej City Parking Group S.A., operatora parkingów w kilkudziesięciu miastach w Polsce (ma kilka stacji ładowania w Warszawie), Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, Impwar Sp. z o.o., Wenar Sp. z o.o., Magar Sp. z o.o. Na mapie jest więcej lokalizacji e-ładowarek należących do PKP S.A. Liczymy, że uda się to wyjaśnić przy kolejnych edycjach raportu. Takie miesięczne zestawienia, w oparciu o dane UDT, chcemy publikować już wkrótce, pokazując na początek dane na koniec lutego 2020 r. Chcemy bowiem pokazać systematycznie rozwój infrastruktury w Polsce.

Na koniec 2019 r., według UDT, największą siecią, obejmującą 347 punktów dysponowała na mająca siedzibę w Gdańsku GreenWay Polska Sp. z o.o., niezależny operator działający w Europie Środkowo-Wschodniej (firma podaje, że ma 593 punktów). Drugie miejsce przypadło holenderskiej firmie Last Mile Solutions (za ekspansję w Europie Wschodniej odpowiada słowacka spółka Innovation Center s.r.o.), która zgłosiła do UDT 191 punktów ładowania. Na razie jednak żaden z nich nie jest uwidoczniony na mapie. Na podium znalazła się również poznańska EV PLUS Sp. z o.o., niezależny operator sieci ładowarek, i dystrybutor urządzeń fińskiego koncernu Ensto. Firma zadeklarowała, że ma 165 punktów ładowania w Polsce.

Do 10 największych operatorów należało łącznie 1 222 punktów, co stanowiło 93,7% rynku. Spośród tych liderów 812 punktów (czyli 62,3% wszystkich) zgłosili do EIPA niezależni operatorzy. Poza ścisłą czołówką są to dwie krakowskie firmy: GO+ EAuto Sp. z o.o. i Elocity Sp. z o.o. 410 punktów (czyli 33,6%) wszystkich zgłosiły koncerny paliwowe i firmy energetyczne, głównie kontrolowane przez Skarb Państwa. Podmioty te, znacznie silniejsze kapitałowo mają na 2020 r. bardzo ambitne plany rozbudowy swoich sieci e-ładowarek, więc proporcje będą się zmieniać, jak i miejsca poszczególnych podmiotów w rankingu.

Spośród koncernów paliwowych najwięcej punktów ładowania, bo 126 oferował PKN Orlen, lider tej branży w Polsce. Kolejne miejsce najwyraźniej – choć nie ma jej w statystykach UDT – przypadało Grupie Lotos. Na mapie UDT można znaleźć stacje paliwowe, gdzie są punkty ładowania, a działające pod brandem BP (5 lokalizacji: Świnoujście, Gorzów Wielkopolski, Przyłęk, Wysokogotowo, Sucha Górna) oraz Shell (2 lokalizacje: Kąty wrocławskie i Trzebiel). Tyle tylko, że z opisów lokalizacji wynika, że nie są ładowarki należące do tych zagranicznych  koncernów, a do GreenWay Polska.

Liderem wśród firm energetycznych PGE Nowa Energia (82 punktów), wyspecjalizowana spółka-córka PGE Polskiej Grupy Energetycznej, lidera tej branży w Polsce, która ma stacje ładowania w całej Polsce. Drugie miejsce, z 79 punktami ładowania przypadło Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. (na mapie jako operator występują zamiennie Tauron/TAURON Dystrybucja Serwis S.A.), należąca do katowickiego TAURON Polska Energia, która skupiła się na rozwoju infrastruktury na terenie metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej (konurbacja śląska). Trzecie miejsce z 62 punktami ładowania przypadło Innogy Polska S.A., której działalność koncentruje się w aglomeracji warszawskiej. O jeden punkt mniej – 61 – zgłosiła Energa Obrót S.A., spółka córka gdańskiej Energa S.A. Poznańska Enea S.A., której nie ma zestawieniu, według mapy miała 2 publiczne stacje ładowania, w Poznaniu i Szczecinie.   

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu