Raport Carbon Tracker wskazuje na korzyści z OZE

URE zawiesza przyjmowanie interesantów
11 marca 2020
Spadł import gazu z Rosji. PGNiG publikuje wyniki za zeszły rok
12 marca 2020

Wytwarzanie energii elektrycznej z nowych źródeł odnawialnych jest tańsze niż z nowych elektrowni węglowych na wszystkich głównych rynkach, w tym w Polsce, wynika z raportu Carbon Tracker pt. „Jak zmarnować ponad pół biliona dolarów: wpływ taniejących oze na inwestycje węglowe”. Zdaniem jego autorów, inwestujący w węgiel ryzykują stratami ponad 600 mld USD w skali światowej.

„Odnawialne źródła energii wygrywają konkurencję cenową na całym świecie. Proponowane inwestycje w węgiel mogą stać się uwięzionymi aktywami, które mogą utrwalić zależność od węgla na dziesięciolecia. Rynek napędza zmiany w stronę energii niskoemisyjnej, ale rządy nie słuchają. Z ekonomicznego punktu widzenia najwłaściwsze będzie, aby rządy natychmiast anulowały nowe projekty węglowe i stopniowo zamykały istniejące elektrownie” – powiedział, cytowany w komunikacie, Matt Gray z Carbon Trackera, współautor raportu.

Raport stwierdza również, że ponad 60 proc. światowych elektrowni węglowych wytwarza energię elektryczną po wyższych kosztach, niż byłoby to możliwe dzięki budowie nowych źródeł odnawialnych. Najpóźniej do 2030 r. budowa nowych elektrowni wiatrowych lub słonecznych będzie tańsza niż dalsza eksploatacja węgla na wszystkich rynkach.

Ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C będzie wymagało zmniejszenia globalnego zużycia węgla do produkcji energii elektrycznej o 80 proc. do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2030. Do roku 2040 r. na świecie należy zamykać jedną elektrownię węglową dziennie.

„Tymczasem na całym świecie planuje się lub już się buduje 499 GW nowych mocy węglowych. Łącznie będą one kosztować 638 mld USD. Carbon Tracker ostrzega, że rządy i inwestorzy mogą nigdy nie odzyskać zainwestowanych pieniędzy, ponieważ elektrownie węglowe zazwyczaj potrzebują od 15 do 20 lat działania, aby pokryć koszty budowy” – czytamy dalej.

Autorzy raportu podkreślili, że malejące koszty energii wiatrowej i słonecznej oraz inwestycje niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczenia powietrza oznaczają, że węgiel nie jest już najtańszą formą energii na żadnym z głównych rynków.

W Unii Europejskiej węgiel jest bliski stania się całkowicie zbędnym w wyniku wysokich cen uprawnień do emisji CO2 i wieloletnich inwestycji w energię odnawialną, wskazano także.

Autorzy raportu przewidują, że siły rynkowe doprowadzą do wyparcia energii węglowej z rynków zderegulowanych, na których rozwijający się sektor energii odnawialnej wykorzystuje rosnącą lukę cenową. Zauważają jednak, że kilka rządów na całym świecie nadal zachęca do rozbudowy mocy węglowych, udziela im gwarancji, utrzymując regulacje preferencyjnie traktujące to źródło energii. Na niektórych rynkach regulowanych i częściowo regulowanych pozwalają one również na przenoszenie wysokich kosztów węgla na konsumentów poprzez rachunki lub wykorzystują pieniądze podatników do subsydiowania producentów, aby mogli sprzedawać energię za kwotę niższą od kosztów jej wytworzenia.

Wezwano rządy do deregulacji, tak aby odnawialne źródła energii mogły konkurować z węglem na równych zasadach, rezygnacji z nowych projektów i stopniowego wycofywania istniejących już mocy węglowych oraz wprowadzenia regulacji, które pozwolą odnawialnym źródłom energii na osiągnięcie maksymalnego udziału w ich systemach energetycznych.

„Wnioski z raportu dla Polski nie są zaskoczeniem. Przewaga kosztowa OZE nad elektrowniami węglowymi na polskim rynku jest już powszechnie znanym faktem, który w ostatnim czasie zaczyna się wreszcie przekładać na konkretne decyzje, tak jak w sprawie budowy nowego bloku w Ostrołęce. Bardzo istotne są również prognozy dla reszty świata: w najbliższych latach czeka nas nieodwracalny spadek znaczenia węgla w skali globalnej, który z czasem będzie tylko przyspieszał. To oznacza wzrost presji konkurencyjnej na polskie górnictwo – niższe ceny węgla przełożą się na szybsze kurczenie się branży w nadchodzącej dekadzie. Potrzebujemy więc planu restrukturyzacji górnictwa nie tylko na czas obecnego kryzysu, ale też na kolejne kilkanaście lat szybkiego zmierzchu krajowego wydobycia węgla” – skomentował raport Aleksander Śniegocki, kierownik Programu Energia, Klimat i Środowisko w WISE Europa.

Carbon Tracker porównał uśredniony koszt lądowej energetyki wiatrowej i dużej energetyki słonecznej z uśrednionym kosztem węgla i długoterminowym kosztem krańcowym węgla. Autorzy ocenili koszt eksploatacji każdej elektrowni węglowej, biorąc pod uwagę paliwo, konserwację oraz istniejące lub przewidywane przez obowiązującą już legislację koszty uprawnień do emisji i zanieczyszczenia powietrza. Wykorzystano dane dotyczące cen paliw z Bloomberga oraz koszty kapitałowe węgla z Międzynarodowej Agencji Energii i źródeł własnych. Koszty kapitałowe związane z energią wiatrową i słoneczną oraz prognozy dotyczące rozmieszczenia elektrowni pochodziły z Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej. Opatentowany przez Carbon Tracker Global Coal Power Economics Model (GPEM) śledzi 95 proc. elektrowni węglowych, które działają, są w budowie lub są planowane i są aktualizowane co kwartał.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu