Liczba punktów ładowania e-aut szybko rośnie

ElectroMobility Poland pracuje nad konkurencyjnym e-autem
18 marca 2020
Spółka Unimotu będzie handlować energią na rynku skandynawskim
18 marca 2020

1 530 punktów ładowania zgłosili na koniec lutego br. operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych do Urzędu Dozoru Technicznego. To 17%, tj. o 223 więcej niż na koniec ub.r. Na razie większość z nich to urządzenia gotowe do użycia. Na mapie aktywnych e-ładowarek prowadzonej przez UDT jest bowiem tylko 680 punktów ładowania.

Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych podmioty eksploatujące ogólnodostępne stacje ładowania do 11 stycznia 2018 r. (tj. do dnia wejścia jej w życie), a także firmy, które rozpoczęły eksploatację albo budowę takich urządzeń, zostały zobowiązane do przekazywania informacji do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) w ciągu miesiąca od dnia przeprowadzenia badania technicznego zezwalającego na ich dalszą eksploatację. Z kolei operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania, których nie dotyczą przepisy przejściowe, są zobowiązani do dokonania zgłoszenia ich do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług ładowania e-aut.

Operatorzy samodzielnie zgłaszają swoje stacje ładowania do bazy EIPA za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.eipa.udt.gov.pl. I robią to często przed badanami odbiorczymi realizowanymi przez UDT. Dlatego zestawienie na koniec lutego 2020 r. obejmuje wszystkie ogólnodostępne punkty ładowania wprowadzone do bazy EIPA, również takie, które nie są jeszcze dostępne dla użytkowników i dlatego nie są uwidocznione na mapie. W środę na mapie EIPA (https://eipa.udt.gov.pl/) było 678 czynnych punktów. Ich liczba stale rośnie, ale wolniej niż zgłoszeń. Skutek? Różnica pomiędzy zestawieniem UDT a mapą EIPA powiększyła się o 200, i wynosi 850 punktów.

Na koniec lutego 2020 r., według UDT, największą siecią, obejmującą 363 punktów o 16 tj. o 4,6% większą niż na koniec 2019 r. dysponował niezależny operator GreenWay Polska Sp. z o.o., działający również na Słowacji. W Polsce firma ma ładowarki przy centrach handlowych, hotelach, restauracjach, kompleksach biurowych. Choć w tym roku tempo rozwoju jej sieci jest niższe niż średnia rynkowa, to z taką liczba punktów ładowania jej pozycja lidera długo nie będzie zagrożona.

Drugie miejsce utrzymała holenderska firma Last Mile Solutions, która zgłosiła do UDT 193 punktów ładowania, o 2 tj. o 1% więcej niż na początku roku. Firma nie buduje swojej sieci, a oferuje swoim partnerom kompletny system ładowania pojazdów elektrycznych, obejmujący ładowarki i oprogramowanie do zarządzania systemem oraz rozliczanie operacji ładowania. W Polsce za rozwój odpowiada zabrzańska firma kmt Katarzyna Ciarkowska (Ecotap Poland). Na mapie EIPA uwidocznionych jest ok. 20 stacji, gdzie jako operator zgłoszony jest Ecotap, posiadających łącznie 43 punkty ładowania (w tym w tak prestiżowym miejscu, jak Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie).

Na podium znalazła się również poznańska EV PLUS Sp. z o.o., niezależny operator sieci ładowarek, i dystrybutor urządzeń fińskiego koncernu Ensto. Na koniec lutego firma zadeklarowała, że ma 181 punktów ładowania w Polsce, o 16 tj. 9,7% więcej niż na koniec 2019 r.

Do 10 największych operatorów należało łącznie 1 379 punktów, co stanowiło 90,3% rynku. W gronie liderów jest pięciu operatorów niezależnych i pięć firm spoza stricte branży e-mobility: koncernów energetycznych i paliwowych. Na razie niezależni operatorzy są górą, bo tylko ci z pierwszej 10. zgłosili do EIPA 922 punktów. A trzeba pamiętać, że poza ścisłą czołówką, do której UDT zaliczył po raz pierwszy krakowską spółkę Smart City Polska, do tego grona należą dwie kolejne firmy ze stolicy Małopolski: GO+ EAuto Sp. z o.o. i Elocity Sp. z o.o. oraz wrocławska Power EV Sp. z o.o.  i łabiszyńska Rawicom Sp. z o.o. Sp. k.

Koncerny energetyczne i paliwowe, głównie kontrolowane przez Skarb Państwa zgłosiły na koniec lutego 457 punktów. Podmioty te, znacznie silniejsze kapitałowo mają na 2020 r. bardzo ambitne plany rozbudowy swoich sieci e-ładowarek, więc proporcje będą się zmieniać, jak i miejsca poszczególnych podmiotów w rankingu.

Spośród koncernów paliwowych działających w Polsce nadal najwięcej punktów ładowania, bo 118 oferował PKN Orlen, lider tej branży w Polsce. Co ciekawe ich liczba, według informacji posiadanych przez UDT, zmniejszyła się w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2020 r. o 8 punktów. W zestawieniu, które otrzymaliśmy z UDT pojawiła się spółka LOTOS Paliwa Sp. z o.o., choć do końca lutego nie zgłosiła żadnej stacji, ani punktu ładowania. Tymczasem Grupa LOTOS (LOTOS Paliwa Sp. z o.o.) ma 12 stacji ładowania, uwidocznionych na mapie EIPA i zlokalizowanych wzdłuż tzw. Niebieskim Szlaku łączącego Warszawę z Trójmiastem. Każda ze stacji ładowania jest wyposażona w 4 złącza, co dawałoby ich łącznie 48, a dodatkowo na mapie jest wskazana także stacja z 4 punktami w Warszawie przy Radzymińskiej 160 (część szlaku Via Baltica). Dawałoby Grupie Lotos pozycję wicelidera wśród koncernów paliwowych montujących e-ładowarki na swoich stacjach w Polsce. Na mapie UDT można znaleźć 5 stacji paliwowych BP, gdzie znajduje się łącznie 11 punktów ładowania e-aut. Są również 2 e-ładowarki posiadające po 2 punkty w lokalizacjach należących do Shell. Tyle tylko, że z opisów lokalizacji wynika, że nie są ładowarki należące do tych dwóch zagranicznych  koncernów, a do GreenWay Polska. Podobnie jest zresztą ze stacjami z brandem Lotos w Koninie i Rogowie Opolskim (łącznie 5 punktów). Najwyraźniej to stacje partnerskie tych koncernów, których właściciele-franczyzobiorcy podjęli współpracę z GreenWay Polska.

Stacje ładowania e-aut posiadają, i planują ich uruchomienie niemal wszystkie duże firmy energetyczne w Polsce. Na koniec lutego 2020 r. liderem w tym segmencie, pod względem zgłoszonych punktów ładowania jest Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o. (na mapie jako operator występują zamiennie Tauron/TAURON Dystrybucja Serwis S.A.), która zadeklarowała, że ma ich 116. Grupa Tauron rozwija infrastrukturę dla e-aut głównie na terenie metropolii górnośląsko-zagłębiowskiej. Drugie miejsce w tej grupie, po spadku z pozycji lidera, głównie z powodu symbolicznego przyrostu liczby stacji, przypadło PGE Nowa Energia (84 punktów). To wyspecjalizowana spółka-córka PGE Polskiej Grupy Energetycznej, lidera branży energetycznej w Polsce, która zgłosiła 84 punkty ładowania w całej Polsce. Na trzecie miejsce awansowała Energa Obrót S.A., spółka córka gdańskiej Energa S.A., kosztem Innogy Polska S.A., której stan posiadania – 62 punktów ładowania nie zmienił się od dwóch miesięcy. W rankingu, z 10 punktami ładowania pojawiła się poznańska Enea S.A. Nie było jej we wcześniejszym zestawieniu przesłanym nam przez UDT, choć według mapy EIPA miała 2 publiczne stacje ładowania, w Poznaniu i Szczecinie, posiadające po 2 punkty.

Źródło: UDT, obliczenia własne

Najwięksi operatorzy punktów ładowania e-aut w Polsce*


Źródło: UDT, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu