Ładowarki Kauflandu: znamy lokalizacje

Branża okołogórnicza zwróciła się o powołanie zespołu kryzysowego
7 maja 2020
Kolejny rekord przyłączonych mikroinstalacji. Tym razem PGE
7 maja 2020

Niemiecka sieć handlowa Kaufland planuje w ciągu roku uruchomić 15 nowych stacji do ładowania e-aut przy swoich hipermarketach w Polsce. Pierwsze zostaną udostępnione w Poznaniu i Zielonej Górze. W sumie, na koniec marca 2021 r. będzie ich co najmniej 17, w tym 9 z nich będzie działać pod brandem Kaufland.

Niemiecka sieć handlowa, dysponująca obecnie w Polsce 220 marketami planuje otwarcie stacji ładowania aut elektrycznych pod swoim brandem Kaufland przy sklepach, w:

  • Poznaniu, Al. Solidarności 42,
  • Zielonej Górze, ul. Lwowska 2,
  • Szczecinie, ul. Struga 29,
  • Wrocławiu, ul. Legnicka 62
  • Gdyni, ul. Morska 82.

W dwóch pierwszych miastach są to jedyne placówki Kauflandu. I co ważniejsze, ładowarka przy poznańskim sklepie, według naszych informacji, przeszła 29 kwietnia pozytywnie badanie Urzędu Dozoru Technicznego. Z kolei stacja ładowania w Zielonej Górze ma być badana tuż po majówce. Niewykluczone więc, że już wkrótce klienci Kauflandu z Poznania i Zielonej Góry, którzy mają samochody elektryczne, będą mogli je podładować w trakcie zakupów w tych sklepach.

Mieszkańcy trzech pozostałych miast, i właściciele e-aut będą musieli jeszcze poczekać. I wybrać się do konkretnej placówki. W Szczecinie Kaufland ma dwa markety (drugi przy ul. Ofiar Oświęcimia 14B), tak jak w Gdyni (ul. Unruga 5). We Wrocławiu ma jeszcze 3 inne sklepy (ul. Sieradzka 7, ul. Bardzka 1A, ul. Długosza 74). Informacje o lokalizacjach własnych stacji są istotne, bo prawdopodobnie będzie można w nich ładować samochody bezpłatnie, co zapowiadano już w lipcu 2018 r., przy okazji otwarcia pierwszej ładowarki przy markecie w Suwałkach (z płatną usługą ładowania, obsługiwanej przez GreenWay Polska). Firma nie chce teraz tego potwierdzić, i deklaruje, że o sposobie działania stacji ładowania aut elektrycznych Kauflandu będzie informować, przy okazji oddawania ich do użytku.

Kolejnych 6 stacji powstających we współpracy Kaufland z GreenWay będzie do dyspozycji klientów przy marketach w:

  • Rzeszowie, al. Gen. Okulickiego 14,
  • Wrocławiu, ul. Sieradzka 7,
  • Elblągu, ul. Teatralna 5,
  • Warszawie, ul. Batalionów Chłopskich 73
  • Łodzi: ul. Puszkina 50, i ul. Kilińskiego 296

Nie wiadomo jednak, kiedy zostaną uruchomione, bo GreenWay Polska wstrzymał odbiory tych urządzeń przez UDT ze względu na epidemię COVID-19.  Jeśli je wznowi, liczba stacji obsługiwanych przez GreenWay Polska, a zlokalizowanych na parkingach Kauflandu wzrośnie do 8.

Obecnie klienci odwiedzający placówki Kaufland mogą korzystać ze stacji ładowania zlokalizowanych przy dwóch sklepach, w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 68B (na zdjęciu), oraz w Nowej Soli, przy ul. Chałubińskiego 2. Klienci tych dwóch sklepów Kauflandu, jak pozostali użytkownicy e-aut muszą jednak płacić za ładowanie baterii, według taryf operatora. Prawdopodobnie takie same reguły będą obowiązywać w nowych lokalizacjach.

Do końca marca 2021 r., czyli do końca swojego roku obrotowego, Kaufland planuje udostępnić swoim klientom 4 dodatkowe własne stacje ładowania, z których dwie – w Płocku (ul. Gałczyńskiego 11) oraz Tychach (ul. ks Tischera 1) – są obecnie w budowie. Oznacza to, że za rok Kaufland będzie dysponować co najmniej 17 ładowarkami, z czego 9 będzie działać pod jej brandem, a 8 będzie w sieci GreenWay Polska.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu