E-ładowarek przybywa, mimo epidemii COVID-19

Sasin: rekompensaty za prąd powinny być wypłacone
11 maja 2020
Mój Prąd 2: rekordowy pierwszy tydzień maja
11 maja 2020

1 682 punkty ładowania samochodów elektrycznych zgłosili na koniec kwietnia 2020 r. operatorzy ogólnodostępnych e-ładowarek do Urzędu Dozoru Technicznego. To oznacza wzrost o 118 punktów, tj. o 7,6% w ciągu ostatniego miesiąca, i to mimo schłodzenia gospodarki z powodu epidemii chińskiego wirusa COVID-19.

Urząd Dozoru Technicznego gromadzi informacje o ogólnodostępnych ładowarkach samochodów elektrycznych oraz stacjach ładowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym (CNG) od ponad dwóch lat, na mocy ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (weszła w życie 11 stycznia 2018 r.). Infrastruktura na potrzeby e-mobilności powstawała już wcześniej. Dlatego wszystkich operatorów już wcześniej eksploatujących takie urządzenia lub którzy rozpoczęli ich budowę zobowiązano do przekazywania informacji do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA) w ciągu miesiąca od przeprowadzenia badania technicznego zezwalającego na ich dalszą eksploatację. Z kolei firmy, których nie dotyczą te przepisy przejściowe zobowiązano do zgłaszania do rejestru najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usług.

W zestawieniu przygotowanym dla Cleanerenergy.pl przez UDT na koniec kwietnia br. znajdowało się 1 744 punktów ładowania, z czego 1 682 dla samochodów elektrycznych, a 62 dla pojazdów napędzanych CNG. W porównaniu z końcem marca br. przybyło 118 ogólnodostępnych punktów (wzrost o 7,6%). Po słabszym marcu, rozwój infrastruktury paliw alternatywnych wrócił do swojego starego tempa, i to mimo schłodzenia gospodarki z powodu epidemii wirusa COID-19. Dotyczy to tylko segmentu e-ładowarek. Operatorzy stacji CNG konsekwentnie od początku roku, a więc także w kwietniu nie zgłaszali w żadnych nowych lokalizacji..

W kwietniu 2020 r. najwięcej, bo 42 nowych punktów ładowania zgłosiła holenderska sieć Last Mile Solutions (Ecotap Poland), reprezentowana w Polsce przez zabrzańską firmę KMT Katarzyna Ciarkowska. Drugie miejsce, pod tym względem przypadło grupie Rawicom z Łabiszyna w woj. kujawsko-pomorskim,  wyłącznego dystrybutora  francuskiej firmy DBT – CE, wiodącego europejskiego  producenta stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W I kwartale 2020 r. Rawicom wystartował z nową usługą ładowania samochodów elektrycznych – Revnet. W kwietniu dwie spółki Rawicom zgłosiły łącznie 21 punktów. Kolejną trzecią pozycję zajęły Polskie Koleje Państwowe, które zgłosiły do rejestru 17 punktów (prawdopodobnie to działające już wcześniej urządzenia).

Na koniec kwietnia 2020 r., według UDT liderem rynku był niezależny operator GreenWay Polska Sp. z o.o., działający również na Słowacji. Jego sieć ładowarek do samochodów elektrycznych liczy obecnie 387 punktów ładowania, tak jak miesiąc wcześniej. GreenWay to jedna z dwóch firm, które wstrzymała rozbudowę infrastruktury w związku z epidemią chińskiego wirusa COVID-19. Operator, który ma ładowarki przy centrach handlowych, hotelach, restauracjach, kompleksach biurowych w całej Polsce, został dotknięty przez ograniczenia w poruszaniu się i czeka z inwestycjami na rozwój sytuacji. Jeszcze w marcu jego sieć powiększyła się o 24 punktów, a od początku roku o 40 punktów.

Na drugie miejsce powróciła, dzięki odbiciu w kwietniu sieć Last Mile Solutions, która zgłosiła do EIPA łącznie 224 punkty ładowania.

Trzecie miejsce zajmuje poznańska EV PLUS Sp. z o.o., niezależny operator sieci ładowarek, i dystrybutor urządzeń fińskiego koncernu Ensto oraz szwedzkiego producenta Garo. Na koniec kwietnia br. firma zadeklarowała, że ma 197 punkty ładowania w Polsce, o 14 (tj. o 7,6%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Ci trzej niezależni operatorzy mają obecnie 48,04% rynku infrastruktury dla e-mobility w Polsce.

Do 10 największych operatorów ogólnodostępnych e-ładowarek należało łącznie 1480 punktów, co stanowiło 88% rynku. Wskaźnik koncentracji, dzięki działaniom Rawicomu (i PKP) spadł o 1,9 pkt. proc. z 89,9%, ale wciąż jest wysoki. W tym gronie jest pięciu operatorów niezależnych, którzy wykazują łącznie 993 punktów, czyli 59,03% wszystkich zgłoszonych do EIPA. Pozostałe pięć podmiotów jest spoza branży e-mobility. Są to głównie firmy energetyczne oraz paliwowe, głównie kontrolowane przez Skarb Państwa (z wyjątkiem niemieckiej innogy Polska S.A.). Zgłosiły do EIPA na koniec kwietnia br. 487 punktów, o 20 więcej niż miesiąc wcześniej.

Spośród koncernów paliwowych działających w Polsce najwięcej punktów ładowania, bo 118 oferował PKN ORLEN S.A., lider tej branży w Polsce. Według UDT, w porównaniu marcem ich liczba się nie zmieniła. PKN ORLEN S.A. zajmuje szóstą pozycję w zestawieniu ogólnym.

W budowę sieci stacje ładowania e-aut inwestują niemal wszystkie duże firmy energetyczne w Polsce. Na koniec kwietnia 2020 r. liderem w tym segmencie z 120 punktami ładowania była firma TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (według zestawienia UDT Magenta Grupa TAURON Sp. z o.o.). Grupa Tauron rozwija infrastrukturę głównie na terenie konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, dzięki czemu Katowice, jako jedyne duże miasto ma wystarczającą liczbę ogólnodostępnych e-ładowarek. W porównaniu z końcem marca jej sieć zwiększyła się o 4 punkty, tj. o 3,4%. To pozwoliło TAURON Dystrybucja Serwis S.A.  wyprzedzić GO+ EAuto sp. z o.o., niezależnego operatora z Krakowa i zapewniło jej czwartą pozycję w ogólnym zestawieniu.

Drugie miejsce w tym segmencie przypadło PGE Nowa Energia Sp. z o.o., spółce-córce PGE Polskiej Grupy Energetycznej, lidera branży energetycznej w Polsce, która zgłosiła w kwietniu 10 punktów ładowania, najwięcej spośród firm energetycznych. I ma ich obecnie 102.

Na trzeciej pozycji z 86 punktami ładowania znajduje się Energa Obrót S.A., spółka córka gdańskiej Energa S.A. (jej kontrolny pakiet przejął niedawno PKN Orlen), która dzięki zgłoszeniu 6 nowych punktów zwiększyła do 23 punktów dystans od innogy Polska S.A. Niemiecka firma ma Warszawie największą w Polsce firmą wynajmującą samochody elektryczne innogy Go!, której flota składa się z ponad 500 samochodów (głównie BMW i3/ BMW i3s, ale też Jaguary I-pace). Użytkownicy tych aut mogą je ładować za darmo punktach ładowania innogy Polska S.A., mimo to nie jej stan posiadania nie zmienił się od trzech miesięcy, i nadal ma 62 punktów ładowania. W zestawieniu UDT, na 17. miejscu jest też poznańska Enea S.A. z 10 punktami ładowania (jej stan posiadania nie zmienił się).

Liderem segmentu CNG jest firma PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., która ma 59 punktów tankowania na 17 stacjach. W porównaniu z końcem marca stan posiadania nie zmienił się. Tak jak jej znacznie mniejszego konkurenta – CNGvitall Polska Sp. z o.o., który ma tylko jedną stację z trzema dystrybutorami.

Operatorzy zgłaszają swoje bazy/stacje/punkty ładowania do bazy EIPA za pomocą formularza internetowego dostępnego na stronie www.eipa.udt.gov.pl, często przed badanami odbiorczymi. Zestawienie na koniec kwietnia 2020 r. obejmuje wszystkie ogólnodostępne punkty ładowania wprowadzone do bazy, również takie, które nie są jeszcze dostępne dla klientów i dlatego nie ma ich na mapie. 11 maja na mapie EIPA (https://eipa.udt.gov.pl/) były uwidocznione 747 czynne punkty ładowania. Od ostatniego naszego raportu przybyło ich 43, co jest zbliżone do liczby odbiorów stacji i punktów, dokonanych w kwietniu przez inspektorów UDT (41). W porównaniu z zestawieniem na mapie jest ich jednak o 997 mniej punktów. Oznaczałoby to, że ponad połowa, bo 59,3% infrastruktury czeka na udostępnienie.

Źródło:NFOŚiGW, obliczenia własne

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Najwięksi operatorzy punktów ładowania e-aut w Polsce*

*według zgłoszonych do EIPA punktów ładowania, stan na 30.04.2020
**punkty ładowania na stacjach franczyzowych, należące jednak do GreenWay Polska
Źródło: UDT, obliczenia własne

 

Adam Hłond, członek zarządu Rawicom Sp. z o.o.

r

Naszym fundamentalnym celem jest codzienne wsparcie kierowców, którzy poruszają się głównie po mieście. To dla nich jest realizowana nasza usługa w ramach ogólnopolskiej sieci ładowania samochodów elektrycznych – Revnet. Oczywiście, w miarę możliwości dobieramy lokalizacje komfortowe również dla kierowców, którzy na ładowanie będą chcieli zjechać z trasy.

Nasze stacje ładowania zlokalizowane są na terenie całego kraju, w większości wyposażone są w standard Type 2 o mocy 22 kW. Na ten moment mamy 29 takich urządzeń w 20 lokalizacjach. Natomiast szybkich stacji ładowania o mocy 50 kW dostępnych jest na ten moment 7Oczywiście na tym nie poprzestajemy, mamy ambitne plany i jeszcze w tym roku mapa naszych stacji ładowania zagęści się o co najmniej 90 urządzeń. Oczywiście ilość stacji w dużej mierze zależy od zapotrzebowania rynku i chęci współpracy partnerów biznesowych, dla których posiadamy specjalną ofertę. W ramach współpracy z nami mogą uatrakcyjnić swoje obiekty bez ponoszenia kosztów inwestycyjnych. Na pewno obecna sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19 spowalnia nasze działania ale ich nie zatrzymuje. Mimo wszystko patrzymy z optymizmem w przyszłość.

przerwa

 

Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska 

r

„Firma GreenWay działa od 2014 roku z misją uczynienia samochodów elektrycznych realną i preferowaną opcją dla większości kierowców. Poprzez swoje działania i dążenie do wyznaczonego celu umożliwienia kierowcom swobodnego podróżowania samochodem elektrycznym, który jest zdrowszą i czystszą alternatywą dla pojazdów spalinowych, GreenWay może pochwalić się mianem największej sieci stacji ładowania w Polsce.

Łącznie, w naszej sieci znajdują się obecnie 304 stacje ładowania. Na terenie Polski liczba stacji wynosi 193, z czego 54 są stacjami partnerskimi. Stawiając na ciągły rozwój, mamy w planach zainstalowanie ok. 630 stacji ładowania w ciągu najbliższych lat, z czego połowę stanowić mają ładowarki szybkie (o mocy ponad 50 kW) i ultraszybkie (o mocy nawet do 350 kW).

W tym roku planowaliśmy uruchomienie łącznie ponad 130 stacji, w tym około 100 na terenie Polski. Sytuacja wywołana pandemią COVID-19 wpłynie znacząco na całą branżę motoryzacyjną i wymaga dostosowania naszych planów, gdyż prawdopodobny jest tymczasowy spadek popytu na nasze usługi oraz pewne spowolnienie rozwoju rynku. Aktualnie analizujemy sytuację, aby dostosować nasze planu do obecnej sytuacji.

Mimo wszystko, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zamierzamy uruchomić kilkanaście nowych stacji w następujących lokalizacjach: Flyspot Indoor Skydiving Warszawa, KFC Kowale, V-office Kraków, Atrium Biała Białystok, Auchan Hetmańska Białystok, Auchan Produkcyjna Białystok, Amic Rybnik, M1 Kraków, KFC Struga Radom, Auchan Płock, KFC Opolska Kraków, Renoma Wrocław, Orlen Balice, Moya Człuchów, Auchan Bielsko Biała, Auchan Sosnowiec.”

 

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu