BGK umożliwił firmom pozyskanie 5,5 mld zł kredytów

Tauron wymieni 120 tys. liczników do końca września
21 maja 2020
Elektryczne autobusy Solarisa pojadą do Rumunii
21 maja 2020

Prawie 9 tys. firm skorzystało z gwarancji de minimis z pakietu pomocowego BGK. Dzięki nim przedsiębiorcy uzyskali kredyty o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. Zmiana zasad w programie gwarancji de minimis to jedno z pierwszych rozwiązań wprowadzonych do tarczy antykryzysowej rządu.

Spośród programów pomocowych BGK największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się gwarancje de minimis. Dynamika wzrostu udzielonych gwarancji w czasie pandemii, w porównaniu do okresu z początku 2020 roku, wynosi 170 proc. Przedsiębiorcy dostrzegają skuteczność rozwiązania oferowanego przez BGK. Potwierdzają to dane z badania kondycji MŚP w czasie pandemii – aż 8,7 proc. badanych deklaruje, że skorzystało lub planuje skorzystać z gwarancji de minimis.

Podczas konferencji prasowej w firmie Monolit z Zambrowa, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że priorytetem działań rządu jest ochrona miejsc pracy.

Dowiedziałem się że firma, dzięki naszej tarczy, ma zamiar zatrudniać nowych pracowników, uruchamia nowe linie technologiczne, eksportuje do 15 krajów. Ten eksport trochę przygasł, ale firma szuka nowych klientów, nowych rynków zbytu, a do tego potrzebni są pracownicy. To jest pierwszy promyk nadziei, że wchodzimy z powrotem na ścieżkę rozwoju. To było możliwe dzięki tarczy antykryzysowej. Firma Monolit korzysta z trzech różnych produktów tarczy antykryzysowej: z gwarancji de minimis, ale także z Tarczy Finansowej, czyli z bezpośrednich dotacji państwa polskiego na ratowanie miejsc pracy” mówił Morawiecki

Już 19 marca, a zatem w pierwszych dniach pandemii, bank zwiększył poziom zabezpieczenia kredytu gwarancją z 60 proc. do 80 proc. kredytu. Dodatkowo BGK wydłużył okres gwarancji – z 27 do 39 miesięcy, a także zrezygnował z prowizji za pierwszy rok (wcześniej wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku). Maksymalna wartość gwarancji to 3,5 mln zł. Szybkie wprowadzenie zmian było możliwe dzięki ogromnej mobilizacji resortów finansów i rozwoju, państwowego banku rozwoju oraz banków kredytujących.

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie współpracuje z polskim rządem i włączył się we wsparcie gospodarki. Można powiedzieć, że nasze rozwiązania były dostępne dla przedsiębiorców, zanim tarcza antykryzysowa została formalnie przyjęta przez parlament – tym pierwszym lekarstwem na kryzys była właśnie zmiana w zasadach udzielania gwarancji de minimis. Pomocą objęliśmy wszystkie firmy i wszystkie branże. Łącznie w Banku Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy 10 programów pomocowych dla firm każdej wielkości, od wspomnianych gwarancji de minimis dla MŚP, do Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla największych firm” – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

O gwarancje de minimis na korzystniejszych warunkach najczęściej ubiegają się mikroprzedsiębiorstwa (ponad 5,8 tys. udzielonych gwarancji) i – małe firmy (ponad 2,1 tys. udzielonych gwarancji). Kredyt zabezpieczony gwarancją BGK dostało także ponad 700 średnich firm.

Firma Monolit jest producentem okien z Zambrowa na Podlasiu. Firma powstała w 2007 r. jako przedsiębiorstwo handlowe, a od 2014 r. zajmuje się produkcją stolarki okiennej i drzwiowej z PCV i aluminium. Dzisiaj zatrudnia 200 osób.

Polska jest liderem w eksporcie okien i drzwi w Europie.  W zeszłym roku sporo zainwestowaliśmy w rozwój firmy i w tym roku też mamy takie plany – chcemy rozszerzyć działalność, w szczególności eksportową i zwiększyć zatrudnienie o 10 proc. Skutki pandemii odczuliśmy najmocniej w kwietniu, jednak nie wstrzymaliśmy produkcji, w czym pomógł nam kredyt z gwarancją de minimis – mówi Michał Godlewski, założyciel firmy Monolit.

Z programu najczęściej korzystają branże transportowa i budowlana, a także firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym. Średnia wartość kredytu zabezpieczonego gwarancją to 566 tys. zł.  

Z programu de minimis mogą korzystać firmy z sektora MŚP. Z myślą o dużych i średnich firmach BGK uruchomił także Fundusz Gwarancji Płynnościowych, który umożliwia objęcie gwarancją kredytu obrotowego do 80 proc. wartości. Wartość kredytu nie może  przekroczyć 250 mln zł, a gwarancji udzielają banki komercyjne do końca roku.

BGK jest przygotowany do zabezpieczenia gwarancjami kredytów o wartości 120-130 mld zł.

Program gwarancji de minimis ruszył w 2013 roku. Od tego czasu skorzystało z niego już ponad 160 tysięcy firm. Gwarancje objęły kredyty na łączną kwotę 126 mld zł. Dzięki programowi powstało lub zostało utrzymanych ponad 200 tys. nowych miejsc pracy. Dziś to skuteczne wsparcie w przetrwaniu okresu finansowej niepewności.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu