Lidl Polska obserwuje rynek elektromobilności w Polsce

PBG sprzedaje Rafako
26 maja 2020
Wodór kluczem do dekarbonizacji Europy
26 maja 2020

Lidl Polska, druga co do wielkości sieć dyskontowa w Polsce, choć zwiększa liczbę placówek, wstrzymuje się z rozwojem infrastruktury stacji ładowania e-aut. Inaczej niż siostrzana spółka Kaufland Markety Polska, która chce mieć do końca marca 2021 r., co najmniej 17 stacji ładowania, w tym 9 własnych.

Od 2016 roku spółki Lidla, znanej niemieckiej sieci sklepów dyskontowych należącej do grupy Schwarz inwestują w Europie w technologię elektromobilności. Stacje szybkiego ładowania udostępniono klientom przy placówkach tej niemieckiej sieci m.in. we Francji, w Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, i w naszym regionie: na Słowacji i Węgrzech oraz w Polsce.

Pierwszą stację ładowania pojazdów Lidl sp. z o.o. sp. k., właściciel polskiej sieci dyskontów zamontował pod koniec 2016 roku, a kolejne w latach 2017-2019. Pierwszą z nich uruchomiono w czerwcu 2017 r. w Poznaniu, przy 600. sklepie Lidla w Polsce (ul. Wilkońskich 1), a trzy kolejne przy sklepach w Warszawie (ul. Modlińska 35 i Puławska 540) oraz w Centrum Dystrybucyjnym Lidl Polska w Gródkowie w woj. śląskim. Lidl zdecydował się na ich wprowadzenie w celu promowania ekologicznych źródeł dostarczania energii.

Obecnie polska sieć dyskontowa Lidla nadal posiada tylko cztery stacje, dostępne dla klientów indywidualnych:

  • Warszawa, ul. Modlińska 35
  • Warszawa, ul. Puławska 540
  • Poznań, ul. Wilkońskich 1
  • Poznań, ul. Naramowicka 142 (przeniesiona sprzed Centrum Dystrybucyjnego w Będzinie) 

Piąta stacja stoi przy największym Centrum Dystrybucyjnym Lidla w Polsce, otwartym w 2019 r. pod Mińskiem Mazowieckim (Kałuszyn, ul. Warszawska 1G)

Przy rozwoju infrastruktury e-mobility Lidl Polska współpracuje z firmą ABB – we wszystkich lokalizacjach zamontowano ten sam model stacji DC: Terra 53 CJG. Stacje ABB są przystosowane do obsługi wszystkich marek samochodów elektrycznych dostępnych na rynku, i zgodne z trzema międzynarodowymi standardami ładowania – prądem stałym, pojazdów produkcji japońskiej (CHAdeMO), a także pojazdów produkcji amerykańskiej i niemieckiej (CCS Combo 2) oraz ładowania prądem przemiennym (standard Typ 2). Ładowanie jest bezpłatne.

Dodatkowo Lidl Polska „uruchomił” jeszcze jedno urządzenie w Katowicach, zainstalowane we współpracy z firmą zewnętrzną. Chodzi o stację ładowania AC (22 kW) przy sklepie przy ul. Gliwickiej 20, należącą do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Tu ładowanie jest odpłatne.

W marcu br. spółka Lidl sp. z o.o. sp. k. z Jankowic zgłosiła się, jako operator punktów ładowania do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Podobnie jak siostrzana spółka: Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k z Wrocławia. Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska wyjaśnia, że firma zrobiła to przede wszystkim w związku z koniecznością wypełnienia swoich ustawowych obowiązków związanych z posiadaniem ogólnodostępnych stacji ładowania. Pytana o plany rozwoju infrastruktury odpowiada:

„W dalszym ciągu planujemy rozwijać się w zakresie infrastruktury e-mobility. Nieustannie obserwujemy rynek samochodów elektrycznych i szukamy optymalnego modelu działań” – mówi.

Na koniec kwietnia Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k, według UDT, zgłosiła już 2 swoje stacje (i bazy) oraz 2 punkty ładowania.

Lidl sp. z o.o. sp. k. należy do niemieckiej Schwarz Beteiligungs GmbH (jej częścią jest także Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k). W grudniu ub.r. Grupa Schwarz ogłosiła, że przy wszystkich ok. 4000 placówkach Kaufland i Lidl na jej rodzimym rynku zostaną uruchomione stacje ładowania, zasilane zieloną energią. Cztery miesiące później, obie jej polskie spółki-córki zgłosiły się do UDT.

Lidl Polska podaje, że ma obecnie ponad 700 sklepów. Od zamontowania pierwszej ładowarki przy 600. sklepie sieci w Poznaniu minęły 3 lata, w ciągu, których przybyło ponad 100 nowych placówek, i zamontowano tylko 3 ładowarki. Jeśli polska spółka-córka miałaby pójść w ślady niemieckiej spółki-matki, to rozwój infrastruktury na rzecz elektromobilności musiałby nie tylko ruszyć z miejsca, ale bardzo wyraźnie przyspieszyć. Dla porównania Kaufland Polska Markety posiadająca u nas 220 hipermarketów chce mieć do końca marca 2021 r., co najmniej 17 stacji ładowania, w tym 9 własnych.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu