PGE nie widzi zagrożeń dla swoich inwestycji w źródła odnawialne

Spadki produkcji gazu i ropy
27 maja 2020
BGK dopłaci firmom do oprocentowania kredytów
27 maja 2020

PGE zapewnia, że realizacja projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii nie jest zagrożona. Nie ma ryzyka opóźnień zarówno dla budowy farm wiatrowych, jak i dla projektu offshore – zapewnia Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Dla realizacji projektu offshore, który z punktu widzenia grupy jest najważniejszym projektem, nie dostrzegamy ryzyka związanego z koronawirusem. Jak na razie wszystko przebiega bez zakłóceń” – mówił szef PGE.

Dodał, że podobna sytuacja jest dla projektu budowy  trzech nowych farm wiatrowych pod nazwą Klaster o łącznej mocy ponad 97 MW. Czytaj więcej: PGE zmierza w stronę OZE

„Kierunek, który obraliśmy to odnawialne źródła energii, oczywiście przy zachowaniu podstawy jaką będzie jeszcze przez wiele lat węgiel i tu pojawia się pytanie o utrzymanie społki PGE Paliwa w naszym portfelu” – dodał Dąbrowski.

PGE jest zaangażowane w budowę farm wiatrowych na Bałtyku.

Zakończyliśmy badanie siły wiatru na Bałtyku i jesteśmy  w przededniu ogłoszenia przetargu na badanie dna morza. W najbliższym czasie planujemy otwarcie naszych nowych farm lądowych w zachodniopomorskiem o mocy ok.100 MW” – dodał prezes koncernu.

Dodał, że wśród priorytetów są inwestycje usprawniające możliwość przyłączania nowych klientów.

Podtrzymał zapowiedź budowy 4 farm fotowoltaicznych na terenie elektrowni w Belchatowie oraz na terenie Elektrowni Opole o mocy 1 MW.  Czytaj więcej: PGE GiEK znowu wchodzi w fotowoltaikę

„W Dolnej Odrze planujemy w tym roku rozpocząc prace budowlane i węgiel zastąpić gazem” – dodał Dąbrowski.

Jak mówił szef PGE, nadal podtrzymuje pomysł wyodrębnienia aktywów węglowych i przeniesienia ich do podmiotu, który kontrolowałoby państwo.

 „W koncepcji wyodrębnienia aktywów węglowych, mieliśmy na myśli nasz portfel tych aktywów, tak aby przenieść je do podmiotu pod kontrolą państwa. To, że mamy aktywa węglowe, które przez najbliższych 20 lat będą jeszcze wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, utrudnia możliwość pozyskiwania tańszego finansowania zewnętrznego dla inwestycji. Mamy nadzieję, że pomysł wyodrębnienia tych aktywów uzyska aprobatę polityków w Polsce, a także w Komisji Europejskiej, w ten sposób aby system energetyczny mógł nadal działać poprawnie, i to powinno uzyskać wsparcie unijne, w ten sposób, aby te aktywa mogły być powoli wygaszane” – mówił prezes PGE.

Jak dodał, „jeśli ta koncepcja uzyska poparcie strony rządowej, wtedy rozpoczniemy szczegółowy dialog ze stroną spoleczną. Trzeba pamietać o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

Dąbrowski dodał, że spośród prowadzonych obecnie inwestycji najbardziej zagrożona jest inwestycja w bloku nr 7 w Turowie.

„Terminowość realizacji jest nieco zagrożona, a to z powodu koronawirusa. Częściowo wykonawcy są spoza Polski, a pandemia wpłynęła na problem w przemieszczaniu się. Postęp realizacji wynosi 96 proc. ale dostrzegamy pewne zagrożenia” – mówił Dąbrowski.

Czytaj także: Elektrownia Turów dostosowuje się do unijnych norm

Jak dodał zagrożeń takich nie widać w realizacji projektu Dolna Odra.

Jak mówił prezes PGE, „w pierwszym kwartale nie zauważyliśmy jeszcze wpływu pandemii na wyniki, jednak można było zauważyć wpływ na sprzedaż energii elektrycznej”. Czytaj także: Spory spadek produkcji energii

„Za nami duże wzrosty w produkcji energii wiatrowej, a także duży wzrost importu co spowodowało spadek produkcji energii z węgla” – mówił Dąbrowski.

Mówił także o planach wybudowania fabryki samochodów elektrycznych, w których udział bierze spółka Electromobility Poland.

„Zostały przygotowane 2 prototypy samochodów elektrycznych i Electromobility poszukuje partnera do budowy fabryki. My jako PGE nie będziemy uczestniczyć w tej budowie” – mówił prezes koncernu.

Dodał, że na jesieni przedstawiona zostanie nowa strategia grupy PGE.

Paweł Strączyński, wiceprezes PGE mówił, że w I kw. zanotowano spadek produkcji energii elektrycznej ok. 15,4 TWh, a w sprzedaży w tym czasie największy spadek zanotowano w grupie mikro i małych przedsiębiorców.

Dodał, że w tym roku spodziewany  jest spadek EBITDY we wszystkich segmentach. Wsród przyczyn wymienił wzrost cen uprawnień do emisji CO2, mniejszą liczbę darmowych uprawnień (mniej o 2,5 mln uprawnień w tym roku), niższe ceny energii elektrycznej na rynku spot oraz spadek wolumenu sprzedaży energii pod wpływem pandemii.

Zaznaczył jednak, że grupa nie odnotowała żadnego istotnego wpływu pandemii na wyniki w I kw. tego roku. Czytaj więcej: W PGE rośnie produkcja energii z OZE

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu