PKEE zadowolone z holistycznego podejścia KE dla osiągnięcia neutralności klimatycznej

W przyszłym tygodniu ceny paliwa powinny być stabilne
17 lipca 2020
Ministerstwo Klimatu planuje utrzymanie obowiązku OZE w 2021 r. na obecnym poziomie
17 lipca 2020

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) dobrze ocenia m.in. pomysł Komisji Europejskiej na opracowanie strategii wykorzystania wodoru. Efektem tego ma być m.in. „zwiększenie produkcji tego paliwa dla osiągnięcia celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie i wsparcia transformacji energetycznej Unii Europejskiej” – czytamy w stanowisku PKEE.

„PKEE stoi na stanowisko, że proces ten powinien koncentrować się na bezpośredniej elektryfikacji, niemniej jednak, zwracamy uwagę, że sama elektryfikacja nie będzie wystarczającym środkiem pozwalającym na pełną dekarbonizację takich sektorów, jak transport ciężki, branża stalowa czy chemiczna. Technologie wodorowe powinny być rozwijane i adekwatnie wspierane (zarówno przez Unię Europejską jak i w poszczególnych państwach członkowskich), dzięki czemu będą one stanowiły dopełnienie procesu elektryfikacji i przejścia z paliw kopalnych na czystą energię” – piszą przedstawiciele Komitetu w swoim stanowisku.

PKEE popiera także plany zwiększające produkcję wodoru i podkreśla, że „wysiłki mające na celu zwiększenie roli wodoru znajdują również swoje odzwierciedlenie w Polsce, gdzie trwają obecnie prace nad krajową Strategią Wodorową”.

„Polski Komitet Energii Elektrycznej z zadowoleniem przyjmuje strategie Komisji Europejskiej promujące holistyczne podejście do planów osiągnięcia przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050 oraz rozwoju technologii kluczowych dla osiągnięcia tego celu” – napisano w stanowisku.

Według Komitetu słuszne jest uznanie energii elektrycznej jako zasadniczego narzędzia „umożliwiającego dekarbonizację gospodarki przy ewentualnym wsparciu innych rozwiązań, pod warunkiem, iż będą one przynosić wartość dodaną zarówno obywatelom, jak i unijnym firmom”

„PKEE dostrzega również potencjalne korzyści płynące z integracji sektora elektroenergetycznego i gazowego: energię elektryczną można wykorzystywać do wytwarzania zeroemisyjnego wodoru, który z kolei ma szereg zastosowań w gospodarce. Z kolei biometan może być użyty w sektorze elektroenergetycznym jako efektywne, czyste i dyspozycyjne źródło rezerwowe w stosunku do źródeł odnawialnych. Biometan może również pomóc uniknąć efektu carbon lock-in, dzięki możliwości spalania tego paliwa w istniejących elektrowniach zasilanych gazem” – piszą przedstawiciele Komitetu.

Według PKEE słuszne jest podejście KE do elektromobilności, które nie ogranicza się wyłącznie do dekarbonizacji lecz staje się rozwiązaniem umożliwiającym zwiększenie elastyczności systemów elektroenergetycznych ze znacznym udziałem energii odnawialnej.

„Ponadto technologie takie, jak inteligentne ładowanie (smart charging) i Vehicle to Grid (V2G) mogą zapewnić Unii Europejskiej efektywną metodę krótkoterminowego magazynowania energii, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stabilności sieci. Konieczność rozwoju inteligentnych sieci i elektromobilności należy wziąć w pełni pod uwagę podczas planowania następnej perspektywy finansowej UE” – czytamy w ocenie PKEE.

Według PKEE, nowe Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) wraz z instrumentami finansowymi, muszą obejmować mechanizmy wsparcia dostosowane do realizacji wszystkich inwestycji. „WRF powinny uwzględniać wpływ epidemii COVID-19 na spółki energetyczne i ich zdolność do rozwijania projektów B+R”.

„Integracja sektorów może przynieść istotne korzyści dla Unii Europejskiej, gdyż pozwala utrzymać koszty transformacji na rozsądnym, społecznie akceptowalnym poziomie. Niemniej w tym aspekcie, kluczowe jest zapewnienie firmom energetycznym i operatorom systemów, dostępu do odpowiedniego wsparcia finansowego w okresie, kiedy wdrażają oni nowe rozwiązania” – czytamy w stanowisku PKEE.

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu