Energia wiatrowa zwiększa unijne PKB o 37 mld euro rocznie

PGE uruchamia nową elektrownię fotowoltaiczną
26 października 2020
Jest plan tworzenia obowiązkowych stref czystego transportu w miastach
26 października 2020

Sektor energetyki wiatrowej zapewnia 300 000 miejsc pracy w Europie i przyczynia się do wzrostu PKB UE o 37 mld euro rocznie – podało WindEurope w raporcie „Energia wiatrowa a ożywienie gospodarcze w Europie – jak energia wiatrowa sprawi, że społeczności znajdą się w centrum europejskiego ożywienia gospodarczego”.

Jak podaje WindEurope, wiodąca pozycja Europy w dziedzinie energii wiatrowej będzie nadal sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy i przynosić korzyści społecznościom. Kluczowe znaczenie ma mieć realizacja krajowych planów w zakresie energii i klimatu.

„Jeżeli rządy w pełni wdrożą swoje Krajowe plany na rzecz energii i klimatu do 2030 r., to Europa będzie miała ponad dwa razy większe możliwości w zakresie energii wiatrowej niż obecnie. A do 2030 r. o 50 proc. więcej miejsc pracy w sektorze energii wiatrowej – 450 000. Wiatr będzie stanowił 30 proc. zużycia energii elektrycznej w Europie, w porównaniu z 15 proc. obecnie. Wniesie on również 50 mld euro do europejskiego PKB” – czytamy w raporcie.

Według WindEurope Krajowe plany na rzecz energii i klimatu w obecnym kształcie będą miały trudności z realizacją swoich celów. Nie zapewniają wystarczającej przejrzystości tego, kiedy i w jaki sposób rządy będą sprzedawać na aukcji nowe farmy wiatrowe. Nie udało im się również uprościć procesu uzyskiwania pozwoleń dla farm wiatrowych. Jeśli się to nie poprawi, Europa nie będzie miała wystarczająco dużo nowych elektrowni wiatrowych i straci w rzeczywistości 20 000 miejsc pracy w porównaniu z obecną sytuacją.

Jak podano w raporcie, inwestowanie w energię wiatrową pomoże Europie w naprawie gospodarczej. Każda nowa turbina zainstalowana w Europie generuje średnio 10 mln euro działalności gospodarczej. Kwota ta jest rozłożona na 248 fabryk w Europie, które produkują turbiny i komponenty – oraz wszystkie zaangażowane w planowanie, budowę, logistykę i badania i rozwój. Rozszerzenie zakresu energii wiatrowej pomoże również Europie wzmocnić jej wiodącą rolę na świecie w dziedzinie energii wiatrowej. 5 z 10 największych producentów turbin na świecie to producenci europejscy i mają oni 42 proc. udziału w rynku światowym.

„Inwestowanie w energię wiatrową pomoże Europie zrewidować swoją gospodarkę. Każda nowa turbina generuje 10 mln euro działalności gospodarczej. Na początek czeka szereg nowych projektów. A rozwój energii wiatrowej przewidziany w krajowych planach energetycznych i klimatycznych stworzy 150 000 nowych miejsc pracy. Pod warunkiem, że rządy będą właściwie wdrażać swoje plany. Jeśli nie wdrożą ich prawidłowo i jeśli nie uproszczą procedur wydawania pozwoleń na nowe farmy wiatrowe, stracimy miejsca pracy” – powiedział Giles Dickson, prezes WindEurope.

Według WindEurope, farmy wiatrowe przynoszą korzyści tym, którzy mieszkają w ich pobliżu. Energia wiatrowa co roku zapewnia 5 mld euro wpływów z podatków w całej Europie, często bezpośrednio na rzecz ubogich gmin wiejskich. Wiele farm wiatrowych dokonuje również płatności bezpośrednich na rzecz społeczności i organizacji lokalnych, oferuje korzyści rzeczowe, a w wielu przypadkach społeczności uczestniczą we własności lokalnej farmy wiatrowej.

„Obywatele i społeczności mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. A energia wiatrowa odgrywa tu kluczową rolę. Wiatr przynosi dochody dla obszarów wiejskich. Wiele ratuszy w Europie otrzymuje ponad 10 proc. swojego budżetu z lokalnych farm wiatrowych” – powiedział Dickson.

BB

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu