Krajowa Spółka Cukrowa może zbudować farmy fotowoltaiczne o mocy 5 MW

Prezes PGG: zapotrzebowanie na węgiel energetyczny spadło ok. 7 mln ton
4 grudnia 2020
Veolia zawyżała ceny w Warszawie. UOKiK nałożył 120 mln zł kary. Po raz pierwszy ukarany menedżer
7 grudnia 2020

Planujemy budowę dużych instalacji fotowoltaicznych przy pięciu naszych cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która już jest centrum zielonych technologii w Grupie KSC. Instalacja w Łódzkiem może być rozbudowana do 1 MW. W sumie możemy zbudować farmy o łącznej mocy ok. 5 MW – mówi Tomasz Olenderek, Członek Zarządu ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Cleanerenergy.pl: KSC S.A., lider rynku cukru w Polsce, jako pierwszy podmiot z branży zamierza zbudować przy swoich cukrowniach duże instalacje fotowoltaiczne, produkujące energię elektryczną na własne potrzeby. Dlaczego się na to zdecydowaliście?

Tomasz Olenderek: Bycie liderem zobowiązuje. Krajowa Spółka Cukrowa inaczej niż zagraniczni konkurenci nie zamyka cukrowni w Polsce (niemiecki Südzucker zamyka Cukrownię Strzelin, jedną z czterech, które posiada w Polsce – red.), a systematycznie inwestuje w swoje zakłady. Stale rozbudowujemy zdolności produkcyjne, tak by osiągnąć poziom 1 mln ton cukru rocznie. Jednocześnie obniżamy koszty związane z produkcją i logistyką, w tym środowiskowe. Instalacje fotowoltaiczne pozwolą nam zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne KSC, poprzez dywersyfikację źródeł energii oraz uniezależnić się od rosnących cen energii elektrycznej, co pozwoli nam powstrzymać wzrost kosztów produkcji. Do tego są bezemisyjne, nie generują hałasu ani odpadów paleniskowych, a więc są przyjazne dla środowiska.

Cleanerenergy.pl: Obecnie, co chwilę jakaś firma ogłasza, że jest zainteresowana wejściem w fotowoltaikę. W waszym przypadku przygotowania do budowy farm fotowoltaicznych, które dostarczałyby zieloną energię na potrzeby własne cukrowni rozpoczęły się w 2018 r., a więc dwa lata temu. To dość długo…

T.O.: Dla nas nie jest kwestia mody, a decyzja oparta na twardych przesłankach ekonomicznych. Dlatego, zanim ogłosiliśmy światu nasz plan inwestycji w OZE, zleciliśmy firmie W4E Energia Odnawialna przeprowadzenie zewnętrznej ekspertyzy. Dokładnie przeanalizowano uwarunkowania lokalizacyjne (nasłonecznienie oraz zacienienie terenów) oraz wpływ czynników zewnętrznych na prace instalacji (jak zanieczyszczenia, zapylenie, zadymienie, śnieg, temperatura) we wszystkich siedmiu naszych cukrowniach Polsce: Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy, Malborku, Nakle oraz Werbkowicach. Po przeprowadzonych analizach i wizytach studyjnych pozytywne rekomendacje otrzymały cukrownie w: Dobrzelinie, Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle, które w większości dysponują dobrze nasłonecznionymi terenami, odpowiednimi pod budowę instalacji fotowoltaicznych na gruncie.

Cleanerenergy.pl: Pierwsza farma fotowoltaiczna powstanie na terenie Oddziału KSC S.A. „Cukrownia Dobrzelin” zlokalizowanego w Dobrzelinie w województwie łódzkim. Dlaczego tam?

T.O.: Tak. Nawiązując jeszcze do poprzedniego pytania, to projekt ma zamkniętą fazę przedinwestycyjną, co też zajęło sporo czasu. Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. Wybraliśmy wykonawcę to: firma SOON ENERGY Poland Sp. z o.o., której  lada dzień przekażemy plac pod budowę  farmy. Zadbaliśmy o optymalne finansowanie – złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji w Dobrzelinie. Dlatego możemy teraz mówić z pełną odpowiedzialnością, że nasza pierwsza farma powstanie w Dobrzelinie, a nie że planujemy wejście w fotowoltaikę.

Cleanerenergy.pl: Czym był jednak podyktowany ten wybór? Cukrownia Dobrzelin to jeden z Waszych najstarszych z zakładów produkcyjnych w Grupie KSC i najmniejszy…

T.O.: Wolumen produkcji, a zwłaszcza wiek założenia cukrowni nie mają znaczenia.W rozwój naszych zakładów inwestujemy stale, głównie z myślą o ich rozwoju w przyszłości. Cukrownia Dobrzelin staje się naszym centrum innowacyjnych zielonych technologii. Od 2016 r. w ramach projektu BIOSTRATEG testujemy tam prototypową instalację doświadczalną do produkcji wodoru i metanu z melasu metodą mikrobiologiczną, którą w ramach II etapu tego projektu zamierzamy rozbudować 200-krotnie. Instalacja fotowoltaicznaw alternatywnym wariancie będzie mogła być wykorzystana, jako źródło energii na potrzeby tego generatora wodoru. Na razie jej podstawowa funkcja będzie inna. Dzięki dużemu potencjałowi posiadanych terenów w Dobrzelinie możemy zbudować farmę o optymalnej mocy, dostosowaną do potrzeb tego zakładu, nastawioną na oszczędności kosztów energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie międzykampanijnym, czyli wiosenno-letnim, gdy nie pracuje nasza elektrociepłownia kogeneracyjna i korzystamy z kupowanej energii elektrycznej. 

Cleanerenergy.pl:  Z danych Google Maps wynika, że Cukrownia Dobrzelin ma dość dużo wolnych gruntów. Gdzie będzie zlokalizowana farma?

T.O.: Spośród trzech branych pod uwagę wariantów lokalizacyjnych na miejsce posadowienia instalacji PV wybraliśmy teren po dawnym placu buraczanym, gdzie składowano surowiec w czasie kampanii cukrowych.

Cleanerenergy.pl:  Planowana farma fotowoltaiczna ma mieć 520 kW mocy zainstalowanej. Jakie są szacowane nakłady inwestycyjne?

T.O.: To około 2,2 mln zł.

Cleanerenergy.pl:  Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy fotowoltaicznej dwukrotnie, do mocy 1 MW. Ile w sumie wyniosłyby wówczas nakłady?

T.O.: Mniej niż wynikałoby to ze zwiększenia mocy o 100%, bo 3,8 mln zł.

Cleanerenergy.pl:  Przy 0,52 MW mocy instalacja będzie produkować ok. 520 MWh energii rocznie. O ile zmniejszy się zużycie energii w Cukrowni Dobrzelin? Jakie będą szacunkowe oszczędności w kosztach?

T.O.: Instalacja pozwoli na uzyskanie oszczędności 35% kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego, co przy obecnych cenach energii przełożyłoby się na zmniejszenie kosztów oblisko 300 tys. zł rocznie, a od przyszłego roku, po zmianie przepisów, będzie to jeszcze więcej. Proszę pamiętać, że koszty energii w Polsce stale rosną, więc okres zwrotu z inwestycji będzie zapewne krótszy.

Cleanerenergy.pl:  Czy po planowanym zwiększeniu mocy do 1 MW, instalacja także będzie pracować na własne potrzeby?

T.O.:  Farma fotowoltaiczna o mocy 520 kW jest optymalna dla zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną. Jeśliby doszło do rozbudowy farmy do 1 MW, to nadwyżki produkowanej energii elektrycznej byłyby sprzedawane na rynku, w wyniku udziału naszej spółki w aukcjach publicznych organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Cleanerenergy.pl:  Kiedy zostanie uruchomiona farma w Dobrzelinie?

T.O.: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Cukrowni Dobrzelin powinna zakończyć się w II kwartale 2021 r., tak, byśmy mogli w pełni wykorzystać jej możliwości w okresie międzykampanijnym, zgodnie z naszymi założeniami.

Cleanerenergy.pl:  Dlaczego nie realizujecie równocześnie takich projektów, jak w Cukrowni Dobrzelin w pozostałych czterech cukrowniach, gdzie także, według zapowiedzi miałyby powstać wielkoskalowe instalacje PV?

T.O.: Zamierzamy systematycznie rozwijać projekt fotowoltaiczny w pozostałych naszych czterech oddziałach, czyli w: Kluczewie, Krasnymstawie, Kruszwicy oraz Nakle. Chcemy to zrobić na bazie doświadczeń z realizacji inwestycji w Dobrzelinie.

Cleanerenergy.pl:  Jaka jest szacunkowa łączna moc projektowanych instalacji?

T.O.: To zależy od wariantu wybranego dla poszczególnych lokalizacji. W maksymalnym, przewidującym także produkcję energii na sprzedaż, łączna moc instalacji mogłaby wynieść ok. 5 MW.

Cleanerenergy.pl:  W takim razie łączne koszt projektu można szacować na 15-18 mln zł.

T.O.: Tak to przybliżony szacunek. Z zastrzeżeniem, że technologie fotowoltaiczne stale są rozwijane, przez to ich koszt spada, rośnie też moc paneli, co pozwala na większą produkcję energii w danej lokalizacji. Jedno jest pewne: będziemy z nich korzystać w coraz większej skali, by ograniczać koszty funkcjonowania cukrowni i jednocześnie niwelować wpływ działalności naszych zakładów na środowisko naturalne. Mam nadzieję, że będę mógł się tym nadal zajmować, jeśli pracownicy naszej spółki poprą mnie w wyborach do zarządu KSC.

Dziękujemy za rozmowę

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu