Zeroemisyjny transport publiczny zwiększy się o 431 autobusów

Columbus i Nexity będą współpracować przy elektromobilności
28 stycznia 2021
W Częstochowie pojadą elektryczne autobusy
28 stycznia 2021

Samorządy złożyły wnioski na zakup 431 autobusów w ramach programu „Zielony transport publiczny”, jak powiedział Michał Kurtyka, szef resortu klimatu i środowiska, dzięki temu liczba zeroemisyjnych autobusów zostanie podwojona.

„Przeprowadzony nabór pozwoli zakupić 431 autobusów zeroemisyjnych, co podwoi liczbę obecnie zarejestrowanych autobusów elektrycznych w Polsce których jest 430. Najbardziej cieszy fakt, że po raz pierwszy po środki na zeroemisyjne autobusy zgłosiło się 20 miast. Widzimy zainteresowanie małych i średnich miast” – mówił Kurtyka.

W Wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęły wnioski z ponad 30 miast, które zgłosiły chęć zakupu autobusów elektrycznych i wodorowych. Wśród miast, zainteresowanych inwestycjami w zeroemisyjny transport publiczny są: Chełm, Chodzież, Grudziądz, Mińsk Mazowiecki, Radomsko, Stalowa Wola, Wejherowo, Zakopane, Włocławek. Jak mówił Artur Lorkowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) to są te miasta, które po raz pierwszy ubiegają się o dotacje na zakup autobusów elektrycznych.

Jak dodał Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik rządu ds. OZE, wśród wniosków są takie, które obejmują zakup 102 autobusów z napędem wodorowym.

„Jest to dla nas niesłychanie istotne, ponieważ jesteśmy w okresie konsultacji publicznych projektu strategii wodorowej” – mówił Zyska.

Realizację projektów wodorowego transportu planują 3 miasta: Poznań, Chełm i Włocławek.

„Projekty opiewają na 102 autobusy i 2 stacji tankowania wodorem, te projekty zostały złożone przez Poznań, Chełm i Włocławek, te miasta będą realizowały te projekty mam nadzieję, że przy wsparciu Funduszu” – mówił Lorkowski.

Jak dodał, 20 miast z tej grupy po raz pierwszy zdecydowało się na zakup autobusów zeroemisyjnych.

„Transport publiczny wychodzi poza grupę wielkich miast, które posiadają doświadczenie” – dodał Lorkowski.

Jak mówił Zyska, resort chciałby, aby te autobusy były produkowane w Polsce.

„Wprost nie możemy ingerować w zakup u konkretnego producenta, tę sferę określa prawo o zamówieniach publicznych” – dodał wiceminister klimatu i środowiska.

„Polska jest dzisiaj w jednym z czołowych producentów i eksporterów autobusów elektrycznych w UE, ten rozwój przemysłu jest pochodną kompetencji i przewidywalnej polityki jaką prowadzimy” – dodał Kurtyka.

Wiceszef Funduszu zapowiedział drugą fazę programu „Zielony transport publiczny”.

„W Przypadku fazy pierwszej, ogłoszenie o możliwości ubiegania się o wsparcie ogłosiliśmy we wrześniu. Mówimy o fazie pierwszej, co sugeruje, że będzie faza druga. Ona jest teraz na etapie opracowywania, chcielibyśmy zachować ten wynikający z uwarunkowań technologicznych cykl roczny naborów” – powiedział Lorkowski.

Zapowiedział, że start kolejnej fazy jest planowany na jesieni tego roku.

Na dotacje w ramach „Zielonego transportu publicznego” przewidziano 1,1 mld zł, a na pożyczki 200 mln zł. Nabory wniosków prowadzone będą w trzech etapach, kolejno w 2021, 2022 i 2023 r. Pierwszy z nich rozpoczął się 4 stycznia 2021 r. Podpisywanie umów ma być prowadzone do 2023 r., a wydatkowanie środków do 2025 r. (w przypadku leasingu do 2035 r.). Za kwalifikowane w ramach programu mogą zostać uznane koszty poniesione od 1.10.2020 r. do 31.12.2025 r. (lub dla leasingu do 2035 r.).

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu