Gigantyczny skok nowych mocy w fotowoltaice

Zyska: Moc fotowoltaiki w Polsce może sięgnąć 8 GW w ciągu 2 lat
22 lutego 2021
Decyzja w sprawie partnera do inwestycji jądrowej możliwa do końca roku
22 lutego 2021

AD 2020 r. w branży OZE należał bezsprzecznie do fotowoltaiki. W ciągu roku łączna moc zainstalowana mikroinstalacji prosumenckich i farm solarnych zwiększyła się o blisko 160% do 3,96 GW. Wartość nowo podłączonych instalacji solarnych można szacować na 11,4 mld zł.

W grudniu 2020 r., jak podała niedawno Agencja Rynku Energii, moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych podłączonych do systemów dystrybucyjnych zwiększyła się m/m o 255,68 MW, tj. o 6,9%, do 3 960,04 MW. W porównaniu z grudniem 2019 r. moc zainstalowana zwiększyła się o 43,4%, tj. o 77,7 MW z 178,3 MW. Jak 2020 rok był wyjątkowo udany dla branży instalatorskiej, prosumentów oraz podmiotów budujących i eksploatujących farmy fotowoltaiczne świadczą uśrednione dane. Średnia arytmetyczna miesięcznych przyrostów mocy zainstalowanej PV to 202 MW, a mediana 196,1 MW. W 2019 r., który również był uważany za rekordowy dla branży, wartości wynosiły odpowiednio 81,2 MW i 71,5 MW. A więc 2,5-krotnie mniej.

Początek 2020 r. nie zapowiadał aż takich przyrostów. Po rekordowym, jak na 2019 r. (i dotychczasową 10-letnią historię) grudniu, kiedy podłączono nowe instalacje o 178,3 MW mocy zainstalowanej, w styczniu ub.r. miesięczny przyrost spadł o 67,2% do 106,6 MW. Zapewne ma to związek z tym, że 20 grudnia 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zakończył pierwszy nabór do programu „Mój Prąd”, w którym prosumenci dostawali 5 tys. zł dotacji za zakup i montaż przydomowej mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW. Pieniądze można było dostać po jej podłączeniu do sieci przez operatora systemu dystrybucyjnego, stąd kumulacja w grudniu. W sumie w pierwszej edycji wnioski o dofinansowanie złożyło 27 tys. właścicieli domów, co uznano za wielki sukces. Drugi nabór rozpoczęto, po trzech tygodniach 13 stycznia ub.r.

Po słabym styczniu, miesięczne przyrosty moc nowo podłączanych elektrowni słonecznych systematycznie rosły, przewyższając średnie z 2019 r. W sumie w I kwartale ub.r. przybyło 375,4 MW nowych mocy. W II kwartale moc zainstalowana fotowoltaiki zwiększyła się o 553,7 MW. W III kwartale podłączono 689,4 MW, a w sierpniu po raz pierwszy w historii miesięczny przyrost przebił barierę 200 MW, ustanawiając nową „normę”. W IV kwartale pozyskano 815,4 MW, a w październiku padł miesięczny rekord: 285,96 MW. W sumie w ub.r. moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o 2 430,87 MW, tj. 159,0%, z poziomu 1 529,20 MW, przy czym od szczytu w październiku miesięczne przyrosty są coraz mniejsze.Drugi nabór do programu „Mój Prąd”, planowany do 18 grudnia ub.r .zakończył się przed czasem, z powodu wyczerpania się środków. Cała pula 1 mld zł skończyła już 6 listopada, ale NFOŚiGW dołożył 100 mln zł, których wystarczyło do 6 grudnia. Do 8 grudnia w systemie zarejestrowano 258 tys. wniosków, a 13 tys. było w uzupełnieniu. Można więc szacować, że w trakcie drugiego naboru programu „Mój Prąd” po dotację, już po zamontowaniu przydomowej mikroinstalacji zgłosiło się ok. 244 tys. prosumentów. Średnia moc instalacji dotowanej w programie „Mój Prąd” to 5,7 kW. Oznaczałoby to, że w ub.r. rządowe dofinansowanie przyczyniło się podłączenia 1 390,94 MW nowych mocy w fotowoltaice, czyli 57,2% wszystkich. Choć wnioski składano do ostatniej chwili – rekord w skali całego programu padł 4 grudnia, kiedy złożono 6641 aplikacji, niemal tyle co średniomiesięcznie na początku drugiego naboru – to w listopadzie w porównaniu z październikowym rekordem miesięczny przyrost zmniejszył się o 4,3% (do 273,8 MW), w grudniu w porównaniu listopadem o 6,6% (do 255,7 MW).

Wpływ prosumentów na rozwój segmentu fotowoltaiki jest jednak ewidentny. Eksperci Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV szacowali, że na koniec I półrocza udział mikroinstalacji w skumulowanej mocy zainstalowanej elektrowni słonecznych wynosił 77,7%, pozostałe 22,3% dostarczyły małe, średnie i duże instalacje PV. Jeśli przyłożyć te proporcje do wyników na koniec 2020 r., które podała ARE, to polscy prosumenci zbudowali dotąd elektrownie solarne o łącznej mocy 3,1 GW, a podmioty profesjonalne, przedsiębiorcy o mocy 0,88 GW. W samym 2020 r. byłoby to odpowiednio 1,89 GW i 542 MW.

Według SBF Polska PV, w 2020 r. szacowany koszt budowy 1 kWp mikroinstalacji PV spadło o 25 zł wyniósł 4100 zł netto za 1 kWp. W przypadku małych, średnich i dużych systemów fotowoltaicznych koszt ten wyniósł 2750 zł na 1 kWp. Oznacza to, że polscy prosumenci wydali w ub.r. 9,53 mld zł, a nakłady na budowę profesjonalnych instalacji wyniosły 1,83 mld zł. W sumie więc inwestycje instalacje solarne w 2020 r. wyniosły 11,4 mld zł.

Przyrost mocy zainstalowanej fotowoltaiki (MW)

Moc zainstalowana elektrowni słonecznych (MW)

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu