GreenWay przejął 70 stacji ładowania Revnet

NFOŚiGW wydłużył nabór w programie udostępniania wód termalnych
28 czerwca 2022
Rząd zajmie się dziś projektem ustawy o 10H
28 czerwca 2022

GreenWay Polska rozpoczął konsolidację polskiego rynku stacji ładowania samochodów bateryjnych. Dzięki przejęciu sieci Revnet, należącej do Rawicom EV wzmocni swoją ogólnodostępną infrastrukturę o 70 ładowarek AC, i jego sieć w naszym kraju będzie liczyć 445 urządzeń. 

Rawicom EV to niezależny polski operator ogólnopolskiej sieci ogólnodostępnych sieci stacji ładowania, działający od 2018 r. Firma mająca siedzibę w Łabiszynie w woj. kujawsko-pomorskim miała, według Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych, prowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego na koniec kwietnia br. miała 69 ogólnodostępnych ładowarek z 139 punktami ładowania, co dawało jej szóstą pozycję na polskim rynku. Od tego czasu przybyło jej jedno urządzenie, i jej sieć po marką Revnet składa się z 70 ogólnodostępnych stacji z dwoma punktami ładowania każda. 

W wyniku przeprowadzonej w czerwcu transakcji konsolidacyjnej Rawicom EV wraz siecią Revnet trafi w ręce GreenWay Polska, lidera w Polsce i regionie. Obecnie jego infrastruktura liczy 532 publiczne stacje ładowania, z czego 375 znajdują się w Polsce (pozostałe na Słowacji). I są to większości szybkie ładowarki DC dużej mocy. Tymczasem sieć Revnet opiera się na urządzeniach AC o mocy 22 kW, zapewniających „tylko” przyspieszone ładowanie baterii (do 2 h). 

– „Oddajemy sieć Revnet, owoc naszej kilkuletniej pracy w dobre ręce. Nasza firma nadal pozostaje na rynku elektromobilności, skupiając się na dostarczaniu klientom wysokiej klasy urządzeń i infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz świadczenia usług montażu i serwisu. Cały czas rozwijamy nasz główny kierunek, w którym od wielu lat się specjalizujemy, jakim jest budowa wielkoskalowych farm fotowoltaicznych” – mówi Adam Hłond, współwłaściciel i członek zarządu Rawicom S.A.

– „Dzięki transakcji klienci Revnet otrzymają dostęp do największej sieci ładowania w Polsce, wraz z naszą obsługą klienta i dostępnością usług ładowania.  Z drugiej strony, włączając 70 nowych stacji do naszej sieci, zwiększamy dostęp do usług ładowania dla naszych obecnych klientów. Jesteśmy przekonani, że kierowcy chętnie skorzystają z nowych lokalizacji, szczególnie po ich rozbudowie” – komentuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska. 

Z danych UDT wynika, że lider z Gdyni miał na koniec kwietnia 367 urządzeń w 277 lokalizacjach, posiadających 722 punkty ładowania. Dzięki transakcji sieć GrennWay zwiększy się o 140 punktów, do 862 (Grupa Orlen, a więc PK Orlen i Energa Obrót miała w kwietniu 769 punktów, Tauron Nowe Technologie – 347). Stacje sieci Revnet zlokalizowane były w ok. 60 miejscach, głównie w miastach, w tym przy halach Makro, sieci dużych samoobsługowych hurtowni m.in. dla gastronomii i artykułów biurowych należącej do niemieckiej Metro Group, na parkingach dużych centrów handlowych (CH Arkadia, Galeria Wileńska, Galeria Mokotów), przy hotelach. Część z tych lokalizacji pokrywa się z siecią GreenWay Polska. 

Nowy właściciel zapewnia, że wszystkie stacje Revnet zostaną włączone do publicznej sieci GreenWay i udostępnione w aplikacji a także objęte serwisem technicznym, obsługą klienta i rozwiązaniami roamingowymi. Proces ten będzie realizowany sukcesywnie i ma zostać zakończony w ciągu kilku miesięcy. 

Revnet pobierał 1,09 zł/kWh za ładowanie. Cennik w GreenWay jest bardziej skomplikowany. W abonamencie Energia Max (85,36 zł opłaty miesięcznie) ładowanie AC kosztuje 1,02 zł/kWh, w Energia Plus (29,87 zł stałej opłaty) – 1,15 zł/kWh. Tylko w taryfie Energia Standard nie stałej opłaty miesięcznej, ale za ładowanie trzeba zapłacić 1,28 zł/kWh.

W wybranych lokalizacjach GreenWay Polska deklaruje też zwiększenie mocy przejmowanych ładowarek poprzez ich rozbudowę do  szybkich stacji DC (na stronie Revnetu jest informacja o koszcie 1,85 zł/kWh w stacjach DC).

Rawicom EV już w 2020 r. (kiedy miał 55 stacji) notował zysk netto. Wartości transakcji nie ujawniono. Zakup został sfinansowany ze środków pochodzących z dokapitalizowania GreenWay w lutym 2022 r. Operator otrzymał wówczas 85 mln euro od dotychczasowych i nowych akcjonariuszy z przeznaczeniem na inwestycje w sieć stacji ładowania, dzięki którym miał zająć wiodącą pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.

– „Dzięki inwestycji znacząco przyspieszyliśmy rozbudowę publicznej infrastruktury ładowania. Realizujemy ten proces zarówno przez budowę nowych stacji, jak i konsolidację rynku. Drugim filarem naszej strategii jest budowa pozycji partnera pierwszego wyboru dla biznesu, który coraz bardziej zainteresowany jest elektromobilnością. Również w tym obszarze wsparcie inwestorów stanowi dla nas niezwykle silny impuls rozwojowy”  mówi prezes Rafał Czyżewski.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu