W nowym Orlenie prowadzone są prace nad nową strategią

PGE nie złoży do URE wniosku o podwyżkę cen energii
1 sierpnia 2022
W czerwcu wzrosły ceny węgla energetycznego, spadły dla ciepłownictwa
1 sierpnia 2022

Na przełomie roku zostanie ogłoszona zaktualizowana strategia koncernu PKN Orlen. Jak zapowiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, będzie ona opierać się na 3 głównych filarach.

„Rozpoczynamy prace nad aktualizacją strategii, ogłosimy ją na przełomie roku. Będą tam 3 główne filary. Po pierwsze bezpieczeństwo Polski i regionu, po drugie transformacja energetyczna, musimy mieć niskoemisyjną i zeroemisyjną energetykę i w końcu będziemy prowadzić inwestycje w nowoczesne technologie, w nowoczesną petrochemię. Przy tak zbilansowanym koncernie, jesteśmy w stanie sobie z tym bez problemu poradzić” – mówił szef PKN Orlen.

Jak zapewnia koncern, bezpośrednim efektem fuzji będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie w realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw.

Dzisiaj zakończył się proces połączenia PKN Orlen i Lotosu. W KRS zarejestrowano połączenie PKN Orlen z Grupą Lotos wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Czytaj także: PKN Orlen chce sfinalizować przejęcie Lotosu na przełomie lipca i sierpnia. Jest zgoda KE

„Proces rejestracji zamyka proces fuzji, dziś fuzja staje się faktem, dziś jesteśmy połączonym koncernem. To wielki dzień dla rozwoju firm. Połączona firma będzie większym kołem zamachowym dla gospodarki. Będzie planowała procesy akwizycji. Realizujemy swoją strategię poprzez inwestycje i akwizycje” – powiedział prezes PKN Orlen.

W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z 534 636 326,25 zł do 783 059 906,25 zł.

„Na walnym Lotosu 99 proc. akcjonariuszy głosowało za fuzją, to nie tylko Skarb Państwa, ale inwestorzy instytucjonalni, którzy inwestują na całym świecie i znają się na biznesie. Właściciele Lotosu podjęli taką decyzję i to nie tylko Skarb Państwa. Nie mieliśmy koncernu w Polsce, który mógł prowadzić inwestycje wielomiliardowe. Koncern przeprowadzi transformację paliwowo-energetyczną w Polsce” – mówił Obajtek.

W lipcu 2022 r. akcjonariusze PKN Orlen zdecydowaną większością głosów (98,3 proc.) zaakceptowali połączenie z Lotosem.

Nawiązując do środków zaradczych, których domagała się Komisja Europejska, przypomniał, że rafineria Lotosu, która została wydzielona, jest w 70 proc. własnością polskiego koncernu.

„Mamy pełną kontrolę nad tą rafinerią, w 30 proc. należy do Saudi Aramco” – mówił szef koncernu.

„W Polsce mamy 8 000 stacji, a sprawa dotyczy 400 stacji. Trudno jest mieć stację obok stacji. Sprzedajemy te stacji spółce MOL, ale i kupujemy od niej prawie 200 stacji. Mamy 130 miejsc przygotowanych na rozwój organiczny detalu, dla nowych stacji” – dodał Obajtek.

Przypomniał także o trwającym procesie przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) przez PKN Orlen.

„Wokół najbardziej wartościowych segmentów zorganizujemy działalność nowego, silnego biznesowo koncernu wykorzystując kompetencje i zasoby PKN Orlen, Grupy Lotos, a w niedalekiej przyszłości również PGNiG. W efekcie znacząco zwiększymy odporność nowego koncernu w trudnym i wyjątkowo zmiennym otoczeniu” – mówił Obajtek.

Dodał, że według planu do przejęcia Grupy PGNiG powinno dojść na przełomie października i listopada. Walne Orlenu nastąpi we wrześniu, walne PGNiG w październiku.

Czytaj więcej: PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia

„Budujemy stabilny koncern, który będzie miał także gaz. Zbilansujemy zakupy węglowodorów. W nowym koncernie będziemy stawiać na transformację energetyczną. Na pewno będziemy realizować wspólną politykę węglowodorów. Będziemy łączyć w Polsce wydobycie. Koniec sytuacji, kiedy w Polsce mamy trzy firmy, które zajmują się wydobyciem. Będzie jedną firmą. Tak połączony koncern będzie odporny m.in. w procesach inwestycyjnych” – powiedział szef PKN Orlen.

W wyniku połączenia firm – jak podkreśla koncern – wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będzie tworzyć koncern multienergetyczny. W 2021 r. Grupa Orlen przeznaczyła na inwestycje 9,9 mld zł, natomiast nakłady inwestycyjne na ten rok wyniosą 15,2 mld zł, najwięcej w historii firmy. To z kolei przełoży się na wzrost wpływów odprowadzanych przez koncern do budżetu państwa. W 2021 r. PKN Orlen wpłacił do budżetu z tytułu różnych opłat i podatków prawie 35,5 mld zł. Łącznie od 2018 r. do 2021 r. było to ok. 143 mld zł.

rb

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu