Firmy ubiegające się o kontrakt na budowę elektrowni atomowej szacują udział polskich firm na 40-70 proc.

Eduardo Maruri pomoże ChargeEuropa pozyskać reklamodawców
22 września 2022
80 polskich firm jest gotowych do pracy przy budowie elektrowni atomowej
22 września 2022

Trzy firmy, które złożyły polskiemu rządowi oferty budowy pierwszej elektrowni jądrowej- EDF, Westinghouse i KHNP – szacują, że udział polskich firm (local content) w budowie będzie wynosił od 40 proc. do 70 proc.

Propozycje udziału polskich firm zostały przedstawione podczas konferencji: „Atom dla Polski”, zorganizowanej przez Klub Energetyczny oraz Wydział Zarządzania UW w Warszawie.

Francuski EDF przypomniał, że firma jest obecna w Polsce od 1998 roku.

„Rozmawialiśmy ze 100 firmami z Polski żeby się zaangażować w projekt jądrowy w Polsce. Chcemy zaangażować firmy z Polski w całej Europie i to nie będzie koniec, już certyfikowaliśmy 70 firm z Polski które mogą zacząć pracować z nami w całej Europie”– powiedział Thierry Deschaux, prezes EDF Polska.

Prezes EDF wskazał, że w Wielkiej Brytanii firma buduje 2 reaktory i ponad 60 proc. wartości projektu to zakontraktowane z firmami lokalnymi (local content).

„Od początku deklarowaliśmy, że dla pierwszych reaktorów programu Polskiego local content będzie wynosił nawet 50 proc., a przy budowie 6 reaktorów na końcu to będzie 60-70 proc. local content”– dodał Deschaux.

Francuski EDF proponuje budowę w Polsce reaktorów reaktor wodno-ciśnieniowych trzeciej generacji EPR. Spółka EDF posiada działające reaktory we Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Chinach. Obecnie planuje budowę 6 reaktorów EPR w Indiach. Spółka zapewnia, że oferowana przez nią technologia ma wszystkie niezbędne europejskie certyfikaty bezpieczeństwa pracy i eksploatacji.

„W przypadku wyłączenia reaktora z eksploatacji możemy sterować i panować nad procesem wytwarzania wodoru, mamy akumulatory hydrauliczne. Mamy najwyższy poziom zabezpieczeń, łącznie z najbardziej skrajnymi przypadkami, jak całkowita utrata zasilania elektrycznego czy upadek dużego samolotu cywilnego. Nawet w takiej sytuacji reaktor pozostałby nie uszkodzony. „Nasze rozwiązania są bardzo elastyczne w razie spadków zapotrzebowania na energię. Możemy zmieniać w ciągu 20 minut ilość wytwarzanej energii od 20% do 100%, w zależności od poziomu obciążenia sieci i precyzyjnie sterować zdolnością naszej elektrowni do wytwarzania energii” – dodał Deschaux.

Czytaj także: Jeśli Francuzi będą budować elektrownię atomową, to zrobią to z Budimeksem

Amerykański Westinghouse jest obecny w Polsce od ponad roku i posiada biuro w Krakowie, gdzie od roku przygotowuje studium wykonalności budowy reaktora dla Polski.

„Rozmawialiśmy z ponad 500 polskimi firmami, które w jakiś sposób dają mandat do tego, żebyśmy się wymieniali technicznymi informacjami dotyczącymi budowy elektrowni. Wyprzedzająco rozmawiamy z polskimi firmami, żeby sprawdzić, z kim będziemy mogli współpracować. Chcemy zachęcić polskie firmy, żeby spróbowali spełnić nasze wymagania. Wiele polskich firm już pracuje dla biznesu jądrowego. Według naszych szacunków, jesteśmy w stanie 50 proc. w pierwszych trzech blokach zadeklarować local contentu”– zapowiedział Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Westinghouse szacuje, że wartość zleceń dla polskich firm wyniesie ponad 100 mld zł.

Amerykański Westinghouse złożył polskiemu rządowi ofertę wybudowania reaktora AP 100, które działają w USA (3) a 4 kolejne są budowane w Chinach.

„Firma Westinghouse liczy sobie już 100 lat i wybudowaliśmy prawie połowę reaktorów jądrowych, które działają w świecie zachodnim. Budujemy reaktory w Europie, Azji i obu Amerykach. Aby ułatwić pracownikom pracę, zbudujemy symulator elektrowni, żeby personel mógł ćwiczyć. Mamy doświadczenie w budowie łańcucha dostawców, w 50 proc. chcielibyśmy korzystać z dostaw polskiego przemysłu” – powiedział Joel Eacker, wiceprezes ds. nowych projektów jądrowych Westinghouse.

Westinghouse zapewnia, że jego reaktory mają certyfikaty bezpieczeństwa odporności na wypadek upadku samolotu, a w przypadku utraty mocy systemy bezpieczeństwa działają automatycznie czyli nie wymagają działania fizycznego operatorów. Również działania związane z gaszeniem pożarów odbywają się automatycznie.

Czytaj także: Westinghouse zawiera umowy na wypadek budowy elektrowni atomowej

Koreański KHNP dzieli zaangażowanie polskich firm z zależności od sposobu realizacji na trzy sektory. Pierwszy to te, które polskie firmy mogą dostarczyć samodzielnie. Drugi sektor to dostarczanie produktów i usług we współpracy z koreańskimi usługami i trzeci sektor – po pewnym czasie.

„W taki stopniowy sposób chcemy zwiększać udział polskich firm w rozwoju pierwszej elektrowni jądrowej. Jeśli chodzi o local content, to będzie to na początku 40 proc., a wzrośnie do 50 proc., a następnie aż do 70 proc. przy budowie wszystkich 6 bloków” – wskazał Minhwan Chang, dyrektor biura w Pradze KHNP.

„Ważne jest nie tylko, aby polskie firmy brały udział w budowie, ale też kolejne 60 proc. działania elektrowni i dołożymy starań, żeby Polska mogła sama produkować i zapewnić ciągłość dostaw przy obsłudze elektrowni”– dodał.

Czytaj także: KHNP podtrzymuje gotowość budowy w Polsce 6 reaktorów jądrowych

Koreańskie KHNP proponuje zbudowanie w Polsce reaktora APR 1400, który posiada amerykańskie i europejskie certyfikaty bezpieczeństwa. W tej technologii wybudowano już 6 bloków w Korei i 2 w ZEA.

„Jesteśmy bardzo skoncentrowani na zarządzaniu inwestycją, pracujemy jak jeden zespół i mamy w tym doświadczenie sięgające 50 lat. Zapewniamy wykwalifikowaną siłę roboczą i specjalistów. Utworzyliśmy w Korei międzynarodową szkołę energetyki jądrowej, gdzie szkolimy kadry z 29 krajów świata. Ukończyło ja już 447 studentów, a obecnie studiuje u nas także 5 studentów z Polski” – powiedział Chang.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

(Na podst. ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu