Komisja PE chce stacji ładowania e-aut co 60 km, a tankowania wodoru co 100 km

Średnia cena detaliczna benzyny E95 wzrosła o 22,2 proc.
4 października 2022
PKN Orlen sprzedał Lotos Biopaliwa
4 października 2022

Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego chce, by stacje ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym znajdowały się co 60 km, a stacje tankowania wodoru – co 100 km – poinformował Parlament Europejski. Komisja przyjęła projekt mandatu negocjacyjnego w tej sprawie 36 głosami za, dwoma przeciw, przy sześciu głosach wstrzymujących się.

„Komisja Transportu i Turystyki przyjęła projekt mandatu negocjacyjnego w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych. […] Jego celem jest stymulowanie wdrażania stacji ładowania lub alternatywnych stacji tankowania (takich jak elektryczność lub wodór) dla samochodów, ciężarówek, pociągów i samolotów oraz wspieranie upowszechniania zrównoważonych pojazdów” – czytamy w komunikacie.

Posłowie zgodzili się na ustalenie minimalnych obowiązkowych krajowych celów w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zwrócenia się do krajów UE o przedstawienie do 2024 r. planu, w jaki sposób to osiągnąć.

Zgodnie z przyjętym tekstem, do 2026 r. co najmniej co 60 km wzdłuż głównych dróg UE musiałyby zostać rozmieszczone stacje ładowania samochodów osobowych. W przypadku ciężarówek i autobusów te same wymogi miałyby zastosowanie do 2026 r., ale tylko w  sieciach TENT-T. Posłowie chcą również, aby stacje ładowania dla samochodów ciężarowych były rozmieszczane szybciej: dwie stacje ładowania na jednym parkingu strzeżonym dla samochodów ciężarowych od 2028 r. zamiast jednej z 2031 r., jak proponuje Komisja Europejska.

Komisja PE zakłada także zwolnienia we wdrażaniu tej regulacji miałyby zastosowanie do regionów najbardziej oddalonych, wysp i dróg o bardzo małym natężeniu ruchu.

Posłowie sugerują również utworzenie większej liczby stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych dróg UE w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej (co 100 km wobec 150 km) i osiągnięcie tego celu do 2028 r. (zamiast 2031 r.).

W ocenie Komisji Transportu i Turystyki, użytkownicy pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi powinni mieć możliwość łatwego płacenia, cena powinna być wyświetlana za kWh lub za kg, być przystępna, porównywalna i dostępna dla wszystkich marek pojazdów. 

Posłowie chcą również, aby do 2027 r. powstał unijny punkt dostępu do danych o paliwach alternatywnych, który będzie dostarczał informacji o dostępności, czasie oczekiwania i cenach na różnych stacjach.

Posłowie Komisji Transportu i Turystyki przegłosowali również projekt mandatu negocjacyjnego w sprawie zasad dotyczących zrównoważonych paliw morskich 36 głosami za, przy 6 głosach za i 2 wstrzymujących się. Ma on na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) ze statków o 2 proc. od 2025 r., 20 proc. od 2035 r. i 80 proc. od 2050 r. (Komisja zaproponowała redukcję o 13 proc. i 75 proc.).

Miałoby to zastosowanie do statków o tonażu brutto powyżej 5 tys. t, co zasadniczo odpowiada za 90 proc. emisji CO2, do całej energii zużywanej na pokładzie w portach UE lub między nimi oraz do 50 proc. energii zużywanej podczas rejsów, które rozpoczynają bądź kończą się poza UE.

Posłowie zalecili, aby od 2030 r. zużywać 2 proc. paliw odnawialnych i nakazali, aby kontenerowce i statki pasażerskie korzystały z zasilania na lądzie podczas cumowania w głównych portach UE od 2030 r. W ich ocenie, znacznie zmniejszyłoby zanieczyszczenie powietrza w portach.

Niedostosowanie się do tych wytycznych, byłoby zagrożone karami finansowymi, które – jak podano w komunikacie – miałyby trafiać do Funduszu Oceanicznego i przyczyniać się do dekarbonizacji sektora morskiego, efektywności energetycznej i bezemisyjnych technologii napędowych.

Jeżeli Parlament Europejski jako całość zatwierdzi projekt stanowiska negocjacyjnego na drugiej sesji plenarnej w październiku, posłowie będą gotowi do rozpoczęcia rozmów z rządami UE na temat ostatecznego kształtu prawodawstwa.

(ISBnews)

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu