GreenWay Polska podniesie o 20% ceny za ładowanie elektryków

Gaz-System ostrzega przed oszustami
17 października 2022
PGE wybuduje w Ustce centrum serwisowe projektów morskich farm wiatrowych
17 października 2022

GreenWay Polska, lider wśród operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych podnosi od 1 listopada br. istotnie, bo średnio o 20% ceny za swoje usługi. Na jeszcze większe podwyżki powinni przygotować się kierowcy ładujący baterie na jego półszybkich stacjach AC.

Grupa GreenWay to jeden z największych w regionie operatorów ogólnodostępnych ładowarek do samochodów elektrycznych. Działa w Polsce i na Słowacji, skąd się wywodzi. Obecnie w jego sieci znajduje się 600 publicznych ładowarek, z czego w Polsce ma 460 stacji z 910 punktami ładowania. Z tej puli 450 punktów pozwala na szybkie ładowanie prądem DC, a 460 to punkty w wolniejszych ładowarkach AC.

Gdyński operator ma blisko 50 tys. kierowców, którzy pobierają miesięcznie ponad 850 tys. kWh energii. Ma dla nich niezbyt dobrą wiadomość. Poinformował właśnie, że za dwa tygodnie, od 1 listopada br. podniesie ceny za swoje usługi średnio o 20%.

GreenWay aktualizuje cennik, głównie z powodu wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej. Do 50% wykorzystywanego wolumenu pozyskiwane przez firmę jest w oparciu o długoterminowe kontrakty z producentami i dostawcami energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii. Jednak dla większości portfela, firma musi płacić za energię –  na podstawie refaktur – właścicielom obiektów, przy których stoją ładowarki. A ceny rynkowe energii rosną – w porównaniu z 2021 r. – przeciętnie o ok. 100%. W dwóch ostatnich latach, średnie ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły aż o 260%.

– „Wraz z wygasającymi „starymi” kontraktami, rośnie udział energii refakturowanej nam po aktualnych, bardzo wysokich cenach. Dalsze utrzymanie stawek nie uwzględniających wzrostu cen energii oraz wysokiej inflacji nie jest już możliwe i odbiłoby się negatywnie na naszej działalności” – komentuje Rafał Czyżewski, prezes GreenWay Polska.

– „Przygotowywane regulacje rządowe wprowadzające maksymalne ceny dla odbiorców indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z naszej perspektywy nie będą miały tak dużego znaczenia, gdyż bardzo duża część energii jest na nas refakturowana przez podmioty, których nie będą one dotyczyły. Trzeba jednocześnie podkreślić, że pomimo ogólnych wzrostów kosztów energii, w dalszym ciągu korzystanie z samochodu elektrycznego jest znacznie tańszą alternatywą w porównaniu do pojazdu spalinowego” – dodaje Rafał Czyżewski.

Ze zmianami w cenniku można zapoznać się pod linkiem: https://data.greenway.sk/clientzone/pl/GWP_pricelist_PL.pdf

Operator twierdzi, że średni wzrost cen wyniesie 20%. Ale widać, że zależności od typu i mocy ładowarek oraz wybranego planu taryfowego, opłaty za usługi ładowania w sieci GreenWay będą wyższe od 17,4% do nawet 34,1%, a nominalnie od 0,29 zł do 0,51 zł za 1 kWh. Po raz pierwszy cena ładowanie 1 kWh w superszybkich ładowarkach DC o mocy większej niż 100 MW przekroczy barierę 3 zł. Konkretnie kierowcy nie posiadający abonamentu w GreenWay Polska zapłacą za jednorazowe ładowanie 3,24 zł/kWh. Na większe podwyżki powinni przygotować się przede kierowcy ładujący baterie na jego półszybkich stacjach AC. A takich jest ciągle najwięcej.

Na dotychczasowym poziomie pozostaną miesięczne abonamenty, które pozwalają na obniżenie kosztów usług ładowania w przypadku częstego korzystania z usług gdyńskiej sieci. Ma to być racjonalnym rozwiązaniem już przy zakupie 65 kWh miesięcznie. GreenWay ma trzy rodzaje abonamentów:

Energia Standard – przeznaczony dla kierowców sporadycznie korzystających ze jego stacji. Nie ma w nim miesięcznych stałych opłat, koszty ładowania, w zależności od typu i mocy ładowarek wynoszą obecnie: 1,28 zł/kWh (ładowarki AC), 2,09 zł/kWh (DC ≤ 100) i 2,30 zł/kWh (DC > 100 kW). Po podwyżce będą wynosiły odpowiednio: 1,67 zł, 2,52 zł, 2,77 zł;

Energia Plus – przeznaczony dla kierowców, którzy ładują baterie minimum dwa razy w miesiącu. Stała opłata miesięczna wynosi 29,87 zł. Ma niższe stawki za 1 kWh, niż plan standardowy, przy ładowaniu w stacjach AC o ok. 10%, a w DC o ok. 20%. Obecnie opłaty wynoszą 1,15 zł/kWh (ładowarki AC), 1,62 zł/kWh (DC ≤ 100) i 1,84 zł/kWh (DC > 100 kW). Od 1 listopada br. będą wynosiły odpowiednio: 1,50 zł, 1,96 zł, 2,22 zł;

Energia Max – przeznaczony dla osób, które często podróżują i planują regularne korzystanie z usług GreenWay. Miesięczny opłata wynosi 85,36 zł, ale kierowcy dostają za to najniższe stawki za 1 kWh, niższe o 20-30% niż w planie standardowym: 1,02 zł/kWh (ładowarki AC), 1,37 zł/kWh (DC ≤ 100) i 1,58 zł/kWh (DC > 100 kW). Po podwyżce nadal będą poniżej 2 zł za kWh, i będą wynosiły odpowiednio: 1,37 zł, 1,67 zł, 1,87 zł.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu