Grupa PZU rządzi w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Sasin: Dwie elektrownie atomowe będą działały w Polsce za 10-11 lat
31 października 2022
URE podał terminy kolejnych w tym roku aukcji OZE
31 października 2022

W ubezpieczeniach komunikacyjnych, tak jak na całej branży, palmę pierwszeństwa dzierży Grupa PZU, która zebrała w I półroczu 3,75 mld zł składek z AC i OC, co dawało jej 33,1-proc. udział w polskim rynku. Kolejne miejsca na podium należały na koniec I półrocza br. do TUiR Warta i STU Ergo Hestia.

Znane wszystkim kierowcom komunikacyjne polisy:  auto-casco (AC) i OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, wciąż najpopularniejsze ubezpieczenia w Polsce.

W I półroczu br. kupiono 4,3 mln polis AC i 15,4 mln OC, co daje odpowiednio 12,6% i 45,0% wszystkich nowo zawartych umów w ciągu sześciu miesięcy 2022 r. Jeśli uwzględni się wszystkie czynne polisy w tym okresie (także te zawarte wcześniej, w których ochrona obowiązywała na koniec czerwca br.) to ochronę ubezpieczeniową w zakresie AC objętych było 8,3 mln aut, a od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyło się 27,2 mln właścicieli pojazdów. To odpowiednio 14,1% i 46,9% wszystkich czynnych polis. Jak widać komunikacyjne ubezpieczenia to blisko 2/3 polskiego rynku, przy czym autocasco Polacy kupują 3 razy rzadziej niż obowiązkowe OC.

W I półroczu br. łączne przychody ze sprzedaży (tzw. przypis składki brutto) z dobrowolnych polis AC wyniosły 5,34 mld zł, a z obowiązkowego OC – 7,53 mld zł, co oznacza, że razem ubezpieczyciele pozyskali to 12,86 mld zł. Było to 51,5% przypisu składki z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, jaki udało się pozyskać od polskich klientów w tym okresie. Więc i pod tym względem, segment ten dzierży palmę pierwszeństwa.

I mimo skrajnie trudnej sytuacji na rynku motoryzacyjnych, gdzie sprzedaż nowych samochodów spada, przychody z tych polis jakoś w cudowny sposób jednak rosną. W porównaniu do I półrocza 2021 r. przypis składki brutto z AC zwiększył się o 12,8%, z OC rósł wolniej (+1,2%), ale w sumie ubezpieczyciele zebrali o 5,7% (+694 mln zł) więcej składek. W samym II kwartale przychody ze składek z ubezpieczeń komunikacyjnych wyniosły 6,48 mld zł, o 1,7% więcej w porównaniu do pierwszego kwartału br. Co może zwiastować spowolnienie.

Co ciekawe: sprzedaż polis komunikacyjnych jest dochodowa. W I półroczu br. towarzystwa, które oferują takie polisy zarobiły na nich łącznie blisko 700 mln zł. Widać jednak pogorszenie wyniku, zwłaszcza w segmencie AC, gdzie odnotowano spadek o -44,2% do 224,2 mln zł. W obowiązkowym OC było znacznie lepiej, choć tu zanotowano regres o 4,7% do 473,0 mln zł.

Z danych KNF wynika, licencję/zezwolenie na sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych ma obecnie nieco ponad 20 towarzystw (21 dla AC, i 22 dla OC), na 26 krajowych zakładów działających w Polsce, i niemal tyle samo się tym się zajmuje. Jednak rynek jest de facto w rękach kilku grup, głównie przez przejęcia i fuzje średnich graczy, które doprowadziły do koncentracji rynkowych udziałów (np. 2 lipca doszło do kolejnej sporej fuzji, po zakupie polskich aktywów brytyjskiej grupy Aviva przez niemiecki Allianz). Do TOP5 należy bowiem blisko 90% rynku.

W ubezpieczeniach komunikacyjnych, tak jak na całej branży, palmę pierwszeństwa dzierży nasz narodowy champion Grupa PZU (PZU S.A., Link 4 TU, PZUW), która zebrała w I półroczu 3,75 mld zł składek z AC i OC (+5,4%, tj. o 193 mln zł więcej r/r), co dawało jej 33,1-proc. udział w polskim rynku. Kolejne w rankingu jest w rękach TUiR Warta (jej właściciele niemiecka i HDI International AG i japoński Meiji Yasuda Life  Insurance Company kontrolują jeszcze TU Europa), która zebrała 2,64 mld zł składek od kierowców (+19,8%, tj. 437 mln zł więcej)), co dawało jej 20,5-proc. udział w rynku. Trzecie miejsce zajmuje STU Ergo Hestia (należące do niemieckiego ERGO International AG), która zebrała 2,42 mld zł składek brutto z tzw. „komunikacji” (+10,2%, tj. o 224 mln zł więcej). Jak widać najbliżsi konkurenci naszego championa zbierali ostatnio więcej składek, ale pozycja PZU długo będzie niezagrożona.

Już poza podium, bo czwartą pozycję ma Vienna Insurance Group, która jest największym kolekcjonerem/nabywcą aktywów na naszym rynku. W Polsce Austriacy są właścicielem TU Compensa, Wiener TU i Interrisk TU i przez tego ubezpieczyciela pośrednio są też największym członkiem udziałowcem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Czterej ubezpieczyciele spod austriackiej bandery zebrali łącznie 1,35 mld zł, co dawało im łącznie 10,5-proc. udział w segmencie polis komunikacyjnych. Do TOP5 zalicza się także austriackie Uniqa TU (przejęło AXA Ubezpieczenia, po jej wcześniejszej konsolidacji z BRE Ubezpieczenia), które zebrało 0,8 mld zł, i opanowało 6,2% rynku.

t.brzezinski@cleanerenergy.pl

Cleaner Energy

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności i informację o plikach cookies („Polityka”).

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą stronę. Równocześnie, szanujemy prawo użytkowników do prywatności i gwarantujemy im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy starań, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/979 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych („UODO”).

2. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Cleaner Energy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 6A lok. 6, 03-932 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000770248, REGON 382497533, NIP 1132992861 („Spółka”).

Spółka, jako administrator danych osobowych, decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych użytkowników.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

a) pod adresem e-mail: rodo@cleanerenergy.pl

b) pisemnie na adres siedziby Spółki.

 

3. Zakres przetwarzanych danych

Spółka przetwarza dane, które użytkownicy podają lub udostępniają w historii przeglądania stron i aplikacji w ramach korzystania z naszych usług (wraz ze zautomatyzowaną analizą aktywności użytkownika na stronie).

Spółka przetwarza również dane, które użytkownik podaje w celu założenia konta lub korzystania z usługi newslettera, tj. imię, nazwisko, adres e-mail.

4. Cel i podstawa przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane do celu:

a) realizacji usługi w oparciu o regulamin korzystania z serwisu, jeśli użytkownik zarejestruje swoje konto lub skorzysta z usługi newslettera (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) dopasowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach tj. dopasowanie treści serwisu do zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

6. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe:

a) niezbędne do świadczenia usług, będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone, oraz po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń,

b) niezbędne do dostosowania treści serwisu do zainteresowań, prowadzenia marketingu usług własnych, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług, będę przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez Ciebie z usług serwisu, w zależności, które z powyższych wydarzeń nastąpi jako pierwsze.

8. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawcom usług IT, firmom księgowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

9. Prawa podmiotów danych

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10 .Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

1. Co to są pliki cookies?

Cookies to fragmenty informacji, które są przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub telefonie („Urządzenia końcowe”), w momencie gdy odwiedzasz stronę internetową. Cookies pozwalają zidentyfikować Urządzenie końcowe zawsze kiedy odwiedzasz daną stronę.

Cookies zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, unikalny numer identyfikujący przeglądarkę, z której następuje połączenie

Korzystamy także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego. Dane, które zbieramy są w pełni zanonimizowane. Informacje te są niezbędne, aby ustalić liczbę osób odwiedzających serwis oraz aby dostosować go w sposób przyjazny użytkownikom.

2. Do czego są wykorzystywane pliki cookies?

Pliki cookies i inne dane przechowywane na Twoim urządzeniu są wykorzystywane do:

a) zapewnienia użytkownikom lepszego odbioru online,

b) umożliwienia ustawienia osobistych preferencji,

c) zapewnienia bezpieczeństwa,

d) kontroli i ulepszania naszych usług,

e) zbierania danych statystycznych.

3. Jak długo cookies są przechowywane?

Pliki cookies danej sesji pozostają na komputerze tylko do momentu zamknięcia przeglądarki.

Trwałe pliki cookies są przechowywane na twardym dysku do czasu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Służą one m.in. do zapamiętywania preferencji użytkownika podczas korzystania ze strony.

4. Wykaz wykorzystywanych plików cookies

W ramach naszego serwisu korzystany z następujących plików cookies:

a) niezbędne

b) analityczne” /„wydajnościowe

c) funkcjonalne

5. Wyłączenie plików cookies

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona na automatyczne przyjmowanie plików cookies. Powyższe ustawienia można zmienić i zablokować cookies w całości lub w części.

Sposób wyłączenia plików cookies w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz na poniższych stronach:

Chrome, Firefox, Safari.

Pamiętaj, że zmiana ustawienia plików cookies i podobnych technologii może wpłynąć na sposób funkcjonowania naszego serwisu.

Niniejsza Polityka może być co pewien czas aktualizowana poprzez zamieszczenie w serwisie jej nowej wersji.

Regulamin serwisu